For utbyggere

Hvert prosjekt og hver boligkjøper er forskjellig. Derfor tilbyr vi deg som skal selge, skreddersydde løsninger som er tilpasset dine behov. Våre meglere gjør alt som er nødvendig for å få best mulig resultat for ditt prosjekt. Eie eiendomsmegling sin egen prosjektavdeling er bindeleddet mellom utbygger og forbruker, fra prosjektets startfase til overtakelse av nøkkelferdig bolig.

Vi tilbyr også analyse- og rådgivningstjenester som ofte benyttes i forprosjekteringen av prosjektene. Våre tjenester omfatter blant annet rådgivning i forbindelse med markedsanalyser, valg av standard og utforming, leilighetsmix, prising og markedsstrategi/salg.

Eies prosjektavdeling har  lang erfaring i å holde salgmøter, planlegge events i forbindelse med prosjektering og salgsstarter.
Vi bistår også med utarbeidelse av alt markedsmateriell, og har et godt samarbeid med leverandører med gunstige priser for deg som utbygger.

Våre prosjektmeglere tar seg av avtaleforhandlinger og kontraktsinngåelser, samt oppgjør og andre ting det er behov for bistand på som for eksempel seksjonering, stifting av sameie eller borettslag. Vi har en egen fagansvarlig på prosjekt som kontinuerlig holder tritt med endringer i lover, forskrifter og sørger for at dere som utbyggere og kjøpere får de riktige rådene i forbindelse med handelen.

Vi ønsker å bidra til at utbyggerne skal få en optimal utbyggingsprosess, og at vi skal finne de rette kjøperne til ditt prosjekt.