EIE artikkelbilde
Artikler / Fagstoff

Salg av kontraktsposisjon

Hva kan du gjøre hvis du ikke lenger ønsker å flytte til boligen du har kjøpt under oppføring?

Når du har kjøpt en bolig under oppføring er det ofte lenge til den skal stå ferdig og du kan flytte inn. I denne perioden kan det oppstå forhold som gjør at du ikke lenger ønsker å flytte inn i boligen eller stå ved avtalen med selger. Kanskje har du fått jobb i en annen by eller stiftet familie som gjør at boligen ikke lenger oppfyller behovene dine?

Du har i slike tilfeller mulighet til å avbestille boligen, mot å betale en erstatning eller et fastsatt avbestillingsgebyr til selger. Les mer om avbestilling her.

En annen mulighet der du ikke lenger ønsker å stå ved avtalen med selger, er å selge kontraktsposisjonen din. Du selger da din posisjon som kjøper i kjøpekontrakten med selger. En ny kjøper trer inn i din posisjon som kjøper i kontrakten med selger, og denne nye kjøperen overtar alle dine rettigheter og forpliktelser etter avtalen. Man bytter altså ut deg med en ny kjøper.

Du selger i et slikt tilfelle ikke en bolig, men kun din posisjon i kjøpekontrakten med selger. Du kan kreve penger for å selge kontraktsposisjonen din, for eksempel som følge av at markedet har steget i perioden fra du inngikk avtalen med selger til du skal selge kontraktsposisjonen din. En ny kjøper må da – i tillegg til å betale den opprinnelige kjøpesummen til selger – betale deg et beløp for å få overta din posisjon som kjøper av boligen som er under oppføring. Dette beløpet kalles ofte "merverdi". Er det avtalt en slik merverdi skal denne som oftest betales inn samtidig med at du og den nye kjøperen inngår avtalen. Det er viktig å merke seg at du ikke kan få utbetalt dette beløpet fra eiendomsmegler før den nye kjøperen overtar boligen. Det kan altså ta lang tid før du får utbetalt det beløpet den nye kjøperen var villig til å betale deg for å få overta din posisjon som kjøper av boligen som er under oppføring.

Et slikt salg av din posisjon som kjøper i kontrakten krever samtykke fra selger. Det kan være mange grunner til at selger ikke ønsker at du skal selge kontraktsposisjonen din, og selger har rett til å si nei til et slikt bytte av kjøper. Selger får i slike tilfeller en helt ny kjøper å forholde seg til.

Dersom selger samtykker til at du kan selge kontraktsposisjonen din kan det hende at selger ønsker å ta seg betalt for dette. Et bytte av hvem som skal stå som kjøper av boligen kan bety økte kostnader for selger i form av for eksempel administrativt arbeid, og det er derfor anledning til å ta seg betalt for dette. Dette blir gjerne kalt transportgebyr. Noen selgere krever også at du som første kjøper skal være solidarisk ansvarlig for at kjøper 2 oppfyller avtalen med selger. Det er svært viktig at slike vilkår avklares før du eventuelt selger kontraktsposisjonen din.

Dersom du ønsker å selge kontraktsposisjonen din, eller har spørsmål til dette anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre eiendomsmegler som kan hjelpe deg med å finne ut av hva som er avtalt i din kjøpekontrakt, og hvilke muligheter du har.

Av: Advokat MNA Katerin Lind-Klev, kvalitetssjef EIE Franchise AS

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: