Tips til boligsalg

Bruk megler

Når du skal selge eiendom, er det viktig å kjenne til opplysningsplikten og hva som er nødvendig å innhente av informasjon, samt sikre et trygt økonomisk oppgjør for begge parter. Velg derfor en megler du har tillit til kan utføre oppdraget i henhold til gjeldene regler og som kjenner området du skal selge i. Det er mange opplysninger som skal innhentes, og megler har søkeverktøy som sikrer at alle relevante opplysninger fremkommer av salgsdokumentene. Megler vil også sørge for at boligen annonseres i de riktige kanaler, som sikrer at mulige interessenter får vite om at din bolig er til salgs.

Tilrettelegging / styling

Før fotografering av boligen, bør du som selger sørge for å rydde godt, og gjerne fjerne de mest personlige eiendeler, slik at boligen fremstår som presentabel. Det er ofte slik at hvite vegger er enklere å selge enn oldemors gamle tapet. For enkelte objekter kan det være lønnsomt å vurdere hjelp til styling, særlig hvis boligen er umøblert. Få råd av megler om ditt objekt trenger styling.

Visning

Boligen må være ren, ryddig og utluftet. Den bør være møblert, men ikke mer enn at den gir inntrykk av god plass og romfølelse. Våre eiendomsmeglere har lang erfaring i å synliggjøre boligers beste kvaliteter, og kan gi deg tips om hvordan du kan klargjøre din bolig til visning.

Opplysningsplikt

Det er megler som innhenter opplysninger om boligen, i tilgjengelige register, gjennom takstmann og ikke minst av deg som selger. Det anbefales å bruke tid på utfylling av egenerklæringen. Du har plikt til å opplyse forhold du kjenner til, men det er ingen generell undersøkelsesplikt for deg som selger. Opplysningsplikten omfatter forhold som kjøper kan ha interesse av å vite. Det er verdt å merke seg at du står ansvarlig for feil som begås av megler/takstmann, så det er veldig viktig å lese grundig gjennom salgsdokumentene, slik at du sikrer at kjøper får korrekt informasjon. Vær ærlig i egenerklæringen og opplys takstmannen om mulige problemer, så unngår du tvister i ettertid.

Utstyr / innbo

Det er avtalefrihet med hensyn til hva som skal følge med boligen ved salg. Sørg for å få dette ned i salgsoppgaven. Avtales det ikke noe særskilt, vil man normalt følge Norges Eiendomsforbunds liste. Ønsker du å fravike denne normgivende listen, må dette komme klart frem, og sørg å innta dette i salgsoppgaven.

Markedsføring

Som oppdragsgiver av et salgsoppdrag, vil du ha beslutningsmyndigheten over hvilke kanaler boligen skal ut via. Megler vil gi deg tips ut fra sin erfaring med tanke på hva slags bolig dette er, hvilken kjøpergruppe som anses aktuelle, beliggenhet mv. Selv om annonsering kan være kostbart, er det viktig å huske at det er viktig å få mange interessert i nettopp din bolig.

Opplysninger som dukker opp etter prospektet er gått i trykken

Det kan dukke opp forhold underveis, som kan ha interesse for kjøper. Eksempler kan være endring av felleskostnader eller et nabovarsel i postkassen. At megler allerede både har laget og delt ut prospekter til interessenter, endrer ikke din plikt til å informere kjøper om det aktuelle forhold. Det er da viktig å sørge for at dette informeres om skriftlig, enten som et tillegg i prospektet, eller for eksempel pr e-post. Opplysninger som kun er gitt muntlig, kan lett ende opp som tvister.

Budrunde

Vi oppfordrer interessentene på visning til å skrive seg på visningslister, slik at vi kan følge opp alle som er interesserte i boligen din. Samtlige på listen blir forsøkt kontaktet, og megler holder samtidig deg som selger oppdatert underveis.

 Kontrakt

Det utarbeides kjøpekontrakt mellom partene og det anbefales at partene gjennomgår den i forkant av kontraktsmøtet. Er det tilleggsopplysninger eller forhold som partene har fremforhandlet underveis, sørg for at dette kommer med i kontrakten.

Overtakelse

Sørg for at boligen er klargjort, både ryddig og rengjort innen avtalt overtakelse. Fjern det som etter avtalen ikke skal følge med boligen. I overtakelsesprotokollen skal kjøper godkjenne dette punktet, og ekstra utvask skaper både ekstra utgifter for deg som selger og unødvendig irritasjon og en dårlig start for kjøperen. Finner kjøper feil som han/hun mener ikke følger av avtalen, har kjøper rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen, selv om du som selger ikke er enig i mangelskravet. Beløpet blir normalt innbetalt til meglers klientkonto, og blir stående der til partene har blitt enige, eller retten har tatt stilling til saken. Du kan kreve forsinkelsesrenter av kjøper dersom det viser seg at tilbakeholdet ikke var berettiget.

Oppgjør

Husk at det tar litt tid mellom overtakelse og oppgjør. Hjemmelen til eiendommen skal overføres til kjøper, og alle papirer må være i orden slik at de blir tinglyst, før kjøpesummen kan utbetales. Det er derfor viktig å legge inn et slingringsmonn hvis du skal benytte oppgjøret til å kjøpe deg ny bolig.