hero
Trinn for trinn

Salgsprosessen

Din bolig er verdifull
Mye av nøkkelen til et godt boligsalg er et grundig og gjennomtenkt forarbeid. Når vi står på visning og presenterer eiendommen, så skjer det etter et samspill mellom oss som megler og deg som boligselger. Vi i Eie ønsker ikke å la noe være opp til tilfeldighetene, derfor mener vi det er viktig å allerede nå vise rollefordelingen i salget. Da er vi sikret de beste forutsetningene for gjennomføringen av et trygt boligsalg og en best mulig pris i markedet.

FORBEREDELSE

 • Ta kontakt med din lokale eiendomsmegler og avtal befaring. Sett av god tid til møtet og finn gjerne frem tidligere salgsdokumentasjon. Megler vil befare boligen og gjennomgå salgsprosessen i møtet. I tillegg vil megleren gi deg en innføring i markedssituasjonen, og foreta en verdivurdering av boligen.
 • Før megler kan påta seg salgsoppdraget må det inngås en skriftlig oppdragsavtale. Eiendomsmegler vil gjennnomgå avtalen og kostnadene knyttet til bruk av tjenesten og utlegg til markedsføring. Megler er pålagt å utarbeide et tilbud hvor totalprisen for tjenesten fremkommer.
 • Å selge en bolig er et prosjekt som krever planlegging. Megler utarbeider innledningsvis en prosjektplan for å sikre en god gjennomføring. Noe av det første som skal på plass er å avtale møte med fotograf og takstmann. Hvordan man forbereder seg til disse to svært ulike møtene gjennomgås med eiendomsmegler.
 • Eiendomsmegler er pålagt å innhente diverse opplysninger om boligen. Det står i eiendomsmeglingsloven. Disse opplysningene skal gjennomgås og kontrolleres, og i noen tilfeller må ytterligere informasjon innhentes eller faktiske forhold avklares.
 • Vi anbefaler at du setter av god tid til møtet med takstmannen. Det er lurt å finne frem, og fremlegge relevant skriftlig dokumentasjon. Når man får fotograf på besøk krever det helt andre forberedeleser. Eiendomsmegler bistår deg med tips og råd, og deltar gjerne på fotograferingen.
 • Energimerking er et miljøtiltak som har til hensikt å øke boligeier sin bevissthet om energieffektivisering. Målet er at boligeier skal gjennomføre energibesparende tiltak. Alle som skal selge bolig må energimerke boligen. Dette gjelder også for utleie. Eiendomsmegler hjelper deg med selve prosessen.
 • Eiendomsmegler tar utgangspunktet i din bolig og markedssituasjonen på salgstidspunktet ved utarbeidelse av markedsplanen. Det finnes flere ulike tiltak som kan iverksettes for å sikre din bolig oppmerksomhet fra den riktige målgruppen. Her har Eie flere analyser å vise til som brukes som grunnlag for vurderingene.

MARKEDSFØRING

 • Eie har opparbeidet seg en betydelig database hvor potensielle kjøpere er registrert. Nå starter meglernes jobb med å kvalifisere de potensielle kjøperne.
 • Eiendomsmegleren har kontinuerlig kontakt med potensielle kjøpere. Flere har opparbeidet seg en egen kundedatabase som får informasjon om boligen til salgs via for eksempel elektronisk nyhetsbrev.
  I følge våre analyser er informasjon per post til nabolaget også et markedsføringstiltak som gir resultater.
 • Eies statistikker viser at de aller fleste boligkjøperne ser boligen første gang på internett. Eiendomsmegleren vet imidlertid at ikke alle ser boligen første gang på Finn.no, og må tilpasse markedsføringen på nett i henhold til dette.
 • Eiendomsmegler vil tilrettelegge for gode visninger i samarbeid med deg. Her vil du få konkrete tips og råd om det meste, alt fra styling til hvordan interessentene ønsker å besiktige boligen.
 • Valg av kanaler og flater har aldri vært bredere og man kan bruke flere tusen på markedsføring av boligen sin. Som selger har du gjerne et markedsføringsbudsjett å forholde deg til. Eiendomsmegleren kan vise til analyser og statistikk som danner grunnlag for gode valg av annonseringskanal innenfor budsjettets rammer.
 • Visningene avholdes normalt med eiendomsmegler tilstede. Ved å følge Eies metode for visning vil megleren sitte igjen med informasjon som kan være relevant for budgjennomføringen.

BUDGIVNING

 • Noe av det viktigste eiendomsmegleren gjør gjennom hele prosessen er å følge opp interessenter. Tilgjengelighet er viktig og Eie har tilrettelagt for at meglerene kan kommunisere med interessenter i mange kanaler, og på ulike teknologiske flater.
 • Budrunden håndteres av eiendomsmegler, og skal dokumenteres skriftlig. Som selger er det viktig at du er tilgjengelig og kan svare på henvendelser og spørsmål som dukker opp. Eiendomsmegleren vil samtidig holde deg kontinuerlig oppdatert. Ved din aksept av bud er boligen solgt.
 • Eiendomsmegleren sender på dette tidspunkt ut kundetilfredshetsundersøkelser til deg som selger. Det er stas å få god score, men det viktigste er å få gode tilbakemeldinger som gjør det mulig å bli enda bedre. Og det nytter. Flere av forbedringene Eie har gjort, skyldes tips og ønsker fra kundene.
 • Eiendomsmegler utarbeider kontraktsdokumenter med bilag til partene og oversender disse for gjennomlesning. Du vil også bli innkalt til kontraktsmøte med megler og kjøper tilstede. Eiendomsmegleren administrerer møtet. Agenda for møtet er normalt en gjennomgang av kontraktens punkter, og partenes rettigheter og plikter etter relevant lovgivning.
 • På overtakelsen møtes partene igjen. Eiendomsmegleren har forut for overtakelsen avklart om kjøper har innbetalt full kjøpesum inkludert omkostninger. Forutsatt at kjøper har oppfylt sine plikter vil eiendomsmegler aministrere overtakelsen, hvor partene besiktiger boligen og overtakelsesprotokoll fylles ut og signeres.
 • Det økonomiske oppgjøret foretas av eiendomsmegleren gjennom Eies oppgjørsavdeling. Når boligen er overtatt og skjøtet er tinglyst på kjøper kan det økonomiske oppgjøret igangsettes.
 • Etter overtakelsen og ved utbetaling av oppgjøret mottar partene en oppgjørsoppstilling. Kort tid etter dette vil du motta siste kundetilfredshetsundersøkelse fra eiendomsmegleren. En god evaluering med konkrete tilbakemeldinger settes pris på.