Å bo i en energieffektiv bolig gir bokomfort og reduserer energibruken, og for boligselgere er det et kvalitetsstempel at huset er godt isolert.
Aktuelt

Samfunnsengasjerte eiendomsmeglere

Statsminister Erna Solbergs selskapskjole engasjerte og brakte Eie eiendomsmegling sitt miljøengasjement videre.

Vi har en gjeng med samfunnsengasjerte meglere i Eie eiendomsmegling, og vår bistand til Kjoleforskole-auksjonen i høst ga mersmak. Etter kronerulling blant de ansatte, sikret vi oss statsminister Erna Solbergs nydelige lavendelblå kjole. Resultatet fra auksjonen gikk til den private hjelpeorganisasjonen Cigiit Manyatta, som skal bygge skole for jenter i Afrika. I tillegg anla meglere bart i november hvor hver bart ga Movember aksjonen 1000 kroner for å forebygge kreft. Etter dette ønsket vi å sette samfunnsengasjement på agendaen på fast basis, forteller en engasjert administrerende direktør, Hedda Ulvness i Eie eiendomsmegling. 

Et fruktbart samarbeid

– Vi sitter og dingler med bena på toppen av Maslows behovspyramide, og har alt vi trenger. Dette forplikter bedrifter til å bidra i samfunnet rundt oss. Vi kan mye om bolig og ønsket et engasjement som var nært knyttet opp til vårt kompetanseområde. Vi har tidligere engasjert oss i miljø, og da vi fikk kjennskap til at 40 prosent av energibruken i Norge er relatert til bygg og bolig, visste vi hvorledes vi kunne bidra, fortsetter hun.

Eie eiendomsmegling kontaktet Einar Wilhelmsen, avdelingsleder i Zero Emission Resource Organisation (ZERO), som er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene, i tillegg til å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet.

– Vi ønsker et samarbeid med ZERO, da de blant annet jobber med bygg og fornybar energi i boliger. Samtidig er vi med på å støtte opp om det viktige arbeidet ZERO gjør på andre miljørelaterte arenaer. Gjennom året skal de kurse meglerne om tema. Vårt mål er økt bevissthet blant våre kunder om gode energieffektive tiltak. Det var også formålet da kravet til energimerking ble innført. Vi ser at denne ordningen gir informasjon om status for boligen, men ordningen har ikke ført til forbedring. Det er der vi vil påvirke. Oppsiden er at det faktisk er billige og enkle tiltak man kan gjøre for å få et mer miljøvennlig hus, og ikke minst spare penger på det, forklarer Ulvness. Det bør være status å bo i en bolig som er energimerket C eller bedre.

 

Norge på topp i energibruk

I følge en rapport utarbeidet av olje- og energidepartementet for 2013, ligger den norske energibruken per innbygger noe over gjennomsnittet i OECD-landene. I Norge er elektrisitetens andel av energibruken betydelig høyere enn i andre land. En hovedårsak til det høye forbruket er at Norge har en stor kraftinsentiv industri. I tillegg benyttes elektrisitet i større grad enn i andre land til oppvarming av bygninger og tappevann.

– Den beste måten å fjerne utslipp på er å bytte ut fossilenergi med fornybar energi. Det kan man gjøre på to måter; enten bygge fornybar energi som vindmøller og solceller, eller man kan effektivisere den energien man har. Det kan blant annet være å bytte til elbil, som trenger 3000 KWh i året for å kjøre like langt som en gjennomsnittsbil, eller installere varmepumpe istedenfor oljefyr. En vanlig husholdning bruker 16 000–20 000 KWh i året. Vi er opptatt av at vi skal opprettholde en moderne og komfortabel levestandard, men samtidig være miljøvennlige, forklarer Wilhelmsen.

 

Energieffektiv bolig er status

– Å bo i en energieffektiv bolig gir bokomfort og reduserer energibruken, og for boligselgere er det et kvalitetsstempel at huset er godt isolert. Det er en rekke ting man kan gjøre selv, som å sette opp tetningslister, isolere loftet, skifte vinduer og tette loftsluka, forteller Einar Wilhelmsen. Siden sommeren 2010, har energimerking vært obligatorisk for alle boliger og hytter som skal selges eller leies ut, og som er minst 50 kvadratmeter.

– Et hus med høy energimerking er ikke bare et hus som bruker lite energi og er billig i drift, men det har også høy generell kvalitet. Eie viste tidlig et miljøengasjement ved å være den første eiendomsmeglerkjeden som fremhevet energimerket i boligannonser og salgsprospekter.

– Dette er vi fortsatt alene om. Nå tar vi dette et skritt lenger. Vi ønsker å opplyse boligeiere til å gjøre energieffektive tiltak i hjemmet. Det gjør godt å ta valg som bidrar til positive samfunnsendringer. Det er derfor vi mennesker støtter hjelpeorganisasjoner og kjøper etiske merkede matvarer. Når det gjelder bolig skal vi bidra til at forbrukerne blir mer bevisste på hva de konkret kan gjøre for å bidra til gode miljøvalg, forklarer Hedda Ulvness.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel