header image

Boligselgerforsikring

Ved å selge bolig gjennom EIE får du muligheten til å tegne boligselgerforsikring hos Anticimex. I henhold til avhendingsloven har du som boligselger et ansvar for skjulte feil og mangler i fem år etter overtakelse av ny eier. Dersom ny eier av boligen velger å klage etter handelen er gjennomført, håndteres klagen av forsikringsselskapet. Hvis saken som er klaget inn er rettmessig, dekker forsikringen også erstatningsbeløpet du er ansvarlig for.

1. januar 2022 kom det nye bestemmelser i avhendingsloven, som gir selgeren et større ansvar. Selgeren må nå dokumentere tilstanden på boligen i større grad enn tidligere, da selges "som den er"- klausulen ikke lenger er gyldig som ansvarsfraskrivelse. Selv om boligen nå må være bedre beskrevet, vil det fortsatt ligge et visst ansvar hos selger og det kan eksistere feil du ikke engang visste om.

Boligeselgerforsikringen formidles gjennom Buysure. Du mottar ingen faktura. Forsikringspremien trekkes i oppgjøret hos eiendomsmegler etter at boligen er solgt. Dersom din bolig ikke blir solgt, betaler du ikke for forsikringen.

Har du spørsmål om boligselgerforsikring, ta kontakt med din EIE eiendomsmegler.

Forsikringsvilkår kan leses i sin helhet her.

Les mer om hva forsikringen omfatter her.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: