folk på operataket en sommerdag

Vi kan næringseiendom


Vi hjelper deg med  megling 
av næringseiendom, utleie, verdivurdering og rådgivning

«Vår primære oppgave er å tilrettelegge for at våre oppdragsgivere skal få utnyttet det potensiale som ligger i eiendommen. En fullt utleid næringseiendom til et markedsmessig riktig utleienivå gir optimal driftsøkonomi og en attraktiv prising i markedet.»

– Haavard Skare, daglig leder/partner, EIE næringsmegling

card image

Verdivurdering

Eie Næringsmegling har stor informasjonstilgang og utfører grundige verdivurderinger basert på analyser og markedsrapporter for de enkelte markedsområder.

Våre vurderinger baserer seg på god innsikt og lokal kunnskap om markedet. Dette gir våre oppdragsgivere trygghet for at vurderingene bygger på solid eiendomsfaglig kompetanse.
Gå til verdivurdering
card image

Utleie

- Aktiv utleie av næringseiendom
- Utleie av butikk- og handelslokaler
- Utleie innen kjøpesenter og handelsparker
- Gjennomfører reforhandlinger
- Bistand ifm. leietakertilpasninger
- Søk etter næringslokaler
- Kontraktsarbeid
Gå til utleie
card image

Salg av næringseiendom

Vi bistår både med forberedelser, klargjøring, gjennomføring av salgsprosessen samt kontraktsforhandlinger frem til transaksjonen er endelig sluttført.

Eie besitter juridisk kompetanse som bistår i juridisk komplekse forhold.
Få hjelp til salg her
card image

Rådgivning

Eie Næringsmegling er uavhengige rådgivere som bistår med tjenester i hele verdikjeden innen næringseiendom.

Vår kompetanse og innsikt gir et godt grunnlag for å være sparringspartner når deler av markedet har en høyere usikkerhet enn vi tidligere har sett.
Få rådgivning her
card image

Eiendomsutvikling

Vi vil med vår samlende eiendomskompetanse tilby rådgiving i alle faser av et utviklingsprosjekt. Viktig å sørge for at både grunneiers- og utviklers interesser blir ivaretatt på en balansert og god måte gjennom hele utviklingsprosessen.

Vi gjør markedsvurderinger, bistår i konseptutvikling og utarbeider kalkyler i tett samarbeid med arkitekter og tekniske rådgivere.
Ta kontakt om eiendomsutvikling

Eie Næringsmegling AS er et fullskala meglerhus med lang erfaring og høy kompetanse.

Våre ansatte er blant markedets beste, med årelang erfaring innenfor megling av næringseiendom, utleie, rådgivning og verdivurdering. Det gjelder innenfor alle typer næringseiendom, som kontorbygg, lager, bygårder, eiendomsselskap, utviklingsprosjekt og tomter.