header image

Mangfold og inkludering

card image

EIE ønsker å speile samfunnet

Vi ser verdien av mangfold på arbeidsplassen, både når det kommer til kjønn, alder og etnisitet.


Vi har et kontinuerlig fokus på å forbedre kjønnsbalansen og av 350 ansatte i EIE, er 42% kvinner. Innen 2025 skal EIE ha en 50/50-fordeling mellom kjønnene, og vi har allerede hatt en vekst på 7% i antall kvinnelige daglige ledere siden 2019, fra 26% til 33%.


EIE har et uttalt mål å være en attraktiv, inkluderende og trygg arbeidsplass. Vi har troen på at mangfold ikke bare sikrer god balanse, men også driver innovasjon og vekst.

card image

KINE – Kvinner i Norsk eiendom

EIE en av initiativtakerne sammen med ansatte fra advokatfirma BAHR, Norges eiendomsmeglerforbund og Clemens eiendom, til kvinnenettverket KINE – Kvinner i Norsk eiendom. Nettverket teller over 100 kvinner på tvers av eiendomsbransjen, fra arkitekter og advokater til eiendomsbesittere.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: