Selgers plikter ved salg av bolig

Selger har en rekke plikter ved salg av bolig. Dette omfatter blant annet opplysningsplikt, særlig om negative forhold ved boligen, klargjøring før overtakelse, og stille boligen til kjøpers disposisjon til avtalt tid.

Ved markedsføring av boligen, påhviler ansvaret for å gi riktige opplysninger deg som selger. Kjøper har krav på riktige og fullstendige opplysninger om forhold som kan ha betydning for vurderingen av boligen og verdien av denne. Selv om megler innhenter opplysninger fra ulike register, og takstmannen har laget en takstrapport, er det likevel du som selger som normalt kjenner boligen best. Les derfor salgsoppgaven nøye, med tanke på å sortere ut eventuelle feil. Det er viktig å gi et riktig bilde av boligen, så slipper du langvarige tvister med kjøper i etterkant.

Før avtalt tidspunkt for overlevering av boligen er kommet, plikter du som selger å klargjøre boligen, både med hensyn til rydding og grundig vasking av boligen. Avtalen med kjøper avgjør hva som skal følge med handelen, og dette bør være klarlagt skriftlig, enten gjennom salgsvilkårene i prospektet eller nedfelt i kontrakten. Alt som ikke er avtalt å følge med, skal fjernes før overtakelse. Har dere ikke avtalt noe spesielt om hvilke eiendeler (feks hvitevarer) som følger med, legges Norges Eiendomsmeglerforbunds normgivende liste til grunn; se Nefs liste.
Det er likevel verdt å merke seg at det er avtalefrihet på dette området, sørg bare for å gjøre avtaler skriftlig for å unngå tvil. Før overtakelse må du også sørge for å gjøre grundig rent i boligen. Dette vil innebære en grundig vask, som inkludert alle overflater, herunder vinduer, skuffer/skap, rens av faste tepper, rens av avtrekksvifte. Eventuell bod, loft, garasje mv. skal tømmes. Er boligen mangelfullt ryddet/rengjort, kan kjøper kreve at dette gjøres på nytt, for selgers regning.

På selve overtakelsen har kjøper rett til å gjennomgå boligen for å sjekke at alt er i henhold til avtalen, og boligen er klargjort for overlevering. Du plikter å overlevere boligen til kjøper, med andre ord gi kjøper komplett sett med nøkler, samt signere på overtakelsesprotokollen, såfremt kjøper har betalt den fulle kjøpesum. Dette gjelder også i de tilfeller der kjøper instruerer megler om å tilbakeholde deler av kjøpesummen som sikkerhet for feil og mangler. Påse at strømmåler og eventuelt vannmåler blir avlest.


På jakt etter bolig?

Akkurat nå har vi 575 boliger tilgjengelige for salg.

Se våre boliger