Bilde 1 av Strandtomt på Larsgården mot EllingsøyfjordenBilde 2 av Strandtomt på Larsgården mot Ellingsøyfjorden
Digital salgsoppgave
Strandtomt på Larsgården mot Ellingsøyfjorden

6009 Ålesund • Ålesund kommune

Prisantydning

kr 565 000

Omkostninger: kr 15 490Totalpris: kr 580 490
Ålesund/ Larsgården - Strandtomt på 1466m2 mot Ellingsøyfjorden. Egen flytebrygge og naust på 42m2. Eldre båt medfølger.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgave
Boligtype
Annet
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 565 000
Omkostninger
kr 15 490
Totalpris
kr 580 490
Tomt
Eiet tomt 1466 m²
Oppdragsnummer
31210060
card-default

Aurora Solbakk Andersen

Eiendomsmegler | Partner | Fagansvarlig
Les om Aurora
Prisantydningkr 565 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 565 000,-)kr 14 120,-
  
Totalpris kr 580 490
Eiendom
Strandtomt på Larsgården mot Ellingsøyfjorden, 6009, Ålesund

Matrikkel
Gnr. 140 bnr. 177 i Ålesund kommune

Eierform
Selveier

Byggeår
Naust fra 1958/ Slutten av 1950 tallet.

Tomt
Eiet tomt 1466 m²

Prisantydning
565 000

Totalpris inkl. omkostninger
565 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 120,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 565 000,-))

15 490,- (Omkostninger totalt)

580 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Solbac Invest AS

Beskrivelse
Strandtomt på 1466km2 mot Ellingsøyfjorden på Larsgården. Tomten har strandlinje, egen flytebrygge (oppgradert i 2014) og et sjarmerende naust på ca. 42kvm. Eldre plast-/glassfiber båt medfølger. Tomten er nordvendt og har gode sol- og fiskeforhold.

Tomten kan besiktiges på egenhånd utenom annonserte visninger.

Tomt
Eiet tomt, 1466 m²

Adkomst
Fra Ålesund sentrum: Kjør mot Høgskolen og ta av mot Larsgården. Kjør gjennom boligområdet og helt inn i enden. Herfra må man gå gjennom et lite skogholt for komme ned til eiendommen. Det er ikke veiadkomst frem til tomten.

Byggemåte
Naust på 42kvm:
- Støpt betonggulv.
- Enkle trekonstruksjoner kledd med stående bordkledning.
- Tak: Trekonstruksjon og metallplater som taktekking fra 2017.
- Kledning er vasket og malt i 2017.
- Sidehengslet treport mot øst. Støpt med naturstein.
- Flytebrygge mot nord. Oppgradert i 2014.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Kr. 139 150,-

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Grunndata
2009/894673-1/200  Registrering av grunn  
23.11.2009 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1504 Gnr:140 Bnr:6

Rettigheter på andre eiendommer
Ingen rettigheter funnet.

Regulering
Tomten ligger i et friområde i kommuneplanen, men store deler av tomten er regulert til industri i eldre reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at så lenge reguleringsformålet ikke er regulert til naustbebyggelse kan en ved totalskade ikke være garantert å få bygget det opp igjen.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
565 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 120,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 565 000,-))

15 490,- (Omkostninger totalt)

580 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon (Kr.25 000)
Grunnpakke (Kr.1 000)
Markedspakke (Kr.2 000)
Oppgjør (Kr.5 500)
Totalt kr. (Kr.33 500)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
31-21-0060

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av bolig. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.soderbergpartners.no for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Bygdøy Allé Eiendomsmegling AS
EIE Vinderen
Org. nr:889665742
Borgenveien 66, 0373 Oslo
0373 Oslo
Tlf: 22 13 55 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Partner | Fagansvarlig Aurora Solbakk Andersen

Saksbehandlere
Aurora Solbakk Andersen
EIE Vinderen
Eiendomsmegler | Partner | Fagansvarlig
Mob: 99 37 89 07 / E-post: aa@eie.no

EIE Vinderen
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Strandtomt på Larsgården mot Ellingsøyfjorden
For mer om objektet
Strandtomt på Larsgården mot Ellingsøyfjorden

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: