header image
Hvorfor EIE nybygg

Kunnskap og forståelse som skaper verdier

EIE nybygg jobber spesielt med utvikling og salg av nye boliger. Og vi bistår kjøpere med å finne den rette nye boligen eller investeringen. Uavhengig av oppdragets art har vi alltid samme mål: Vi skal tilføre merverdi til prosjektene og kundene våre. Det skal lønne seg å samarbeide med oss, uansett om oppdraget er stort eller lite.

De fleste eiendomsmeglere og prosjektmeglere tilbyr de samme tjenestene, så hva gjør oss forskjellig fra de andre? Det handler mye om hvordan vi jobber. Og hvordan vi tenker.

Vår oppgave er å bidra til å skape verdier gjennom å utnytte prosjektets potensiale. For å lykkes må det tas riktige valg underveis. Og for å ta riktige valg underveis kreves det god innsikt og forståelse. Her følger en kort innføring i hvordan vi jobber.

God forståelse er det beste beslutningsgrunnlag

I den første fasen gjør vi grundige undersøkelser om områdets konkurransesituasjon, boligsammensetning og målgrupper. Vi avdekker muligheter og utfordringer - og analyserer resultatene for å komme frem til de beste salgsargumentene.

Fordi alt endrer seg raskere, utfordrer vi etablerte sannheter. Verken markeder, preferanser eller kommunikasjonsteknologi er hva det var. Vi setter høye krav til oss selv når det gjelder å være oppdatert på nye trender, løsninger og muligheter. Og vi stiller tilsvarende krav til våre samarbeidspartnere innen kommunikasjon og markedsføring.

Gode svar er viktig. Gode spørsmål er like viktig

EIE har erfaring med over 850 nybyggprosjekter. Vi jobber tett med alle involverte - arkitekter, entreprenører, selgere og kjøpere. Vi ser det store bildet og stiller spørsmål underveis. Oppfyller boligene det vi vet at målgruppen ønsker? Valg og avgjørelser i denne fasen er svært viktig for måloppnåelse.

Et godt konsept. Riktig markedsført

Alle prosjekter har elementer som er viktig å fremheve for å trykke på de rette knappene hos kundene. Riktige budskap, riktig presentert i riktige kanaler er avgjørende for et godt resultat. Vi er i kontinuerlig dialog med ulike miljøer for å avdekke hvem som besitter den beste spisskompetansen på sitt område.

I EIE vet vi mye om hva som fungerer og har lang erfaring med å utvikle materiell i samarbeid med reklame-, design- og digitalbyråer. Fra gode 3D-illustrasjoner, som viser prosjektet på en riktig måte til konsepter, kampanjer og materiell tilrettelagt for alle kanaler.

Det du trenger. Når du trenger det

Vi bistår kunder i hele prosjektet fra start til mål, eller vi bidrar i deler av utviklingsløpet. Under finner du tidslinjen som beskriver de viktigste stegene i de fleste prosjekter - og hva vi kan bistå med. En vellykket prosess kjennetegnes ved at den beveger seg fremover. Det handler om å få ting til å skje. Ta kontakt her for et uforpliktende møte om hva vi kan bistå deg og ditt prosjekt med.

Kontakt oss

Fyll inn skjema med hva det gjelder, så kontakter vi deg snarest

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: