boligmarkedet Stavanger
Aktuelt

Venter boligprisopptur i Stavanger

Oljekrisen er i ferd med å slippe taket. Samfunnsøkonomisk analyse spår nå fire år med boligprisvekst i oljehovedstaden, skriver Dagens Næringsliv.

– Budene sitter noe løsere nå enn tidligere, sier daglig leder Michael R. Myhre ved Eie Eiendomsmegling i Stavanger. Etter noen triste år i kjølvannet av oljekrisen er Rogaland eneste region der Samfunns­økonomisk analyse venter at boligprisveksten vil ta seg opp. Nå står fire år med boligprisvekst for døren, ifølge de nye prognosene.

Til tross for svakt arbeidsmarked og befolkningsutvikling i regionen, har Samfunnsøkonomisk analyse sett en bedring i ny- og bruktboligmarkedet i Stavanger og resten av Rogalanddet siste halve året. Samtidig vil et mer moderat boligprisnivå i byen legge til rette for boligprisvekst i årene fremover, ifølge den ferske rapporten «Norsk økonomi» fra Samfunns­økonomisk analyse, skriver DN.

– Det er i gjennomsnitt flere personer på visningene, og budene sitter noe løsere nå enn tidligere, sier daglig leder Michael R. Myhre ved Eie Eiendomsmegling i Stavanger til DN.

Venter prisvekst i år
Etter en nedgang på seks prosent i prisene som gjennomsnitt for hele 2016, venter Samfunnsøkonomisk analyse positiv prisvekst på 2,6 prosent i oljehovedstaden i år. I de påfølgende årene vi prisveksten ta seg ytterligere opp og havne på over fem prosent i 2020, ifølge prognosene. Oljekrisen har ikke helt sluppet taket ennå, og det vil ta tid før markedet er normalisert, mener Myhre. Den verste tiden ser imidlertid ut til å være tilbakelagt.

– Det er i hvert fall slik det ser ut nå, sier Myhre. Han registrerer at det fremdeles er en del overliggere fra 2016 i markedet. Eiendommer lagt ut i år, er stort sett blitt solgt, ifølge Myhre til DN.

– Fortsetter dette, kan vi muligens se en prisvekst på rundt fem prosent i 2017, sier Myhre.

«Blir mer som andre land»
Etter mange år som annerledesland kommer Norge de neste årene til å gå inn i det som trolig blir en ny normal i økonomien, varsler daglig leder og fagsjef Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse, skriver DN.

– Norge blir mer som andre land, sier han.Veksten i fastlands-bnp

ventes bli på 1,9 prosent i år og 2,5 prosent neste år, sammenlignet med en vekst på 0,8 prosent i fjor.

Petroleumsinvesteringene har falt markant og dermed tynget økonomien de siste årene. De er ventet å flate ut mot slutten av året og å begynne å øke litt igjen fra 2019. Fortsatt ekspansiv finans- og pengepolitikk, høy aktivitet i bygg og anleggsbransjen, økt eksport av tradisjonelle varer og tjenester og vekst i næringsinvesteringene vil bidra til konjunkturoppgangen, skriver DN.

– At petroleumsinvesteringene nå normaliseres vil dra i retning av at andre konjunkturimpulser vil påvirke Norge: Eksportmarkeder, egne investeringer og eget konsum. Og så er det heldig for Norge at vi, som andre, tror på en forsiktig positiv vekst i verdensøkonomien, sier Røtnes.

I 2019 og 2020 kan renteoppgang bidra til å dempe konjunkturoppgangen.

Forsiktig bedring
Lavere ledighet, reallønnsvekst, fortsatt lav rente i flere år fremover og boligprisoppgang fører til at utsiktene er positive for mange norske husholdninger.

– Det er ikke noen bonanza, vi snakker om forsiktig bedring, sier Røtnes til DN.

Husholdningenes forbruk er ventet å øke med rundt to prosent i året fremover. Lavere inflasjon vil gi reallønnsvekst gjennom prognoseperioden, selv om årslønnsveksten ikke er ventet å bli spesielt sterk. Arbeidsledigheten nådde ifølge prognosene toppen i fjor og er ventet å falle moderat tilbake de neste årene skriver DN.

Les originalartikkel i papirutgaven til Dagens Næringsliv 22. mars 2017, eller les en versjon av saken her

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel