Bilde 1 av Borgundvegen 683BBilde 2 av Borgundvegen 683B
Digital salgsoppgave
Borgundvegen 683B

6017 Ålesund • Ålesund kommune

Prisantydning

kr 1 100 000

Omkostninger: kr 41 520Totalpris: kr 1 141 520
Tomt med nydelig utsikt i attraktivt område | Gode solforhold | Ca. 1 mål | Kort vei til skole, barnehage og butikk
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgave
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 100 000
Omkostninger
kr 41 520
Totalpris
kr 1 141 520
Tomt
Eiet tomt 999 m²
Oppdragsnummer
17210188
card-default

Brynjar Skår Bergesen

Eiendomsmegler / Partner
Les om Brynjar
Prisantydningkr 1 100 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)kr 27 500,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 1 141 520
Eiendom
Borgundvegen 683B, 6017 Ålesund

Matrikkel
Gnr. 50 bnr. 1495 i Ålesund kommune

Eierform
Selveier

Areal
Se punkt om regulering.

Tomt
Eiet tomt, 999 m2

Tomta er rimelig rektangulær med snitt bredde på ca 31 x 32 m. Den ligger i ei nokså bratt skråning med en del høydeforskjell, sydvestrehjørne ligger på ca kote 49 mens nordøstrehjørne ligger på ca kote 63.

Prisantydning
1 100 000

Takstrapport
Verditakst: kr. 1 000 000,-
Takstmann: Frode Mauren
Takstdato: 21.04.21

Totalpris inkl. omkostninger
1 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

41 520,- (Omkostninger totalt)

1 141 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Ingen kommunale avgifter eller e-skatt pr. dags dato.

Eier
Espen Græsli Borgsø Kristine Pedersen Tynes

Beskrivelse
EIE eiendomsmegling v/Brynjar Bergesen presenterer Borgundvegen 683 B.

En fin tomt beliggende i Hatlane med nydelig utsikt og gode solforhold. Tomten er på ca. 1 mål og ligger høyt til i terrenget.

Beliggenheten i Hatlane gjør at det er kort vei til nyere barneskole, barnehage, omsorgssenter og butikk.

Er du på utkikk etter en tomt i et attraktivt boligområde? Kontakt megler for visning.

Parkering
Det er ikke opparbeidet parkeringsplass til eiendommen.

Beliggenhet
Beliggenheten i Hatlane gjør at det er kort vei til nyere barneskole, barnehage, omsorgssenter og butikk.

Hatlane er et attraktivt boligområde med hovedsakelig frittliggende eneboliger.

Eiendommen ligger en kort biltur unna Ålesund sentrum og Moa.

Tomt
Eiet tomt, 999 m²

Adkomst
Se kart. Ved fellesvisning vil det bli skiltet fra EIE eiendomsmegling.

Ferdigattest
Det ble gitt en rammetillatelse i 2007. Denne er registrert avlyst.

Det står rester av et eldre bygg på tomta. Kjøper overtar ansvar og kostnader knyttet til riving av eksisterende bygg.

Kommunale avgifter
Det er ingen kommunale avgifter eller eiendomsskatt pr. dags dato.

Formuesverdi
Ikke stipulert pr. dags dato.

Tekniske installasjoner
Ingen tekniske installasjoner på eiendommen.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Gnr. 50 bnr. 1495 har veirett og rett til bruk av fremlagte vann- og avløpsledninger som er opparbeidet på gnr. 50, bnr. 126 sin sydlige parsell ihht. erklæring datert 10.06.2003. Likedeles skal gnr. 50, bnr. 126 ha rett til å anlegge felles adkomstveg over gnr. 50, bnr. 1495 sitt sydøstre hjørne i en bredde på inntill 4 meter. Gnr. 50, bnr. 126 har også rett til å anlegge vann- og avløpsledninger over gnr. 50, bnr. 1495.

Erklæring om veirett og rett til vann- og avløpsledninger over gnr. 50, bnr. 126 ligger vedlagt i salgsoppgaven. Her står det bl.a. at for å kunne benytte adkomstvegen vil det medføre en delaktighet på 50% av opparbeidelseskostnadene og fremtidig vedlikehold. Opparbeidelseskostnadene skal fastsettes ved takst av uhildet takstmann som godkjennes av begge parter.

For å kunne benytte vann- og avløpsledningene vil det medføre en delaktighet på 20% av opparbeidelseskostnadene og 50% av fremtidig vedlikehold . Opparbeidelseskostnadene skal fastsettes ved takst av uhildet takstmann og godkjennes av begge parter.

Alle kostnader vedrørende takst og tinglysing etc. bæres av eier av fradelt parsell. Takst og betaling må være i orden før veg og ledningsanlegg kan tas i bruk.

Kjøper forplikter å sette seg inn i denne erklæringen og veirett og rett til vann- og avløpsledninger over gnr. 50, bnr. 126 som ligger vedlagt. 

Pris for tilknytting til offentlig vann er kr. 8.000,-. Tilknytting til offentlig avløp er også kr. 8.000,-. Dette er hentet fra Ålesund kommune sine nettsider.

Regulering
Eiendommen er ikke regulert i reguleringsplan. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Det er ikke fastsatt noen konkret bruk av tomten i reguleringsplan. Det kan derfor legges til grunn generelle regler i Plan-  og bygningsloven for utnyttelse (BYA 27%) og gesims (8 m.) ihht. samtale med Ålesund kommune. For nærmere planer om utbygging og evt. kostnader rundt detaljregulering bes det om å kontakte Ålesund kommune.

Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

41 520,- (Omkostninger totalt)

1 141 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Fastpris (Kr. 40.000,-)

Tilrettelegging (Kr. 9.900,-)

Markedsføring (Kr. 9.900)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
17-21-0188

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Følgende gjelder der handel kommer i stand før 1. januar 2022

Følgende gjelder der handel kommer i stand etter 1. januar 2022
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Borgund Eiendomsmegling AS
EIE Ålesund
Org. nr:926128612
Lorkenesgata 3
6002 Ålesund
Tlf: 70 31 00 06, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner / Daglig leder Albert Eltvik Øien

Saksbehandlere
Brynjar Skår Bergesen
EIE Ålesund
Eiendomsmeglerfullmektig / Partner
Mob: 45 88 95 81 / E-post: bsb@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Borgundvegen 683B
For mer om objektet
Borgundvegen 683B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: