folk på operataket en sommerdag

EIE kan næringseiendom


Vi hjelper deg med  megling 
av næringseiendom, utleie, verdivurdering og rådgivning

«Vår primære oppgave er å tilrettelegge for at våre oppdragsgivere skal få utnyttet det potensiale som ligger i eiendommen. En fullt utleid næringseiendom til et markedsmessig riktig utleienivå gir optimal driftsøkonomi og en attraktiv prising i markedet.»

– Haavard Skare, daglig leder/partner, EIE næringsmegling

card image

Verdivurdering

Med bred tilgang på relevant informasjon for alle markedsområder, utfører vi grundige verdivurderinger basert på analyser og markedsrapporter. Det gir trygghet for at vurderingene bygger på solid eiendomsfaglig kompetanse.
card image

Utleie

Vi har bred erfaring med utleie av ulike typer næringseiendommer. Aktiv utleie av næringseiendom innen kontor og produksjon, utleie av butikk- og handelslokaler, kjøpesentre og handelsparker. Vi gjennomfører reforhandlinger og bistår i forbindelse med leietakertilpasninger. Vi foretar søk etter riktige næringslokaler og kontraktarbeid.
Få hjelp med utleie av næringsbygg her
card image

Salg av næringseiendom

Vi bistår blant annet med forberedelser, klargjøring, gjennomføring av salgsprosessen og kontraktsforhandlinger frem til transaksjonen er endelig sluttført. Vi besitter dessuten høy juridisk kompetanse som kan bistå i alle faser.
Få hjelp til salg her
card image

Rådgivning

EIE Næringsmegling er uavhengige rådgivere som bistår med tjenester i hele verdikjeden innen næringseiendom. Vår kompetanse og innsikt gjør oss til en naturlig sparringspartner for mange kunder i både gode og mer usikre tider.
Få rådgivning her
card image

Eiendomsutvikling

EIEs samlede eiendomskompetanse tilbyr relevant rådgivning i alle faser av et utviklingsprosjekt. Alle parters interesser skal ivaretas på en god måte gjennom hele utviklingsløpet. Vi gjør markedsvurderinger, bistår i konseptutvikling og utarbeider kalkyler i tett samarbeid med arkitekter og tekniske rådgivere.
Ta kontakt om eiendomsutvikling

EIE næringsmegling er et fullskala meglerhus med lang erfaring og høy kompetanse.

Våre ansatte er blant markedets beste, med årelang erfaring innenfor megling av næringseiendom, utleie, rådgivning og verdivurdering. Det gjelder innenfor alle typer næringseiendom, som kontorbygg, lager, bygårder, eiendomsselskap, utviklingsprosjekt og tomter.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: