Bilde 1 av Lingelemveien 95 leil. 106Bilde 2 av Lingelemveien 95 leil. 106
Digital salgsoppgave • Prosjektenhet
Lingelemveien 95 leil. 106

3225 Sandefjord • Sandefjord kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Hjertås Panorma - Flott gjennomgående endeleilighet. Nyt en lettstelt hverdag i naturskjønne omgivelser!
Gå til prosjektsiden
Boligtype
Leilighet
Eierform
Borettslag
Antall soverom
2 soverom
Etasje
1
Primærrom (P-ROM)
85 m²
Bruksareal (BRA)
89 m²
Fellesutgifter
kr 5 965 / Mnd
Prisantydning
kr 1 560 000
Omkostninger
kr 15 540
Fellesgjeld
kr 2 340 000
Totalpris
kr 3 915 540
Byggeår
2020
Tomt
Fellestomt 4200 m²
Oppdragsnummer
87190184
card-default

Paal Hegdahl

Eiendomsmegler | Salgs- og markedssjef
Les om Paal
card-default

Rasmus Boutenko

Eiendomsmegler | Fagansvarlig
Les om Rasmus
Prisantydningkr 1 560 000,-
Fellesgjeldkr 2 340 000,-
Andel av dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1/42 av kr. 15 000 000)kr 8 950,-
Andelskapitalkr 5 000,-
Stiftelsesgebyrkr 430,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverkkr 480,-
Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverkkr 480,-
  
Totalpris kr 3 915 540
Nøkkelinformasjon
Eie eiendomsmegling ønsker velkommen til Hjertås Panorama! Veidekke bygger en boligdrøm på Åbol - ca 2 kilometer nord for bykjernen i Sandefjord. Det vil bli felles takterrasse på begge bygg til glede for beboere. Her vil man kunne nyte naturen utenfor sin egen leilighet, men samtidig ha en sentral beliggenhet. For deg som ønsker et aktivt liv så ligger vakre Hjertås som nærmeste nabo - kun 300 meter unna! Hjertås har ved flere anledninger blitt kåret til Sandefjords vakreste friluftsområde, og passer utmerket til aktiviteter både sommer og vinter. Fantastiske utsiktspunkter, oppkjørte skiløyper, lavo og turstier gjør at alt ligger til rette for en aktiv hverdag. Nærbutikken vil du finne rett rundt hjørnet - da det planlegges dagligvare i tilknytning til prosjektet. Det vil også bli bussholdeplass utenfor, så her kan man bare la bilen stå i garasjen. Ønsker man å ta fatt sykkelen eller bena er det gang- og sykkelsti helt ned til sentrum. Ellers er det kun 3 minutters kjøring i bil før man er ute på E-18 - perfekt for deg som pendler i jobben.

Leilighetene vil få en planløsning med fokus på god plassutnyttelse - samtidig som det skal være et gjennomtenkt hjem med praktiske løsninger. God takhøyde, store vinduer og romslige balkonger - som får et vakkert utsyn så langt øyet kan se. Tidsriktige kjøkken og delikate baderom, samt sentralfyring med varmepumpe og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Se www.hjertaspanorama.no for boligvelger og mer informasjon!

Selger har godkjent salgsoppgaven 02.10.2019

Hovedoppdragsnummer
87-19-0184

Eiendom
Lingelemveien 95 leil. 106, 3225, Sandefjord, Etasje: 1

Eiendommen tildeles adresse senere.

Matrikkel
Gnr. 38 bnr. 261, leilighetsnr. 6 i Sandefjord kommune

Eierform
Borettslag

Eierforholdet vil regulers iht. borettslagslova. Andelseierne i borettslaget vil hvert år fastsette budsjetter på generalforsamlingen, og disse vil påvirke fellesutgiftene. Selger eller selgers representant vil besørge opprettelsen av boligselskapet, og igangsetting av forretningsførsel. Kostnadene for opprettelsen, samt videre forvaltning på vegne av boligselskapet vil påhvile de til enhver tid eiere i boligselskapet. Alle andelseiere forplikter seg til respektere borettslagets rettigheter og plikter - herunder styrevedtak, ordensregler, vedtekter m.v. Prosjektets tomt og bygninger vil overskjøtes til borettslaget ved overtakelse av fellesarealer, og dokumentavgift for dette er medtatt i omkostningene for hver enkelt enhet. Utkast til borettslagets vedtekter er vedlagt salgsoppgaven.

Ferdigstillelse
Boligen selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Det estimeres byggestart i 2. kvartal 2021, og at boligene er ferdig oppført ca. 3. kvartal 2022, men ferdigstillelse avhenger av salgsfremdrift. Samtidig med varsling om byggetstart, vil selger også varsle om en bindende tremåneders periode for overtakelse. Endelig overtakelsesdato vil meddeles skriftlig senest fire uker før overtakelse. Forsinkelse iht. varslet tremåneders periode for overtakelse, samt endelig overtakelsesdato, vil kunne gi kjøper rett på å kreve dagmulkt iht. Bustadoppføringslovas regler. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at ovennevnte anslag vedrørende ferdigstillelse ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse iht. Bustadoppføringslova § 10. Budgivere må være inneforstått med den usikkerheten som er knyttet til fremdrift og overtakelse, og kan ikke gjøre gjeldende krav om dagmulkt o.l. iht de her angitte estimerte ferdigstillelsestidspunkt.

Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 400 000,-. Ved avbestilling etter bygging er besluttet igangsatt, vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.

Kjøper som har inngått kontrakt med selger, kan ikke uten selgers samtykke videreselge kontrakten. Salg av kontraktsposisjon kan medføre at man får fullt entreprenøransvar for nye kjøper, og må stille egen entreprenørgaranti til nye kjøper. Videre gjøres oppmerksom på at kun fysiske personer kan inngå kjøpsavtale med selger uten samtykke.

Ansvarlig megler
Saksbehandlere:
Paal Hegdahl
Eiendomsmegler | Salgs- og markedssjef
Mob: 97 15 51 87 / E-post: ph@eie.no

Rasmus Boutenko
Eiendomsmegler | Fagansvarlig
Mob: 41 44 47 64 / E-post: rbo@eie.no

Ansvarlig megler:
Eiendomsmegler | Salgs- og markedssjef Paal Hegdahl
Firmanavn: Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
Adresse: Thor Dahls gate 1-5
Org nr: 919667168

Selger/Utbygger
Lingelemveien AS v. Vidar Ødegaard

Hjemmelshaver
Lingelemveien AS v. Vidar Ødegaard

Priser fra - til
Priser fra 1 560 000 - til

Arealer
Primærrom: 85,50 kvm, Bruksareal: 89,30 kvm

Totalpris inkl. fellesgjeld
Totalpris avhenger av av den gitte enhetens innskudd, samt andel av fellesgjeld.

Innskuddene er fra kr. 1 560 000 - til , og andel fellesgjeld fra kr.
2 340 000 - .
Beregnet fellesgjeld tar utgangspunkt i et felles lån med løpetid på 50 år. De første 20 årene er
avdragsfrie med påfølgende 30 års nedbetalingstid. Lånerenten er foreløpig satt til 1,4 %. Borettslaget har
tilrettelagt for individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det tas forbehold om at tinglysingsmyndighetene
godtar avgiftsgrunnlaget. Konferer megler for ytterligere informasjon.
I tillegg kommer kjøpsomkostninger ifm. overskjøting av tomt/bygninger til borettslaget, samt opprettelse
av dette. Beløpet er stipulert til kr. 15.000,- per enhet. For komplett prisinformasjon, samt totalpris
inklusive omkostninger, henvises til utbyggers prisliste.
Dette er det første av i alt 2 byggetrinn.

Fellesutgifter
Kr.5 965 - pr.mnd.
Fellesutgiftene består av kostnader knyttet til driftsutgifter og rentekostnader på fellesgjeld. Kostnadene er stipulert, og endelige fellesutgifter vil bli fastsatt av forretningsfører når overtakelsen er gjennomført. Videre vil økninger i felleskostnader anhenge av hvilke valg styret i borettslaget tar på vegne av de øvrige andelseierne. Utbyggers beregning av felleskostnader ligger vedlagt salgsoppgaven.

Et borettslag er organisert som et selskap. Dette innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler sine fellesutgifter må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseieren. Man kan på denne måten bli tvunget til å betale dersom andre ikke betaler sine fellesutgifter. For å hindre at dette planlegges borettslaget tilknyttet en sikringsordning som vil dekke borettslagets tap i en fastsatt periode dersom noen av andelseierne ikke betaler sin fellesutgifter. Sikringsordningen er levert av BBL Finans AS.

I tillegg til fellesutgiftene, må kjøper belage seg på følgende løpende utgifter:
Kostnader knyttet til strømforbruk og nettleie.
Kostnader knyttet til innboforsikring.

Utgiftene vil variere etter den til enhver tid eiers forbruk.

Energimerke
Eiendommen er enda ikke energimerket som følge av at bygget ikke er oppført. Selger i samarbeid med entreprenør vil besørge eiendommen energimerket innen overtakelse, og energiattesten vil vedlegges boligens FDV-perm.

Beliggenhet
Eiendommen er beliggende på populære Åbol i landlige omgivelser. Her nyter man fri utsikt mot jorder og ikke minst særdeles gode solforhold. Nærområdet er barnevennlig og innbyr til rekreasjon i grønne omgivelser for de som liker tur i skog og mark, da Hjertås ligger rett ved. Her er det mulighet for uteaktiviteter sommer som vinter. Et ideelt sted å bo for de som ønsker landlig beliggenhet, men allikevel sentralt! I tilknytning til prosjektet er det planlagt en adkomst ned til Hjertås fra leilighetene. Området ligger også svært sentralt i Sandefjord, med ca 2 kilometer til sentrum, ca. 6 kilometer til Sandefjord Lufthavn Torp. Kort vei også opp til E18, samt næringsområdet Fokserød. Her finner man bla. Shell bensinstasjon, McDonalds og Obs Hypermarked. Gangavstand til skole og barnehager.

Tomt
Fellestomt for borettslaget blir på ca. 4.200 kvm.
Eiendommen er under fradeling, og endelig oppmåling vil først foreligge etter fradelingen er gjennomført. Sandefjord kommune skal overta deler av tomten/veien ved ferdigstillelse. Hverken megler eller selger vil kunne holdes ansvarlig for eventuelt arealavvik.

Tomten vil bli levert ferdig opparbeidet med plen, trær og nødvendige gangstier. Mellom de to byggene er det planlagt en lekeplass som blir "hagens hjerte". Her vil det bli montert klatre- og huskestativ til glede for de aller minste beboerne! For de øvrige beboerne vil plassen fungere som et fint samlingspunkt hvis man bare ønsker å nyte hagen og prate med sine naboer.

Skole/barnehage
Eiendommen ligger i Mosserød skolekrets. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.

Leveransebeskrivelse
Følgende er hentet fra utbyggers leveransebeskrivelse:

Betongarbeider:
Det støpes stripefundamenter direkte på grunn, med plasstøpte vegger på kjellerplan. Videre opp benyttes det plattendekker og plasstøpte vegger som bæring, samt noe stål. Leiligheter leveres med synlige v-fuger i himling. Balkonger leveres fritt utkraget. Avvanning fra balkong skjer utover balkongkant. Kjeller asfalteres.

Betongkonstruksjoner:
Innvendige trapper og mellomrepos leveres som betongelementer, trapper og repos får trinnlydsdempende belegg som overflate.
Stålkonstruksjoner. Endeopplegg utføres med stålprofiler type HUP som bærer plattendekkene.

Mur-, puss- og flisarbeider:
Det leveres flis på gulv i vaskerom. Bad for øvrig leveres som kabiner ferdig flislagt.

Tømrerarbeider:
Yttervegger settes opp i 198mm isolert bindingsverk, krysslektet med 48 mm på innsiden, og kles innvendig med 13mm gips. Yttervegger kles med liggende trekledning 19x148 Royalimpregnert. Noen platekledde felt. Innvendige vegger settes opp i tre- eller stålstendere. Disse isoleres og kles med 13mm gips på hver side. Gipsplatene sparkles og males to strøk. Lydskillevegger mellom leiligheter eller mot trapperom som ikke støpes settes opp som en dobbel isolert stålstendervegg med 2 lag gips på hver side. Himlinger i gang, bod, bad samt over kjøkkeninnredning fôres ned for plass for tekniske installasjoner. Det kan i tillegg forekomme innkassinger for øvrig av teknisk anlegg. Normal netto etasjehøyde er 2,40m. På bad og nedforede arealer er netto etasjehøyde ca 2,20m.Tremmegulv på terrasser samt øvrige utvendig terrasser leveres i CU 28mm imp.materialer. Svalganger har betong overflate.

Snekkerarbeider:
I leiligheter leveres alle gulv med 3-stavs eikeparkett natur, med unntak av vaskerom og bad som leveres med keramiske fliser. Eik fotlist 8/15x45mm monteres i alle rom med unntak av baderom. Listverk forøvrig leveres i fabrikkmalt utførelse uten synlige stifter. Fóringer av malt furu.

Vinduer:
Det leveres alu-tre vinduer med u-verdi iht. TEK17. Eventuelt innglassing av balkonger er ikke medtatt.

Dører:
Hovedinngangsdører leveres i aluminium/glass. Alle dører i P-kjeller sluse leveres som lakkert eller galvanisert ståldør. Alle leiligheter leveres med standard entrédør fra Harmonie med kikkehull, anslagsterskel og FG-godkjent lås. Brann- og lydkrav iht. TEK17. Innvendig i leiligheter monteres innerdører Harmonie type Line 1-speil, eller tilsvarende kvalitet. Boddører i 1.etg leveres som Troax nettingelementer eller tilsvarende, klar til hengelås.

Låser og beslag:
Det er medtatt nødvendig lås og beslag iht. gjeldende teknisk forskrift og UU-krav. Det er medtatt dørautomatikk på hovedinngangsdører til trappeoppganger, samt på dører med lukkekrav fra parkering inn til heis. Det er medtatt postkasser for felles plassering pr bygg.

Tekking:
Tak isoleres iht. gjeldende forskrifter og tekkes med to lag papp eller tilsvarende. Nødvendig antall sluk er medtatt.

Blikkenslagerarbeider:
Alle beslag leveres i lakkert utførelse. Blank aluminium kan velges som alternativ uten tillegg i pris. Vil gråne med tiden.

Metallarbeider:
Det er medtatt fotskraperister ved hovedinngangsdører . Det er medtatt trapperekkverk i stål med lakkerte spiler og rustfri håndløper i alle trapperom. Det monteres rustfri håndløper på vegg. Utvendig rekkverk leveres som galvanisert spilerekkverk.

Malerarbeider:
Gipsvegger sparkles og males to strøk. Betongvegger i leiligheter/trapperom helsparkles og males. Vegger i bodareal males til dekk. Betonghimlinger i leiligheter leveres sparklet og malt med synlige v-fuger. Nedforet gipshimling sparkles, strimles og males. Gulv i tekniske rom, samt heisgruber males med epoxy. Gulver i gang/fellesarealer og trapper leveres som trinnlydsdempende belegg.

Himlingsarbeider:
I alle trapperom og i fellesarealer leveres det himlinger i nødvendig omfang for å tilfredstille krav til akustikk og støydemping. For øvrige himlinger se punktet om "Malerarbeider".

Kjøkken:
Det er medtatt kjøkken fra anerkjent leverandør type Sigdal eller HTH. Type UNO eller tilsvarende. Benkeplate leveres i høytrykkslaminat med rette kanter. Benkeplaten leveres med ettgreps blandebatteri med stengeventil for oppvaskmaskin. Kjøkken leveres med hvitevarer; kjøleskap, oppvaskmaskin og innebygd komfyr. Platetopp leveres som induksjonstopp. Kvalitet Siemens eller tilsvarende.

Bad:
Bad leveres som baderomskabin. 20x20 grå fliser på gulv, 10x10grå fliser på gulv i dusjsone og 40x20 hvite veggfliser. Dusjsonen åpnes og lukkes med 2 glassdører. Det er vegghengt toalett med synlig sisterne. Tekniske skap for vann og varme plasseres på badet. Bad leveres med nedfelt vask og hel benkeplate. Det er avsatt plass til vaskemaskin og tørketrommel under benk. Skap under vask. Det er spotter i taket på badet. Speil over vask. Innredning ifølge leverandør av baderomskabin med planløsning som inntegnet på plantegningene. Kabinen leveres komplett med knagger og toalettpapirholder.

Varmeanlegg
Det er varmekabler på bad. Øvrig oppvarming skjer ved vannbåren varme og nødvendige antall radiatorer som styres av felles elektro kjele for alle beboere i bygget.

Sprinkleranlegg:
Bygget er sprinklet etter gjeldende forskrifter. Synlige sprinklerhoder montert i himling og på vegg.

Ventilasjonsanlegg:
Boligventilasjon i hver bolig, plasseres i bod eller over platetopp. Ventilator over komfyr i bolig leveres som slimline. Inntaksrist i yttervegg. Avkast over tak. Ventilasjon av bodareal, trapperom og tekniske rom iht. krav i TEK17.

Elektrisk anlegg:
Anlegget installeres iht offentlige myndigheters forskriftskrav, dvs NEK400. Det benyttes fortrinnsvis skjult anlegg, men åpent anlegg må påregnes i spesielle tilfeller.

I leilighetene er det medtatt 1 stk. benkearmatur på kjøkken, spotter i himling på bad og entré. Alt lys i fellesarealer styres av bevegelsesdetektor. I boder i 1.etg. er det medtatt lysarmatur med lysstoffrør. Ute ved hovedinngang er det medtatt utelys på fasade. Ladere for el-bil kan bestilles som tilvalg i tilvalgsprosessen. Det leveres stikk og utelampe på balkong. Det er medtatt el. varmekabel på hovedbad. Tilkobling av balansert ventilasjon i alle leiligheter. Medtatt kursopplegg til port telefon. Porttelefon leveres uten kamera. Lader for elbil tilbys som tilvalg.

Hovedtavle plassert i kjeller. Underfordelinger i alle leiligheter. Det vil bli plassert 1 stk. underfordeling i egnet areal. Nødvendig nødlys etter dagens krav. Nødlys er av typen LED. Kursopplegg for nødlys. Nødvendig opplegg for nødlys. Tilkobling av avtrekksvifter bod areal og trapperom. Medtatt tomt rør til spredenett til telefon/TV i leiligheter. Ikke medtatt kabel og kontakter. Det er medtatt røranlegg og kabel til heislinje. Ikke medtatt bestillingskostnader for tele/data. Medtatt adresserbar brannvarsling i hele bygget. Leveres iht. teknisk forskrift iht.detaljprosjektering. Det er medtatt 1stk personheiser i hvert bygg, dører og omramming i lakkert utførelse. All nødvendig prosjektering for å kunne gjennomføre prosjektet samt utarbeidelse av FDV- dokumentasjon er medtatt.

Interessenter oppfordres til å nøye gå igjennom denne leveransebeskrivelsen, og rette eventuelle spørsmål rundt denne til megler eller utbygger før kjøpetilbud gis.

Det kan etter kjøpers ønske gjøres endringer av leveransen før og under første del av byggeperioden. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som beskrevet nedenfor, som endrer kjøpesummen mer enn 15 %, jf. Bustadoppføringslova § 9. Slike endringer må foretas innenfor et på forhånd avtalt tidspunkt slik at disse kan innpasses i byggearbeidenes ordinære fremdrift. Tilvalg gjøres på eget møte med selger iflg. bustadoppføringsloven, men selger kan anmode kjøper om å gjøre bestillingene med underleverandøren som selger har utpekt. Det skal utarbeides liste med frister for bestilling. Eventuelle tilvalg skal betales fullt ut i henhold til kjøpekontrakten. Alle endrings- eller tilleggsarbeider som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene. Avtalen skal redegjøre for pris og evt. fristforlengelse som følge av endringene. Dersom kjøper avtaler endrings- og/eller tilvalgsbestillinger direkte med underleverandøren, er dette separate avtaler med de respektive underleverandørene som følger forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven og har da en annen kontraktspart enn selger av boligen.

Normalt påløper et påslag til selger i forbindelse med tilvalg. Kostnader som følge av endringer er uavhengig av, og uten virkning for kjøpesum og sikkerhetsstillelse avtalt med selger. Vederlaget til leverandør regnes likevel som en del av kjøpers betalingsforpliktelser i henhold til Bustadsoppføringslova § 55. Kjøper har således ikke krav på overtagelse og hjemmelsoverføring før betaling har blitt ytt også i samsvar med avtalen med leverandør.

Ferdigattest vil bli stilt ved overtakelse, men overtakelse mot brukstillatelse kan kreves av selger i noen gitte tilfeller. Eksempelvis dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille grunnet årstid, kommunen krever at alle bygg er ferdige o.l. Kjøper kan ikke motsette seg dette, men kan holde tilbake en forholdsmessig del av selgers vederlag som sikkerhet for at ferdigattest utstedes. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav om dagmulkt i slikt tilfelle, og selger er ansvarlig for fremskaffelse av ferdigattest.

Inntil samtlige enheter i prosjektet er ferdigstilt, har selger anledning å til på byggeplassen ha/oppbevare annleggsmaskiner, utstyr, brakker m.v, samt ha fremme skilt på både solgte og usolgte bygg. Skader på bygg o.l. som følge av dette skal utbedres vederlagsfritt av selger.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Annet
Dersom det inntreffer, eller er grunn til å anta at det inntreffer forhold som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad. Eksempler på slike forhold kan være prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter for bolig- eller byggelån, at ikke 50% av prosjektets / byggetrinnets salgssum er solgt, uforutsette offentlige krav, manglende nødvendige offentlige godkjenninger fra Sandefjord kommune m.v. Siste frist for kansellering av kjøpekontrakten er 01.12.2020, og selger skal innen nevnte frist skriftlig meddele kjøper om grunnen til kanselleringen eller skriftlig meddele om oppstart av byggearbeidene. Kjøper kan ikke fremme krav mot selger for eventuell kansellering av kjøpekontrakten.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra selgers tegninger og mindre avvik fra opplyst areal kan derfor forekomme. Det gjøres spesielt oppmerksom at tegninger og illustrasjoner er omtrentlige og at noe avvik kan forekomme. Alle illustrasjonsbilder er kun ment å gi et inntrykk av den ferdige bebyggelsen og tomtearealer. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde foran byggetegninger og andre illustrasjoner som er fremlagt.

Det tas forbehold om små, men hensiktsmessige endringer i utformingen av prosjektet. Eventuelle endringer gjort av utbygger skal ikke føre til forringet kvalitet eller endringer i pris. Det vil bli mulighet for tilvalg på interiøret iht. avtale med utbygger. Alle slike tillegs- og endringsbestillinger skal avtales direkte med selger / selgers representant, innenfor de gitte tidsfrister satt av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Kjøper kan ikke kreve utført tilleggs- eller endringsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 % av kjøpesummen. Kjøper kan ikke utføre eventuelle egne arbeider på boligen.

Boliger idag leveres meget tette, og det brukes miljøvennlige malingstyper hvor der er fare for at støv og sot kan feste seg. Dette blir kalt for "Heksesot". For å unngå mye heksesot, anbefales det at man holder bruk av levende lys og gass til et minimum, samt ventilerer boligen godt det første året.

Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse siden 2014, men det er ikke påvist noen helse- eller bygningsmessige skader som følge av dem. De kommer inn i bygninger ofte sammen med pappemballasje, vesker, klær ol. Selger kan ikke garantere for at det ikke vil finnes skjeggkre i boligen ved overtakelse, eller andre liknende insekter som perlekre, sølvkre mv.

Utbygger vil stille garanti iht. Bustadoppføringslovas § 12, ifm. avtaleinngåelse eller senest når selgers forbehold er opphevet. Garantien er pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd, delinnbetaling eller sluttoppgjør før hjemmelsovergang.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal visning/befaring av eiendommen og bygningene alltid avtales på forhånd med megler og/eller utbygger. Interessenter vil måtte bruke det verneutstyr som utbygger eventuelt vil finne hensiktsmessig.

Kjøper må lese og sette seg inn i komplett salgsoppgave med vedlegg - herunder leveransebeskrivelse, utkast til kjøpekontrakt, reguleringsplaner og annen vedlagt dokumentasjon. Forhold som er opplyst i salgsoppgaven og vedleggene, eller forhold som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i, har kjøper ingen rett til å reklamere på.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Foruten om andel fellesgjeld, overdras andelen fri for pengeheftelser. Iht. burettslagsloven § 5-20 har borettslaget legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav. Pantet er begrenset til 20G.

Følgende servitutt er tinglyst på borettslagets eiendom:

Dnr. 671715, tgl. 07.09.2010 - bestemmelse om veg
Rettighetshaver: gnr.38 bnr.250

For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Det gjøres kjøper oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer på eiendommen knyttet opp mot gjennomføringen av prosjektet. Det gjøres videre oppmerksom på at dersom offentlig myndighet krever det, kan det bli tinglyst rådighetsinnskrenkinger. Kjøper kan ikke ikke motsette seg dette, og slik tinglysing som nevnt gir ikke grunnlag for prisavslag eller erstatning. Kjøpers bank vil få pant etter slike heftelser og servitutter.

Betalingsbetingelser
Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve køpet og foreta dekningssalg hvis annen avtale ikke blir inngått. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av bundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.

Megler har mottatt fullmakt fra selger til å akseptere bud som tilsvarer prisantydning. Kjøpsbekreftelser som overleveres megler anses følgelig også som mottatt av selger, og kan ikke tilbakekalles.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Oppdragsnummer
87-19-0184

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Lingelemveien 95 leil. 106
For mer om objektet
Lingelemveien 95 leil. 106

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: