Bilde 1 av Romsaas Allé 24Bilde 2 av Romsaas Allé 24
Digital salgsoppgave
Romsaas Allé 24

2063 Jessheim • Ullensaker kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Visning søn 16/6-17:00- Næringslokale i 1. etasje med sentral beliggenhet på Jessheim | Umiddelbar avkastning
Vis i kart
Oppdragstype
Forretning
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
68
Primærrom (P-ROM)
103 m²
Bruksareal (BRA)
103 m²
Fellesutgifter
kr 2 705 / Mnd
Kommunale avgifter
kr 678 / Mnd
Prisantydning
kr 4 990 000
Omkostninger
kr 126 200
Totalpris
kr 5 116 200
Fellesformue
kr 55 954
Byggeår
2001
Tomt
Fellestomt 2866 m²
Oppdragsnummer
101240024
card-default

Kristian Kåstad Hansen

Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner
Les om Kristian
Prisantydningkr 4 990 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Dokumentavgiftkr 125 000,-
  
Totalpris kr 5 116 200
Eiendom
Romsaas Allé 24, 2063 Jessheim

Matrikkel
Gnr. 132 Bnr. 255 Snr. 68 i Ullensaker kommune

Eierform
Eierseksjon

Arealer
Bruksareal er på 103 m2. Lokalet er ikke oppmålt. Arealet er hentet fra seksjoneringen.

Byggeår
2001
Nåværende eier innredet lokalet i perioden 2010 - 2012.

Tomt
Fellestomt 2866 kvm

Prisantydning
4 990 000

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 0,- pr. 31.12.23
Andel fellesformue: kr. 55 954,- pr. 31.12.23

Totalpris inkl. omkostninger
kr 4 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 125 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 126 200,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 5 116 200,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 2 705,- pr. mnd.

Felleskostnad inkluderer
Felleskostnadene består av forretningsførsel, styrehonorar, felles byggforsikring, strøm fellesområder og diverse drift og vedlikehold i sameiet.

Beskrivelse
Invester i næringseiendom i hjerte av Jessheim og start å bygge din egen økonomiske fremtid!

Næringseiendom med umiddelbar avkastning og fleksible bruksmuligheter! Parkeringsplass i kjeller.

Slå kloa i denne attraktive næringseiendommen i indrefileten av Jessheim! Sikre stabile leieinntekter fra dag én, dra nytte av et bredt spekter av bruksmuligheter og nyt et solid potensiale for verdistigning.

Hvorfor leie når du kan eie?
Denne unike næringseiendommen ligger i en attraktiv og rolig lomme, kun 500 meter fra Jessheim sentrum og Storgata. Her kan du nyte en fredelig atmosfære, samtidig som alt du trenger er innen gangavstand.

Sikre inntekter fra dag én:
- Leieinntekter på kr 291.120 eks mva i året.
- Stabile leietagere på plass.
- Perfekt for investorer som ønsker en umiddelbar og sikker avkastning.

Fleksible bruksmuligheter:
- Eiendommen kan brukes til kontorer, butikker, lager eller andre formål.
- Næringsseksjonen kan reseksjoneres til boligformål.
- Tilpass eiendommen til dine behov og skap en attraktiv løsning for leietakere.

Solid potensiale for verdistigning:
- Jessheim er spådd en betydelig befolkningsvekst, noe som gir ytterligere potensiale for verdistigning.
- Etabler deg i et attraktivt og dynamisk område med gode utsikter for fremtiden.

Ekstra fordeler:
- Èn parkeringsplass i underjordisk anlegg
- Mulighet for tilpasning til dine behov
- Attraktivt for AS: Finansiering av AS, reduksjon av skattebelastning, langsiktig verdistigning og tilpasning til AS sine behov.

Invester i næringseiendom i Jessheim og start å bygge din egen økonomiske fremtid!

Parkering
Det medfølger parkering i felles garasjekjeller. Plass nr. 68. Det er etablert egen parkering bak/ved parken. Må innhente pakeringstillatelse for besøk etc. til lokalet.

Beliggenhet
Lokalet ligger som en forlengelse av Storgata med nær tilknytning til Jessheim sentrum. God beliggenhet i 1. etasje med eksponering mot Romsaas Allé. Det er kort vei til alt det Jessheim sentrum har å by på, samt umiddelbar nærhet til gode buss- og togforbindelser mot Gardermoen, Eidsvoll, Lillestrøm og Oslo.

Bebyggelse
Området består av blokkbeyggelse og næring.

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Byggemåte
Sameiet består av 62 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. Næringsseksjonen skal kun brukes til virksomhet som ikke medfører sjenanse for øvrige sameier i sameiet. Dette gjelder da støy, lukt m.m. Næringsiendommen kan reseksjoneres til boligformål. Sameiebrøken skal da være den samme. Kostnader forbundet med dette er seksjonseierens ansvar. Ny eier må sørge for og ta ansvar for at enhver tid gjeldene lovverk følges. Seksjonen kan ikke tilbakeføres til næringsseksjon uten nødvendig samtykke fra sameiermøte.

Fudamentering og bærende konstruksjoner i betong. Yttervegger i isolert bindingsverk, kledd utvendig med panel. Oppforet tretak tekket med stein.

Standard
Lokalet består av et stort åpent rom, adskilt baderom, bakrom med kjøkken og bod. Helfliset baderom med lys baderomsinnredning, servant, speil og gulvmonter toalett. Bakrommet fungerer som et kombinert kontor og pauserom med lys kjøkkeninnredning, oppvaskkum og oppvaskmaskin. Det er egen personalinngang fra bakgården inn til bakrommet. Lokalet er i dag innredet som en tattoveringsstudio.

Elektrisk anlegg
Automatsikringer.

Det er innstalert to ventilasjonskanaler. Fra bad er den ene koblet til som naturlig avtrekk. Det er mulig å innstalere motor. Strømledning er fremført til punkt i veggen.

Oppvarming
I følge selger er det mulig å innstallere varmepumpe mot syd, men dette må først godkjennes av styret.

Energimerking
Det foreligger ikke noe energimerking/energiattest for boligen i forbindelse med salget.
Det følger av energimerkeforskriften § 5 at kjøper kan få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått dersom eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått.

Kommunale avgifter
Kr. 8 133 pr. år
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er kr. 6 180,- årlig i skatt for næringsseksjon. Dette faktureres 2 terminer i året og kommer i tillegg til de kommunale avgiftene.

Felleskostnader
Fellesutgifter: kr 2 705,- pr.mnd.
Fellesutgifter består av forretningsførsel, styrehonorar, felles byggforsikring, TV/internett og diverse drift og vedlikehold i sameiet.

Nåværende leietaker betaler kr. 291.120,- eks. mva. p.t i år. Strøm og internett kommer i tillegg. Nåværende eier har betalt felleskostnadene og eiendomsskatten. Leien er kan oppjusteres for KPI hvert år og er justert for i år 2024. Gjeldende fra 01.03.2024 og frem til 01.03.2025. Deretter kan man fastsette nye leie.

Spesifikasjon av fellesgjeld
Sameiet har ikke fellesgjeld pr. mars 2024.

Sameiet har ordnet økonomi.


Sameie
Sameie: Sameiet Soltunet 1, Orgnr: 984931263
Sameiet har god økonomi.

Forretningsfører
BORI.

Styregodkjenning
Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Annet
Seksjonen blir ikke ytterligere ryddet og vasket før overtakelse.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. 


2002/6828-1/10  Erklæring/avtale  
11.06.2002 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Rettighetshaver OFFENTLIGE ETATER ,ENERGISELSK. KABELSELSK.
OG ANTENNESELSK
BESTEM.OM RETT TIL KJØREVEG/GANGVEG M.V.
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder denne registerenheten med flere

For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Vei/vann/kloakk
Adkomst fra offentlig vei. Offentlig vann og avløp med private stikkledninger.

Regulering
Lokalet er regulert til næring.

Eiendommen er regulert til bolig i reguelringsplan for Jesshei vest - Romsaas vedtatt 26.10.1998.
Bebyggelsesplan for felt B2 vedtatt 27.11.2015.

Avsatt i kommuneplan til boligbebyggelse nåværende vedtatt 23.03.2021.
Avsatt i kommunedelplan for Jessheim til boligbebyggelse - nåværende vedtatt 16.06.2014.

Grenser inntal reguleringsplan for Romsaas felt B3 vedtatt 07.09.2015 og Romsaas felt B4 med en mindre vesentlig endring vedtatt 20.09.2016.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 4 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 125 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
kr 126 200,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 5 116 200,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
101-24-0024

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
I Wergelands fotspor AS
EIE Råholt
Org. nr: 931610201
Gladbakkgutua 20
2070 Råholt
Tlf: 45 61 51 50

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler/Salgsleder/Partner Kristian Kåstad Hansen

Saksbehandlere
Kristian Kåstad Hansen
EIE Råholt
Eiendomsmegler/Salgsleder/Partner
Mob: 97 05 15 66 / E-post: kkh@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Romsaas Allé 24
For mer om objektet
Romsaas Allé 24

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: