header image

EIE økonomi

EIE oppgjørsavdeling sørger for et sømløst oppgjør

EIE eiendomsmegling er opptatt av å gi deg tett oppfølging i alle ledd når vi gjennomfører megleroppdraget. Dette gjelder også for oppgjørsprosessen i forbindelse med boligsalget. Hos oss skal du føle deg godt ivaretatt, og oppleve en trygg og effektiv oppgjørsprosess. Derfor vi har en egen oppgjørsavdeling som jobber tett med meglerne gjennom hele salgs- og oppgjørsprosessen. EIE gir deg alltid Premium rådgivning.

EIE økonomi foretar oppgjør for alle meglerkontorene i EIE eiendomsmegling. Hvilket gjør prosessen med oppgjøret på boligsalget trygt, sikkert og profesjonelt. Eiendomsmegler og oppgjørsmedarbeider sørger for at hele prosessen, samt håndtering av klientmidler går sømløst.

Oppgjørsavdelingen ledes av en fagansvarlig oppgjørsmegler med rapporteringsansvar overfor Finanstilsynet. Allerede ved budgivningen avdekkes det hvordan kjøpet skal finansieres. Megler vil sjekke finansieringsplan på bud som kommer inn, og kontrollere budgivers ID.

På kontraktsmøtet gjennomgår eiendomsmegler hvordan overtakelse og oppgjøret skjer. Innen avtalt overtakelsesdag mottar selger og kjøper en melding fra vår oppgjørsavdeling som bekrefter at kjøper har innbetalt kjøpesum til meglers klientkonto.

Når overtakelsesprotokollen er mottatt i oppgjørsavdelingen, sendes skjøtet til tinglysning hos Statens Kartverk Tinglysning. Etter saksbehandlingen er kjøper registrert som ny eier av boligen, og det økonomiske oppgjøret kan iverksettes med innfrielse av selgers heftelser i boligen og sluttoppgjør mot selger.

Oppgjøret avsluttes med at selger og kjøper får tilsendt en oppgjørsoppstilling med full oversikt over alle transaksjoner.

Ta kontakt med EIE for Premium rådgivning gjennom hele boligprosessen

Fyll inn din informasjon så vil en av våre dyktige eiendomsmeglere kontakte deg så fort som mulig.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: