Eie eiendomsmegling – traineeprogram

Vil du bli trainee i Eie eiendomsmegling?

Eie vokser, og vi ønsker å satse på studenter under utdanning.

Vi er i dag en av Norges ledende eiendomsmeglingskjeder. Vi legger stor vekt på å drive skikkelig eiendomsmegling. Kompetente og engasjerte meglere, kombinert med et godt produkt skal sikre dette. Vi kaller det skikkelig eiendomsmegling.

Eie tilbyr et spennende og lærerikt tranineeprogram. I programmet vil studentene opplever meglerhverdagen, både internt på kontoret og eksternt i møte med kunder. Arbeidsoppgavene skal ligge så nært opp til en eiendomsmeglerfullmektig arbeidshverdag som mulig, slik at du er bedre rustet til å lykkes som eiendomsmegler etter endt studie.

Som trainee i Eie vil du

• Opparbeide deg verdifull arbeidserfaring som vil gjøre studiet lettere å beherske.
• Du vil få innblikk i hele meglingsprosessen fra første kundekontakten til oppgjøret er gjennomført.
• Du vil i rollen som medhjelper delta på kundemøter sammen med erfarne meglere, bistå megleren med utarbeidelse av salgsoppgaver og annet materiell.
• Delta på Eies interne og eksterne faglige og sosiale programmer, herunder kick off arrangementer.
• Du vil jobbe i ulike markeder og på ulike kontorer og virkelig kjenne på hvordan våre kompetente meglere jobber.
• Du vil bli en del av Eie familien.

Vi ser etter

• 2. og 3. års studenter
• Du må være opptatt av å lære og å samarbeide med mange mennesker innad i kjeden.
• Du må ha engasjement og kunne yte ”det lille ekstra”.
• Du har også integritet og interesse for kompetanse og kvalitet.
• Du også må ha forståelse for den ”ambassadørrollen” du får som trainee.

Vårt traineeprogram starter 10. februar og varer til juni 2019. Antall deltakere er begrenset, da vi ønsker å følge opp den enkelte tett gjennom programmet.
Traineeprogrammet skal kunne kombineres med studiet, hvor man jobber om lag to dager i uken.
Traineen lønnes på timer.

Dersom du synes at dette er en spennende mulighet, vil vi gjerne at du søker! Send oss da CV og noen linjer om deg selv om hvorfor du ønsker å være med på Eies traineeprogram.
CV med søknad kan sendes til: eie@eie.no. Søknadsfrist 10. januar 2019

Håper å høre fra deg!

Med vennlig hilsen
Hedda Ulvness
administrerende direktør
hku@eie.no