Bilde 1 av Alvikvegen 435Bilde 2 av Alvikvegen 435
Digital salgsoppgave
Alvikvegen 435

6019 Ålesund • Ålesund kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Hytte i Alvika med strandlinje | Stor tomt | Idyllisk og skjermet beliggenhet | Båthus
Vis i kart
Boligtype
Hytte
Eierform
Selveier
Antall soverom
3 soverom
Bruksareal (BRA)
46 m²
Kommunale avgifter
kr 179 / Mnd
Prisantydning
kr 2 200 000
Omkostninger
kr 61 270
Totalpris
kr 2 261 270
Byggeår
1945
Tomt
Eiet tomt 2056 m²
Oppdragsnummer
17220033
card-default

Knut Øyvind Grytten

Eiendomsmeglerfullmektig / Partner
Les om Knut
Prisantydningkr 2 200 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 9 900,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 50 000,-
  
Totalpris kr 2 261 270
Eiendom
Alvikvegen 435, 6019 Ålesund

Boligtype
Hytte

Eierform
Selveier

Areal
Bruksareal: 46 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
3

Byggeår
ca 1945

Tomt
Eiet tomt, 2056 kvm

Prisantydning
kr 2 200 000

Tilstandsrapport
Takstmann: Audun Bakkebø Takstdato: 11.04.22

Totalpris inkl. omkostninger
kr 2 200 000,- (Prisantydning)
Omkostninger:

kr 200,- (Pantattest kjøper)

kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)

kr 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))

--------------------------------------------------------

kr 56 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)

--------------------------------------------------------

kr 2 256 370,- (Totalpris inkl omkostninger)
Valgfrie omkostninger:

kr 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

--------------------------------------------------------

kr 2 266 270,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Kommunale avgifter
kr 535 pr. 1 termin i 2022. Det er 4 terminer totalt i året.

Det er fire terminer i året. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eier
Gerry Tore Bolseth

Parkering
Det er ingen parkeringsmuligheter på eiendommen, men det er praktisert parkering langs hovedveien av nåværende eier.

Beliggenhet
Eiendommen har strandlinje og ligger i Alvika det er ca 3 km til Olsvika og 7 km til Moa. Tomten ligger i et bratt/skrånet terreng og regnes for å være en naturtomt, den er nordvestvendt og har adkomst fra Alvikvegen via en traktorvei, i følge eier er det bruksrett på denne. Området for øvrig er spredt bebygd med hytter.

Tomt
Eiet tomt, 2056 kvm

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Inneholder
Romfordeling hytte:
1. etasje: Kjøkken, stue, gang, vaskerom, 2 soverom, yttergang, wc-rom.

Romfordeling anneks:
Stue, sovealkove, gang, bod.

Byggemåte
På eiendommen er det oppført en hytte, anneks og et naust/båthus. Hytten er oppført i 1945 og tilbygget i 1970, annekset ble oppført i 1973 og naustet i ca. 2012.
Det er oppført en brygge ved naustet, den er noe skadet etter en storm. Eldre slitt hytte som er moden for renovering, det er ikke innlagt vann i hytten.

Romfordeling hytte:
1. etasje: Kjøkken, stue, gang, vaskerom, 2 soverom, yttergang, wc-rom.

Kjeller: Ikke målbart areal

Romfordeling anneks: Stue, sovealkove, gang, bod.

Utvendig:
Fundament av fjell/naturstein, delvis støpt, store deler av annekset står på søyler/påler. Yttervegger er oppført i bindingsverk med liggende bordkledning, deler av ytterveggen mot sør ble oppført samtidig når det ble lagt nytt tak. Ytterdører av tre (eldre og slitte).
Vinduer med 1-lags glass og noen koblavinduer i annekset. Yttertak:(nytt 2020) Store deler av hytten har nye taksperrer, taket er tekket med Decra og takrenner av
metall.

Innvendig:
Store deler av innvendige overflater på vegger og himlinger er av panel, gulv av laminat, belegg og epoxy. Det er observert noe skade på laminatgulv og vegg/himling på kjøkkenet etter en vannlekkasje, lekkasjen er nå utbedret med nytt tak. Montert ny vedovn, pipefornying med nye innvendige rør samt montert pipehatt og stigetrinn på tak til pipe. I følge eier foreligger det ferdigattest på arbeidet/ildstedet hos kommunen.

Naust:
Yttervegger er oppført i bindingsverk med liggende bordkledning, montert to vinduer. Sperrekonstruksjon og profilerte stålplater på taket. Det er lagt terrassebord på gulv.

Primærrom
Primærrom: 46 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 46 kvm

Aneks (1952) BRA: 21 kvm
Naust (2012) BRA: 36 kvm

Standard
Eldre hytte som er moden for renovering. Det ble skiftet til nye taksperrer og samtidig lagt nytt decratak i 2020, deler av yttervegg mot sør er også
ny. Det er foretatt pipefornying med nytt foringsrør innvendig og montert ny vedovn. Store deler av innvendige overflater er slitte og utdatert. Platekledning under bjelkelaget (under annekset og hytten) er ikke tilfredsstillende utført, da man stedvis kan se opp i isolasjonen. Det bemerkes at denne takst ikke er en tilstandsrapport. En må ta forbehold om at det kan være skjulte feil og mangler som ikke kan oppdages uten inngrep i konstruksjonen. Da foreksempel isolering i etasjeskillere, himlinger og yttervegger, råteskader/mott etc. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Denne takst forutsetter at det ikke foreligger klausuler/kontrakter/servitutter som begrenser eiendommens verdi. Eventuelle bruksendringer av rom som er oppusset og krever søknadsplikt, forutsettes søkt/godkjent. Hytten var møblert på befaringsdagen med de begrensninger dette medfører. Møbler, innredninger, løsøre o.l. er ikke flyttet på.

Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

Ferdigattest
Det foreligger godkjent byggesøknad for naustet datert 31.07.1992

Vi har ikke mottatt dokumentasjon fra kommunen på at saken er korrekt avsluttet. Saker som ikke er avsluttet innen to år etter at tiltaket ble søkt om må søkes på nytt. Kjøper overtar ansvaret knyttet til overstående.

Det er ikke mottatt byggetegninger fra kommunen. Meglerforetaket har derfor ikke hatt mulighet for å kontrollere hvorvidt dagens bruk er byggesøkt, og eller samsvarer med det som er byggesøkt, eller er godkjent. Kjøper overtar ansvar for nevnte forhold.

Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.
Det fremgår av selgers egenerklæring/den bygningskyndiges tilstandsrapport at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring (er) for hele/deler av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Vedovn og elektrisk oppvarming via panelovner.

Energimerking
Energiattest med oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Kommunale avgifter
kr 535 pr. 1 termin i 2022. Det er 4 terminer totalt i året.
 
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til 247,- pr 1 termin i 2022. Det er 4 terminer totalt i året.

Forsikring med polisenummer
Frende
Polisenummer: 87860

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2020:
kr  85 158,-

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
Arealoppmåling er foretatt av byggesakskyndig.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

1942/301287-2/58
22.08.1942
BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: Gnr: 33 Bnr: 13
Bestemmelse om vannrett

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Adkomst: Skogsvei (bruksrett)
Vann: Det er ikke innlagt vann
Avløp: Mulldo

Regulering
Eiendommen er ikke regulert i reguleringsplan. Eiendommen er avsatt til LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gådstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag i kommunedelplan for Ålesund 2016 - 2028 (9.3.2017). Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i LNF-område. Det kan derfor være begrensninger til utbygginger og etc. på eiendommen.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 2 200 000,- (Prisantydning)
Omkostninger:

kr 200,- (Pantattest kjøper)

kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)

kr 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))

--------------------------------------------------------

kr 56 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)

--------------------------------------------------------

kr 2 256 370,- (Totalpris inkl omkostninger)
Valgfrie omkostninger:

kr 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

--------------------------------------------------------

kr 2 266 270,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå dette før bud inngis.

Kommentarer fra selger sitt egenerklæringsskjema:
Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Svar: Nei, har ikke innlagt vann.

Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Svar: Nei, ikke innlagt vann.

Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja, kjøkken gulv må rives.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
Ja, mye er utbedret. noe gjenstår.

Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
Svar: Ja, deler av bygget har stått åpent mot naturen i restaurerings perioden. Eks. kjøkkengulv.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, tak skiftet.

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært / egeninnsats. Råte skader utbedret. nye takstoler /sperr og takunderlag. Nytt decra tak 2019.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun faglært. Firmanavn: Strømselskapet. Inntak for hovedstrøm ble skiftet. 2021.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, inntak for hovedstrøm skiftet.

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
Svar: Ja, takstingeniør Steinar Åkre 16.08.2017

Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Svar: Vannrett fra elv, og veirett. Tinglyst Brygge er tinglyst.

Tilleggskommentar:
TILLEGGSKOMMENTAR
Hele takkonstruksjonen ble endret etter kjøpet i 2017 og nytt tak satt på pga. omfattende taklekkasje på kjøpstidspunktet. Kjøkkendelen hadde hadde fått størst skade. Hele yttervegg mot sør ble derfor revet og reist på nytt. Bygget er nå tett mot regn. Innvendig er det ikke påbegynt isolering av denne veggen enda.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon (Kr. 20 000)

Markedspakke (Kr.17 500)

Visningshonorar (Kr.1 990)

Tilrettelegging (Kr. 14 900)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
17-22-0033

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet.
Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må senest tegnes i forbindelse med kontraktsmøtet.

Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Borgund Eiendomsmegling AS
EIE Ålesund
Org. nr:926128612
Lorkenesgata 3
6002 Ålesund
Tlf: 70 31 00 06

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner Brynjar Skår Bergesen

Saksbehandlere
Knut Øyvind Grytten
EIE Ålesund
Eiendomsmeglerfullmektig / Partner
Mob: 93 20 16 98 / E-post: kg@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Alvikvegen 435
For mer om objektet
Alvikvegen 435

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: