Vilkår og samtykke for Verdiovervåkning

«Jeg samtykker til å motta månedlig Verdiovervåkning fra Eie eiendomsmegling.»

OM SAMTYKKET

Ditt samtykke innebærer at opplysningene kan brukes internt i Eie-kjeden, dvs. av Eie Franchise AS samt de til enhver tid tilknyttede franchisekontor.

Å avgi samtykke er frivillig. Vi understreker at du på et hvilket som helst tidspunkt kan reservere deg fra å motta henvendelser fra oss og kreve opplysningene om deg slettet.

OM VERDIOVERVÅKNING

Verdiovervåkningen baserer seg på en generell prisutvikling i ditt område med grunnlag i prisen du registrerer på eie.no ved bestilling av tjenesten. Prisen tar utgangspunkt i boligprisstatistikken utarbeidet av Eiendom Norge i samarbeid med FINN.no og Eiendomsverdi.

Merk at dette ikke er en eksakt prisvurdering av din bolig og at det må gjøres en vurdering fra megler dersom du ønsker en oppdatert verdivurdering. Dersom du har gjort endringer eller oppgraderinger kan det og være hensiktsmessig med en oppdatert verdivurdering. Ta gjerne kontakt med din lokalmegler i Eie for å avtale tid for dette (eie.no/megler)

Vi tar forbehold om feil i tallmateriale. Fellesgjeld som eventuelt måtte følge boligen er ikke medberegnet i verdien.

OM PERSONVERN

Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger finner du her.