EIE artikkelbilde
Artikler / Fagstoff

Overtakelse av bolig under oppføring

Når du skal ha overtakelse ved kjøp av bolig under oppføring er det flere ting du må huske på.

Når du har kjøpt en bolig under oppføring fantes ikke boligen da du kjøpte den. Etter en kanskje lang byggeperiode er boligen endelig ferdig, og mange ser boligen de har kjøpt for første gang på overtakelsen.

Før overtakelsen - forbered deg godt
Det vil som regel være lenge siden du inngikk kjøpekontrakten med selger. Kanskje har det gått flere år siden du første gang så på annonsen på nettet og leste gjennom prospektet, og deretter bestemte deg for å kjøpe boligen.

Ofte vil du ha hatt kontakt med eiendomsmegler og selger underveis, og kanskje har du gjort noen endringer og tilvalg i løpet av byggeperioden. Kanskje har du bestilt en annen parkett eller bestemt deg for andre fliser på badet.

Før overtakelsen er det viktig at du ser gjennom alle dokumentene som gjelder kjøpet av boligen. Les gjennom salgsoppgaven, leveransebeskrivelsen og kjøpekontrakten. Dersom du har gjort endringer og tilvalg underveis er det lurt å samle sammen disse bestillingene/bekreftelsene og sette opp en liste over de tingene du har bestilt. Ta gjerne med deg alle disse dokumentene på overtakelsen.

På overtakelsen – vær grundig!
Overtakelsen er tidspunktet da risikoen for boligen går over fra selger til deg som kjøper. Når overtakelsen er ferdig er det du som eier boligen, og har også risikoen for denne. At du overtar risikoen for boligen innebærer blant annet at du må huske på å tegne nødvendige forsikringer på boligen, slik at du er sikret dersom det skulle skje noe med boligen.

På overtakelsen skal du og selger gå gjennom boligen og sjekke at alt blir levert i den stand som er avtalt. Det er derfor viktig at du tar deg god tid til å sjekke at alt er som det skal. Er arbeidene utført på en tilfredsstillende måte? Er det vasket godt nok?

Dersom du har gjort egne tilpasninger må du sjekke at selger har levert det du har bestilt. Er det lagt riktig parkett? Er kjøkkenfrontene levert med de håndtakene du valgte, eller er veggene malt i riktig farge?

Det er viktig at du gjennomgår hele boligen både utvendig og innvendig på overtakelsen. Dersom du oppdager ting som ikke er utført på tilfredsstillende måte, eller at dine endringer og tilpasninger ikke er levert slik det var avtalt, er det viktig at du noterer dette i overtakelsesprotokollen. Skriv opp alle de tingene du mener at selger skal rette opp i overtakelsesprotokollen, også de tingene som selger er enig i at skal rettes opp eller allerede før overtakelsen har gitt beskjed om at ikke vil være på plass før overtakelsen og som skal rettes opp i etterkant. Dette er viktig for å dokumentere at du har oppdaget og reklamert på forholdene. Dersom du oppdager ting du mener skulle vært gjort annerledes eller ting som mangler på overtakelsen men ikke sier fra til selger, kan du i verste fall bli ansett for å ha akseptert forholdene og mistet retten til å gjøre gjeldende krav som følge av dette mot selger.

Etter overtakelsen – husk å reklamere med en gang du oppdager noe!
Når du overtar boligen begynner reklamasjonsfristen på 5 år å løpe.

Dersom det oppstår forhold etter overtakelsen, for eksempel at det begynner å knirke i parketten eller at det kommer sprekker i gipsveggen kan det hende dette er forhold som selger er ansvarlig for og som skal rettes opp i.

Det er viktig at du melder fra om slike ting til selger så raskt som mulig. Dersom du ikke reklamerer i tide kan kravet du har mot selger i verste fall gå tapt selv om forholdet du oppdaget i utgangspunktet var noe selger var ansvarlig for. Tommelfingerregelen er at du skal reklamere innen 2 måneder etter at du oppdaget feilen/mangelen.

Når du kjøper bolig under oppføring har du krav på at det gjennomføres en ettårsbefaring. På denne befaringen gjennomgås boligen, og man sjekker om det er oppstått eventuelle feil eller mangler ved boligen i tiden etter overtakelsen. Selv om du har krav på en ny befaring med selger 1 år etter overtakelsen kan du ikke vente med å reklamere på forhold du oppdager i tiden mellom overtakelsen og 1 årsbefaringen. Les mer om ettårsbefaringen her.

Du kan reklamere på forhold som oppstår så lenge som 5 år etter overtakelsen.

Dersom selger ikke retter opp mangelen du har reklamert på, eller selger har gått konkurs eller avviklet selskapet kan du rette kravet du har mot den som har stilt garanti. Du kan lese mer om garanti ved kjøp av bolig under oppføring her.

Av: Advokat MNA Katerin Lind-Klev, kvalitetssjef EIE Franchise AS

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: