folk på operataket en sommerdag

Vår kompetanse – din trygghet

Vi er her når du trenger  råd 
om eiendom og relaterte fagområder
Vi dekker alle sentrale rettsområder
Med hovedvekt på eiendomsrettslig rådgivning og tvisteløsning.

Spør oss også om fast eiendom, plan- og bygningsrett, skatt og avgift, kontraktsrett, prosedyrer og tvisteløsning, familierett, arv og skifte eller forsikringsrett. Se våre prisopplysninger.

Ta kontakt med oss