Forbrukerombudet har funnet tendenser til lokkepriser i Oslo.
Aktuelt

Tendenser til lokkepris i Oslo

Forbrukerombudet har funnet tendenser til lokkepriser i Oslo. Forburkerombudet har undersøkt 93 boliger i Oslo, og fant ut at 66% hadde lavere prisantydning enn hva gjennomsnittlig kvadratmeterpris skulle tilsi. 1. kvartal i 2015 har vært brennhett og flere budrunder har blitt solgt godt over takst.

«Lokkepris på bustadmarknaden har vore eit heitt tema dei siste månadane, og Forbrukarombodet har følgt bustadmarknaden tett etter å ha fanga opp nye tendensar til lokkeprisar i vinter.

I februar gjennomførte ombodet eit større tilsyn med samanlikning av antyda pris og takst, på bakgrunn av tidlegare undersøkingar og retningslinjene i bransjenorma for marknadsføring av bustad. Tilsynet synte teikn til betring ved samanlikning av antyda pris og takst på bustadar i Oslo og Bergen. Men innspel frå forbrukarar og bransjeaktørar viste at problemet med lokkeprisar framleis var til stades.

I eit nytt tilsyn har ombodet difor undersøkt marknaden med nye målemetodar, noko som viser ein tendens til lokkepris i dei undersøkte bustadannonsane i Oslo.»

Les hele artikkelen til forbrukerombudet her

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel