Bilde 1 av Overhallsvegen 3Bilde 2 av Overhallsvegen 3
Digital salgsoppgave
Overhallsvegen 3

7803 Namsos • Namsos kommune

Prisantydning

kr 800 000

Omkostninger: kr 21 370Totalpris: kr 821 370
Næringsseksjon med sentral beliggenhet - Garasje - Drenert i 2021
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgaven
Oppdragstype
Kontorlokale
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
1
Bruksareal (BRA)
53 m²
Bruttoareal (BTA)
60 m²
Kommunale avgifter
kr 960 / Mnd
Prisantydning
kr 800 000
Omkostninger
kr 21 370
Totalpris
kr 821 370
Byggeår
1914
Tomt
Fellestomt 325 m²
Oppdragsnummer
370230121
card-default

Anders Fjær

Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Les om Anders
Prisantydningkr 800 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-)kr 20 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 821 370
Eiendom
Overhallsvegen 3, 7803 Namsos

Matrikkel
Gnr. 65 Bnr. 322 Snr. 1 i Namsos kommune

Eiendomstype
Kontorlokale/butikk. Seksjonen er i dag benyttet som leilighet.

Eierform
Næringsseksjon

Areal
BTA: 60
BRA: 53

Byggeår
1914

Tomt
Fellestomt 325 kvm

Prisantydning
800 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 21 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 821 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad
Det er ikke opprettet noe sameie og er i dag ikke noen felleskostnader. Det anbefales å opprette og registrere et eierseksjonssameie.

Beskrivelse
Næringsseksjon på gateplan med sentral beliggenhet ved innfarten til Namsos sentrum.

Det ble i 2021 drenert rundt hele bygget og opparbeidet med støttemur. I tilknyttning til seksjonen er det garasje og flere biloppstillingsplasser forran garasjen. Seksjonen er på totalt ca. 53 kvm BRA og er bestående av butikk/kontorlokalet med varme i gulv samt gang og toalettrom. Det er også varme i utvendig trapp inn til seksjonen.

Seksjonen er i dag benyttet som leilgihet, og har tidligere vært utleid til 5 000,- pr. mnd. Seksjonen er ikke godkjent som leilighet.

Parkering
Parkering i egen garasje og på egen tomt på sørsiden av bygget, samt på kommunale plasser etter gjeldende bestemmelser i området.

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Søk opp adressen på GPS for detaljert veibeskrivelse.

Standard
Næringsseksjon i underetasje på horisontal tomannsbolig sentralt i Namsos. Seksjonen består av ett åpent lokale på ca 40 m² med enkel standard, samt noe lager og ett enkelt lite toalett-rom. Det er enkel tilkomst til seksjonen via liten betongtrapp fra fortau.
Etasjen er oppført med murkonstruksjoner, støpt betonggulv, og etasjeskiller av tre mot overliggende boenhet. Hoveddel med flislagt gulv med innstøpt gulvvarme, og malt panel og noe plater på vegger og i himling. Malte trevinduer med isolerglass mot gate. Malt tett ytterdør. Seksjonen har oppvarming med luft/luft varmepumpe og vedfyring. Åpent el anlegg med sikringsskap med automatsikringer. Vanlig opplegg med belysning og stikk. Naturlig ventilering.
Vannledninger i kobber og avløpsrør av plast. Det er montert skyllekar og dusjkabinett i lokale med varmtvannstilførsel via en mindre bereder på ca 40 liter.
Bakre del av seksjonen består av gang/bodareal og et avdelt toalettrom. Denne delen har redusert takhøyde og enkel bygningsmessig standard.

For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Oppvarming i form av:
- Vedfyring
- Varmekabler på gulv
- elektriske panelovner

Kommunale avgifter
Kr. 11 519 pr. år for næringsseksjonen i sokkel.

De kommunale avgiftene innebærer (beløpene gjelder hele eiendommen):
- Vann kr. 6836,-
- Avløp kr. 9.848,-
- Renovasjon kr. 12.530,-
- Branntilsyn, feiing kr. 494,-
- Eiendomsskatt kr. 4.750,-

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til: kr. 4.750,-. Grunnlaget er 3,9 promille av skattetaksten.
Det vil bli beregnet ny eiendomsskattetakst pr. seksjon i løpet av 2024.

Annet
Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på bygget. Dette grunnet bygningens alder.
Ferdigattest utstedes ikke lengre for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.''

Det foreligger ferdigattest for bruksendring på sokkelen fra 2011. Ferdigattesten omhandler bruksendring fra kjellerlokale til salgslokale og serveringssted.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Vei/vann/kloakk
Boligen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Kommunen påpeker at det er etablert en ny adkomst/innkjøring (tilleggsadkomst) i senere tid. Dette er ikke omsøkt og tiltaket er søknadspliktig. Dette vil bli kjøpers ansvar

Regulering
Eiendommen omfattes av ny reguleringsplan for Namsos sentrum. Arealformål: Bolig/forretning/kontor.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
370-23-0121

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Trøndelag Eiendomsmegling AS
EIE Innherred
Org. nr: 914150558
Kongensgate 37
7715 Steinkjer

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Anders Fjær

Saksbehandlere
Anders Fjær
EIE Innherred
Eiendomsmegler

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Overhallsvegen 3
For mer om objektet
Overhallsvegen 3

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: