prognoser boligmarkedet 2017
Aktuelt

Slik tror meglerne boligmarkedet blir i 2017

Det siste året har boligprisene økt med 12,8 prosent, de fleste er enige om at boligprisene skal fortsette å øke – men det er store forskjeller på hvor mye de anslår. Det er også uenighet hvorvidt prisveksten vil dempes i løpet av året. Flere tror at utviklingen vil avta mot slutten av vårhalvåret.

En gjennomgående trend er at boligmarkedet fortsatt preges av få boliger for salg, og det bygges alt for lite. Dette vil opprettholde prispresset, men ikke like intenst som vi så i 2016.

Bærum
Edvard Chapsang, daglig leder og eiendomsmegler ved Eie Sandvika tror at boligmarkedet de første 6 månedene av 2017 vil bli nokså likt som det vi opplevde i 2016.

– Første halvår vil være preget av lavt volum på bruktboligmarkedet og et sterkt press inn mot Oslo og omegn hva gjelder tilflytting. Andre halvdel av 2017 tror jeg blir roligere. Samlet for året vil jeg tippe at vi får en gjennomsnittlig prisvekst på ca. 8-9 prosent på landsbasis.

Oslo
Oslo-meglere tror også vi vil se et høyt pristrykk etterfulgt av utflating.

– Jeg tror Oslomarkedet kommer til å øke med 15-16 prosent i 2017.

Sigurd Stori ved Eie Fagerborg tror vi vil se en sterkt prisvekst. Dette fordi det fortsatt bygges for lite, det er stor tilflytting til Oslo og rentene er og kommer til å være lave i lang tid fremover. Antakelig vil prisveksten være høyest de første 7-8 månedene av året da en del store prosjekter ferdigstilles mot slutten.

– Markedet er også fryktdrevet på den måten at «ingen» i Osloområdet tør å selge egen bolig før de har kjøpt ny bolig. De er redd for stå uten bolig og dermed havne i leiemarkedet og gå glipp av ytterligere prisoppgang på egen bolig, sier Stori.

Lillestrøm
Også på Romerike tror megleren at mangel på boliger skaper prispress.

– Jeg tror på en fortsatt positiv prisutvikling første halvår på Romerike. Anslagsvis mellom 5 og 7 prosent. Det vil være mangel på boliger i markedet, da folk flest kjøper før de selger. Dette medfører ekstra press på boligene som legges ut. Manko av tilbud tilsvarer økt pris, sier Eirik Løvseth i Eie Lillestrøm.

Fredrikstad
Fredrikstad-megler tror også på økning, men noe mindre enn vi så i 2017.

– I 2016 steg prisene i Fredrikstad med 10,7 prosent. Det var en svak oppgang i volum og vesentlig kortere omsetningstid. Vi spår at prisene i 2017 vil stige med 7-8 prosent forutsatt dagens rentenivå og stadige tilflytting til Fredrikstad og Østfold generelt, sier Jens August Larsen ved Eie Fredrikstad.

Kongsvinger
I Kongsvinger tror Eie-megler Jo Heiki Støve at markedet vil ble noe bedre, og at de får flere kjøpere fra pressområdene innover mot Oslo, der det har blitt for dyrt for mange.

– Trolig vil 2017 utvikle seg omtrent som 2016 prismessig. Prisene her vil øke i takt med dette presset og lande på rundt 10-11 prosent, Sier Støve.

Megleren tror prisen på små leiligheter stiger mest, som i 2016. Videre anslår han en jevn prisvekst frem mot tidlig sommer der utbudet er størst i mai og juni, før en utflating.

Stavanger
– Vi tror markedet vil stabilisere seg enda mer første halvår 2017 for muligens å øke noe ila siste halvår 2017, sier Michael Myhre, daglig leder i Eie Stavanger v/ Rogaland Eiendomsmegling AS.

Myhre forklarer at Markedet i Rogaland har vært vanskelig å spå de siste årene.

– Det er fortsatt en del brukte boliger som har ligget lenge for salg, mens boliger som har blitt lagt ut de siste par måneder har blitt solgt relativt kjapt. Skulle jeg tippe vil jeg anta at prisene kanskje stiger med 2-3% ila 2017, sier Myhre.

Tromsø
Tromsø-megler er også optimistisk og tipper at boligprisene i Tromsø vil øke 5-6 prosent i 2017.

– Jeg forventer at boligprisene generelt i byen faktisk vil øke også i 2017. Hvor mye blir jo litt gjetning, men jeg tenker en 5-6 prosents prisøkning neste år, sier Børge Martinussen i Eie Tromsø.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel