header image

EIE nybygg Bergen

EIE åpnet nytt kontor på tampen av 2021. Kontoret ligger i Bergen og spesialiserer seg på salg av nybygg og boligprosjekter. Vi har tatt en prat med de fire meglerne som står bak satsningen.

De fire er enstemmig: Det har lenge vært et uforløst potensial innen salg av nybygg og boligprosjekter.

- Jeg har selv vært med på opparbeidelsen av merkevaren til EIE i Bergen, en merkevare hvor boligpresentasjon og synliggjøring av de unike kvalitetene ved en eiendom står i fokus. Vi har allerede tatt et oppgjør med hvordan bruktboliger blir presentert ved hjelp av våre dyktige stylister og fotografer. Etter at vi begynte å operere i meglerbransjen i 2014 har vi sett at flere og flere av våre konkurrenter har fått opp øynene for estetikk i boligannonsering. Vi har gått i front gjennom denne utviklingen, noe vi er utrolig stolt av. Nå ønsker jeg å være med på å gjøre det samme innenfor salg av nye og prosjekterte boliger, sier daglig leder Helene Mathiesen.

Helene er ikke alene om å sitte med denne oppfatningen av bransjen. Da Susanne Hulsman fikk høre at EIE ønsket å satse på en rendyrket nybyggavdeling var det ingen tvil om at dette var en satsning hun ønsket å være med på.

- Etter flere år som prosjektmegler har jeg i økende grad sett behovet for skreddersøm i faget. Hvert prosjekt er unikt, og markedsføringen må tilpasses deretter. I EIE legges det stor vekt på tverrfaglig kompetanse. Vi jobber tett med interiørarkitekter, erfarne markedsførere og 3D-designere om optimaliseringen av hvert enkelt boligprosjekt. Å ha all denne kompetansen under samme paraply åpner mange dører for kreativitet og fleksibilitet; som er med på å skape svært gode synergier for våre kunder, sier Susanne Hulsman.

Susanne meldte overgang til EIE i desember 2021, og er allerede imponert over det høye engasjementet og arbeidsgiveren til sine nye kollegaer.

Med et salgsvolum som ga pallplass som en av de mestomsettende eiendomsmeglerfullmektigene i EIE på landsbasis sto Christine Terkelsen ved et veiskille. Med en eiendomsportefølje bestående av både bruktbolig og nybygg ble det naturlig å fortsette å spesielisere seg innen et av fagområdene. For Christine var valget enkelt;

- Det er en unik følelse å overlevere en helt ny bolig til en spent boligkjøper. Sluttresultatet speiler en lang prosess med mange involverte parter, hvor vi som eiendomsmeglere har en viktig rolle i verdiskapningen. Vi bistår våre kunder med alt fra å finne byggbare tomter til å vurdere boligmiks og overflatekvaliteter. Sammen med HEEM legger vi stor flid i å finne løsningene som gir prosjektene våre konkurransefortrinn, og som øker lønnsomheten til våre kunder.

Sammen med de tre jentene har også Kim Rene Henne en plass på laget. Hans bakgrunn som jurist gir en faglig tyngde som kommer kundene til gode. Han støtter opp under kravene EIE setter til den faglige kompetansen til alle ansatte:

- Vi skal ikke bare oppnå gode salgspriser for våre kunder; å sørge for en trygg og ryddig salgsprosess er vel så viktig. Alle meglere i EIE skal dessuten ta dobbelt så mange etterutdanningspoeng i forhold til det som kreves av bransjen.

Hvem er egentlig HEEM, vårt søsterselskap?

HEEM ble grunnlagt med en intensjon om å sikre en sømløs leveranse med fokus på estetikk, kvalitet, engasjement og resultat. Laget består av kvalitetsbevisste prosjektledere, detaljorienterte interiørarkitekter, håndverkere med gjennomføringsevne, bransjeledende stylister, prisvinnende fotografer og resultatorienterte markedsførere.

Sammen med HEEM skaper vi produkter som bærer preg av vår evne til å utnytte synergier på tvers av fagdisipliner. Vi tilby flere leveranseområder, hvilket gir oss en unik mulighet til å gi våre kunder et skreddersydd produkt tilpasset behov og ønske. Av erfaring har dette gitt leveransene våre større grad av kvalitet og helhet, samtidig som dette har effektivisert hele arbeidsprosessen – fra idé til ferdig resultat.

Kontakt:

Christine Terkelsen 934 33 710 | cte@eie.no
Helene Mathiesen 934 91 414 | hkm@eie.no
Susanne Hulsman 915 58 863 | shh@eie.no
Kim Rene Henne 924 35 746 | krh@eie.no

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: