Bilde 1 av Svalestien 40Bilde 2 av Svalestien 40
Digital salgsoppgave
Svalestien 40

1407 Vinterbro • Ås kommune

Prisantydning

kr 6 000 000

Omkostninger: kr 151 370Totalpris: kr 6 151 370
Stor tomt 1 843 m² med attraktivt beliggenhet nær skole og kort avstand til sjøen.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgave
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 6 000 000
Omkostninger
kr 151 370
Totalpris
kr 6 151 370
Tomt
Eiet tomt 1843 m²
Oppdragsnummer
84220078
card-default

Nofel Alexander Aarsteinsen

Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Nofel
Prisantydningkr 6 000 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000,-)kr 150 000,-
  
Totalpris kr 6 151 370
Eiendom
Svalestien 40, 1407 Vinterbro

Matrikkel
Gnr. 108 Bnr. 161 i Ås kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1843 kvm

Prisantydning
6 000 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 6 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 150 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 151 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 151 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Kommunale avgifter
Priser ved bruk av vann, avløp og renovasjon:

Vann:
Årsavgift, vann, pr m³, variabel del: 22,40 kr
Fast abonnementspris:1 500 kr
Tilkoblingsgebyrer vann: pr m2, lav sats: 155 kr
Tilkoblingsgebyrer vann: pr m2, høy sats: 310 kr

Avløp
Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del: 19,50 kr
Abonnementspris: 940 kr
Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats: 145 kr
Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats: 290 kr

Renovasjon
Renovasjonsavgift: 3 500 kr

Feiervesen
Feiegebyr: 300 kr
Tilsynsgebyr: 300 kr

Prisene referer til kommunes nettside.

Eier
Trond Marlow Christensen William Frank Christensen Irene C Fjeldberg

Beskrivelse
EIE eiendomsmegling ved Nofel Aarsteinsen har gleden av å presenter Svalestien 40.

Denne eiendommen ligger i et trygt og barnevennlig nabolag med gangavstand til Nordby barneskole, som har et velfungerende SFO-tilbud. Tomten  ligger i gangavstand til Pollevannet der det er muligheter for bade- og fiskeaktiviteter. Det er også kun ca. 12 minutter gange til sjøen ved Bunnefjorden med flotte badestrender og friområder for turer langs fjorden. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss som forenkler et aktivt liv uten bil. Nærmeste holdeplass er Sjøskogen og ligger i kort avstand fra tomten

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et veletablert boligområde på Vinterbro i Ås kommune. Fra boligen er det kort vei til barne- og ungdomsskole, idrettshall og svømmehall. Området er naturskjønt med kort vei til populære Nesset Marina og Breivoll badeplass som ligger innerst i Bunnefjorden. Her er det fine strender, gressletter, stupebrett og toalett. Nøstvedtmarka ligger rett i nærheten og byr på et stort nett av turstier og veier. I tillegg er det kort vei til Sørmarka med skiløyper, skistuer og akebakker om vinteren, samt terrengsykkelstier, fiskevann og kanomuligheter om sommeren.

Det er ca. 16 minutters kjøring til Drøbak som blant annet kan tilby flott 18-hulls golfbane, flere restauranter, båthavn og badestrender. Tar du turen til Ski eller Kolbotn finner du både kino, bibliotek og fine kulturtilbud. Tusenfryd ligger ca. 5 min bilkjøring fra eiendommen, og er Norges største fornøyelsespark med et bredt utvalg av attraksjoner for store og små.

Fra eiendommen er det gangavstand til både Nordby barneskole og Sjøskogen barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det kort vei til Nordbytun ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet Coop Obs, Coop Extra og Rema 1000. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Vinterbro senter et rikt og variert utvalg. Ski Storsenter ligger også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon og bil. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Ved å benytte bil tar det ca. 10 min til Ski, 15 min til Kolbotn, 20 min til Drøbak og 25 min til Oslo sentrum.

Bebyggelse
Området består for det meste av villa- og småhus bebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 1843 kvm

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Kommunale avgifter

Priser ved bruk av vann, avløp og renovasjon:

Vann:
Årsavgift, vann, pr m³, variabel del: 22,40 kr
Fast abonnementspris: 1 500 kr
Tilkoblingsgebyrer vann: pr m2, lav sats: 155 kr
Tilkoblingsgebyrer vann: pr m2, høy sats: 310 kr

Avløp
Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del: 19,50 kr
Abonnementspris: 940 kr
Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats: 145 kr
Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats: 290 kr

Renovasjon
Renovasjonsavgift: 3 500 kr

Feiervesen
Feiegebyr: 300 kr
Tilsynsgebyr: 300 kr

Prisene referer til kommunes nettside. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er pr. dags dato ikke eiendomsskatt i Nordre Follo kommune.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2020: Som primærbolig Kr. ,- Som sekundærbolig Kr. ,-

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad som For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Følgende heftelser er tinglyst og vil påhvile eiendommens grunnboksblad videre:

1964/206103-2/6  Bestemmelse om gjerde/veg. 31.10.1964

1982/208430 - Skjøte og kjøpekontrakt om Gnr. 108 Bnr. 403

1982/208428-1/6 - Registrering av grunn


Vei/vann/kloakk
OFF/PRIVAT VEI
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.

Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. ( NB! Ny plan under utarbeiding som omhandler  bl .a  utnyttingsgrad.  Denne planen er ikke vedtatt enda. Ref Ås kommune, men du kan lese mer om dette merket med * ) Kopi av situasjonskart, målebrev og reguleringsplaner med bestemmelser er tilgjengelig i elektronisk salgsoppgave og hos megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

REGULERINGSBESTEMMELSER TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR TOHELLINGA SYD - DEL AV GNR. 108
Gjeldende bestemmelser skal også gjelde for eiendommen 108/387 med unntak av pkt. b
som vil få følgende nye formulering:

1. Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.

2. Område for boligbebyggelse.

a. I området kan oppføres bolighus i inntil 1 etasje innenfor de viste byggeavstandslinjer. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger tilrette for det,kan det tillates innredet beboelsesrom i underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. Sokkelhøyden bestemmes av bygningsrådet.

b. Hver boligeiendom tillates bebygget med en familieleilighet. I tillegg kan innredes en hybelleilighet eller generasjonsbolig fortrinnsvis i underetasje forutsatt den fastsatte utnyttelsesgrad overholdes. Det tillates dessuten oppføring av tomannsbolig med gjennomsnittlig mønehøyde 9,5 meter og gjennomsnittlig gesimshøyde 6,5 meter.

c. Den viste tomtedelingsplan er bindende. Ytterligere tomtedeling tillates ikke.

d. På den enkelte boligtomt tillates en utnyttelsesgrad på 0,2 beregnet i henhold til byggeforskriftenes kap. 25, eksklusive garasje.

e. Garasje kan være frittliggende eller sammenbygget med bolighuset. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger byggemelding for bolighuset. Plassering av frittliggende garasje/carport bestemmes i hvert enkelt tilfelle av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og byggeforskriftene og etter følgende retningslinjer:

Ved garasjeplassering vinkelrett på vei, skal avstanden til regulert veigrunn være min. 5 meter. Ved plassering parallelt med vei skal avstand til regulert veigrunn være min. 1,5 meter. På hver tomt skal det være plass for 2 biler pr. familieleilighet og 1 bil pr hybel/hybelleilighet. Garasjebygg skal være tilpasset bolighuset i materialvalg og farge. Det tillates ikke større garasjebygg enn 36 m2 på hver boligtomt.

f. Bebyggelsen skal ha saltak eller valmet tak med takvinkel mellom 18° og 28°.

g. Det tillates oppsatt gjerder med max. høyde på 90 cm inkl. sokkel. Gjerders konstruksjon og farge skal anmeldes til bygningsrådet.

h. Den bebyggelsesplan som er vist er ikke bindende for endelig situasjonsplan som fremmes i forbindelse med byggesaken.

3. Område til friareal.

a. Området kan nyttes som lekeplass. Det tillates bare oppført bygninger/anlegg som har naturlig tilknytning til slik bruk (f.eks. leskur, lekeapparater o.l.).

4. Fellesbestemmelser.

a. Støyskjerming mot E 6 skal gjennomføres i henhold til utarbeidet støyskjermingsplan for området, dat. november 1979 og utarbeidet av Vegkontoret i Akershus. Støyskjermingstiltakene er vist på reguleringsplanen.Tomtene gnr. 108/15 (Falkeveien 1), 108/64 (Svalestien 40), 108/147 (Svalestien 13), 108/15 (Toveien 9), 108/42 (Svalestien 37), 108/56, 210 (Svalestien 44),108/156 (Toveien 13), 108/165 (Toveien 11), og parsell av 108/1 (Svalestien 11) tillates bebygget/ombygget/tilbygget når støyskjermingstiltak i henhold til ovennevnte plan er gjennomført.

For tomtene gnr. 104/4, 86 (Toveien 1 og 3), 108/10 (Falkeveieri 16), 108/11(Svalestien 7), 108/12 (Falkeveien 5), 108/14 (Falkeveien 3), 108/31 (Falkeveien14), 108/36 (Svalestien 15), 108/44, 163 (Svalestien 35), 108/45 (Svalestien 23),108/46 (Svalestien 21), 108/47 (Svalestien 17), 108/42 (Svalestien 37), 108/56, 210(Svalestien 44), 108/63 (Svalestien 42), 108/155 (Toveien 5), 108/170 (Svalestien38), 108/171 (Toveien 7), 108/307 (Svalestien 5) og parsell av 108/1 (Svalestien 9) tillates bebygget/ombygget eller tilbygget, kreves i tillegg til ovennevntestøyskjerming at byggeforskrifte kap. 53 om lydforhold, oppfylles for bebyggelsen.

Bygningsrådet kan i denne sammenheng kreve spesiell plassering, høyde og planløsning boligen.b. Enkeltstående stammetrær tillates innenfor frisiktarealer i den grad frisikten vil bliopprettholdt. De samme krav til beplantning gjelder for nødvendig frisikt i forbindelse med private avkjørsler til offentlig vei. Forøvrig er beplantning ifrisiktarealer ikke tillatt.Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad søkes bevart.c. Mindre unntak fra disse bestemmelsene kan, hvor særlige grunner foreligger, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven, byggeforskriftene og Åskommunes vedtekter til bygningsloven.d. Ved siden av disse bestemmelser gjelder bestemmelsene i bygningsloven,byggeforskriftene og Ås kommunes vedtekter til bygningsloven.e. Etter at disse bestemmelser er trådt i kraft er det ikke tillatt ved private servitutter åetablere forhold som strider mot reguleringsplan og/eller disse bestemmelser.

Bestemmelsene om utnyttelsesgrad og bygningshøyde i denne reguleringsplanen erstattes
av beregningsmåte i gjeldende kommuneplan, jf. kommuneplanens generelle bestemmelser.

Reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse   PlanID: 328

* Den nye planen er under utarbeiding og skal erstatte eldre reguleringsplaner for småhusbebyggelse. Denne planen er ikke vedtatt enda. Ref Ås kommune.Det tas forbehold om endringer.

1. Nye planens hensikt
Planens hensikt er å ivareta eksisterende bokvaliteter i Ås kommunes småhusområder.
Planen skal sikre en enhetlig og forutsigbar forvaltning av småhusområder med kvaliteter
knyttet til arkitektur, landskap og vegetasjon.

2. Arealformål
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg
- 1111 - Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

3. Hensynssoner
- H190 - Sikringssone - Tunell
- H570 - Sone med angitte særlige hensyn - kulturmiljø
- H730 - Båndleggingsone - Båndlegging etter lov om kulturminner
- H370 - Faresone - Høyspenningsanlegg

4. Støy
Grenseverdier for støy gitt i tabell 3 i Klima- og miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 gjelder for planen. Aktuelle terrengtiltak skal innarbeides i utomhusplanen. Alle støybeskyttende tiltak skal være ferdig opparbeidet før midlertidig brukstillatelse gis.


5. Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det for utbyggingsområdet samlet eller for hver enkelt eiendom sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200 (herunder takplan i målestokk 1:100). Utomhusplanen skal vise både eksisterende og fremtidig planert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, opparbeiding av utearealer herunder trær og vegetasjon, stigningsforhold, håndtering av renovasjon, parkeringsareal for bil og sykkel, og håndtering av overvann. For bratte tomter eller tomter med terrengtilpasning skal det også vises snitt i terreng.
Terrengbehandling og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan skal være utført før midlertidig brukstillatelse gis. Unntak fra bestemmelsen kan gis dersom bygning tas i bruk vinterstid. For tiltak som ikke endrer utomhusarealet kan kommunen forenkle kravet til dokumentasjon.

6. Krav om detaljregulering
Tiltak med 4 eller flere nye boenheter kan bare oppføres på grunnlag av godkjent detaljreguleringsplan

7.1 Grad av utnytting
Innenfor områdene tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse. Med frittliggende småhusbebyggelse menes:
- Enebolig
- Enebolig med sekundærleilighet inntil 70 m2
- Tomannsbolig

Grad at utnytting beregnes som prosent bebygd areal av tomteareal (%-BYA).

Alle høyder skal måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Tillatt BYA er 22 % innenfor følgende høyder:

Taktype                     Gesims inntil (i meter)      Møne inntil (i meter)
1. Saltak                     6,50                                           8,50

2. Pulttak                    7,50 (Høyest), 6,50(lavest)

3. Flatt                        7,00

7.5 Garasje, carport og uthus
Garasje, carport og uthus kan oppføres som frittliggende bygning i en etasje eller sammenbygd med boligen. Tillatt gesimshøyde for frittliggende bygning er inntil 3,50 meter og mønehøyde inntil 5,00 meter. Det tillates ikke ark eller takoppløft på garasje, carport eller uthus. Samlet maksimal tillat størrelse på frittliggende carport, garasje og uthus er 50 m2 BYA per boenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet. Frittliggende carport, garasje og uthus skal plasseres minst 1 meter fra nabogrense, eller i nabogrense ved sammenbygging av to garasjer, carporter eller uthus. Ved innkjøring til
carport eller garasje vinkelrett på vei, skal avstand fra garasje eller carport til tomtegrense mot vei være minst 5 meter. Ved innkjøring parallelt med vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 1,5 meter. Plassering av carport, garasje, uthus eller parkeringsareal på terreng skal være vist på
situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak.

8. Utformings-, funksjons- og kvalitetskrav
Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet. Nye tiltak skal ha størrelse eller volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet. Ved utforming av tiltaket skal flertallet av følgende faktorer vektlegges: høyde, lengde eller bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk i eksisterende bebyggelse. I nærområder med stor grad av ensartet bebyggelse skal alle faktorene nevnt ovenfor være oppfylt.

9. Krav til tomt
Minste tomtestørrelse er 700 m² for enebolig og for enebolig med sekundærleilighet på inntil 70 m2

Minste tomtestørrelse er 1100 m² for tomannsbolig, og 550 m² for hver parsell dersom
tomten deles. Deling av tomt kan ikke finne sted før etter at tomannsboligen er oppført.

En boligtomt kan kun bebygges med én frittliggende enebolig. Boligtomt skal være fradelt
før det kan søkes igangsettingstillatelse.

10. Parkering
Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser for hver boenhet og 1 parkeringsplass for
sekundærleilighet. Hver parkeringsplass skal være på minst 18 m2. Parkeringsplassene kanligge på terreng eller i garasje eller carport. Parkeringsplassene skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

11. Uteoppholdsareal
Minstekrav til egnet uteoppholdsareal per boenhet er:
-250 m2

for hver enebolig
- 200 m2

for hver boenhet i tomannsbolig
- 100 m2

for sekundærleilighet
Uteoppholdsareal skal dekkes på tomten bygningen ligger på. Terrasser og balkonger større enn 15 m2 skal regnes med i uteoppholdsareal. Takterrasse skal være forbundet med en del av bygningen på samme nivå. Takterrasser skal trekkes minimum 0,30 meter tilbake fra fasadelivet. Beplantning og konstruksjoner på takterrasser skal ikke rage høyere over gulvet enn 1,50 meter. Minst ¾ av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Areal brattere enn 1:3, nødvendig areal for gang- og kjøreadkomst og biloppstilling skal ikke medregnes i uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal skal ha gunstig lys- og solforhold, skal være godt egnet for lek og aktivitet og ligge lett tilgjengelig fra boligen.

12. Plassering på tomt og terrengtilpasning
Ved plassering av bygninger på tomten skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende større trær skal bevares. Med større trær menes trær med stamme over 90 cm målt 1 meter over terreng. Bygninger skal tilpasse seg tomtens naturlige topografi. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims-, møne- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for, tillates ikke. Terrengmessige overganger mot nabogrense eller annet areal skal gis en naturlig utforming. Skråning mot nabogrense skal ikke være brattere enn 1:2. og avsluttes minst 0,5 meter fra nabogrensen. Bruk av terrengmurer skal skje skånsomt ved etablering av lave høyder og skråninger. Det skal ikke etableres terrengmurer, fyllinger eller skjæringer som samlet er over 1,50 meter. Dokumentasjon som viser skjæringer, fyllinger, nødvendige terrengmurer og håndtering av overskuddsmasser skal fremlegges ved søknad om tiltak, samt plan for håndtering av overskuddsmasser.

13. Overvannshåndtering
Overvann skal fordrøyes lokalt på egen eiendom i tråd med kommunens norm for overvannshåndtering vedtatt 02.09.2015. Det kreves en blågrønnfaktor (BGF) på minimum 0,8. Naturlige flomveier skal bevares. Utomhusplanen skal vise hvordan kravet til håndtering av overvann løses. I søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for behandling av overvann, inklusivt takvann, overflatevann og drensvann.

14. Fremmede arter
Ved uttak eller forflytting av masser skal det tas spesielt hensyn til faren for spredning av fremmede arter. Før masseforflytning eller uttak må det derfor undersøkes om det er registrert eller kan observeres svartelistede arter på eiendommen. Masser som inneholder fremmede arter (inkludert plantedeler og frø) skal leveres til godkjent mottak eller benyttes på tomten på en slik måte at det ikke er fare for oppblomstring eller spredning.

15. Hul eik
Bevaring av vegetasjon naturtype hul eik, som vist på plankartet som «regulert tre som skal bevares» skal bevares og beskyttes. Inngrep som kan skade naturtypen skal unngås.  Gravearbeider skal ikke gjennomføres innenfor en sone på 5 meter fra trestammen, med mindre det kan dokumenteres nødvendig for gjennomføring av anlegget.

16. Annen bevaringsverdig bebyggelse
Ved tiltak på eksisterende bebyggelse skal historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til byggverkets ytre så vidt mulig bli bevart. For eiendommer som etter en vurdering har slik verdi og som ikke omfattes av pkt. 17.1 gjelder:

a) Nye tiltak på eiendommen skal ta hensyn til og tilpasses den eksisterende bygningen slik at bevaringsinteressene ivaretas på en god måte. Særlig viktig er bygningens formspråk, materialbruk, vinduer, dører og andre fasadedetaljer.

b) Fasadeendringer skal bidra til å opprettholde eller tilbakeføre bygget til opprinnelig stil og materialbruk.

c) Tilbygg eller påbygg på bevaringsverdig bebyggelse kan tillates, men tiltaket må da underordne seg den bevaringsverdige delen.

d) Ved plassering av garasje, carport, uthus og andre tiltak på eiendommen skal det legges vekt på å opprettholde et romslig uteareal foran bygningens hovedfasade. Ved plasseringen bør det også søkes å beholde siktlinjer fra bygget ut mot det offentlige rom.

17. Bestemmelser til hensynssoner

17.1 Hensynssone kulturmiljø (sone H570_1-8)
Nye tiltak på eiendommen skal ta hensyn til og tilpasses eksisterende bygnings- og bomiljø. Særlig viktig er områdets bebyggelsesstruktur, formspråk, materialbruk og andre fasadedetaljer.

a) Tiltak som vil medføre større visuelle endringer i eksisterende bebyggelse tillates ikke.

b) Tilbygg eller påbygg på bebyggelsen kan tillates, men tiltaket må da underordne seg den opprinnelige utformingen.

c) Intern sti- og veistruktur og eldre opparbeidet hageareal, inkl. verdifull vegetasjon og eksisterende terreng med fjell i dagen skal bevares.
d) Fasadeendringer skal opprettholdes eller tilbakeføres til opprinnelig stil og materialbruk.

e) Eksisterende bygninger skal ikke rives, fjernes eller flyttes. Unntak gjelder for bygninger eller bygningsdeler som ikke er en del av og ikke er visuelt og materielt tilpasset den bevaringsverdige bebyggelsen.

f) Dersom bebyggelse må erstattes med nybygg tillates det oppført bebyggelse med samme plassering dimensjoner i utstrekning og høyder som den eksisterende. Tomtegrenser som fremgår av plankartet, skal opprettholdes. Fastsatte tomtegrenser kan endres ved mindre endringer eller justeringer.

17.2 Sikringssone tunnel (sone H190_1)
Tiltak som kan forringe tunnelens stabilitet, skade tunnelen eller tunnelinnredningen (for eksempel sprengning, peleramming, spunting, boring i grunnen, sjakt- og tunneldriving, injeksjon, større utgravinger, fundamentering eller påføring av tilleggslaster) kan ikke iverksettes uten tillatelse fra Statens vegvesen. Boring av hull skal dokumenteres med koordinatfesting av hullets plassering og avviksmåling av hullbanen under boring. Statens
vegvesen kan også sette andre krav til tiltaket.

17.3 Fareområde høyspentledning (sone H370_1-9)
Innenfor hensynssone H370 skal det ikke oppføres bygninger. Alle tiltak som øker høyden på terrenget skal forelegges for og godkjennes av netteier før igangsettingstillatelse for tiltak kan gis.

17.4 Båndlegging etter lov om kulturminner (sone H730_1-17)
Hensynssone for automatisk fredete kulturminner er båndlagt etter kulturminneloven. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme det automatisk fredete kulturminnet eller framkalle fare for at dette kan skje. Dette gjelder kulturminnet og en sikringssone på 5 meter utenfor kulturminnets synlige yttergrense.

17.5 Båndlegging etter lov om kulturminner (sone H730_18)
Båndleggingsområdet utgjør skålgropene som vist på plankartet, samt en sone på 5 meter rundt skålgropene. Skålgropene skal ikke fjernes eller tildekkes, og området skal ikke på annen måte skjemmes.

Det jobbes med å få planen til politisk behandling for endelig vedtak i løpet av denne høsten. Du kan følge med på kommunens hjemmeside hvor vi legger ut vedtatte planer ifølge Bygg- og geodataavdelingen.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 6 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 150 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 151 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 151 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 390)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Visningshonorar (Kr.2 500)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Look (Kr.7 900)
Markedspakke 1 (Kr.19 900)
Oppgjør (Kr.7 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 6 000 000,-) (Kr.35 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.93 055)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
84-22-0078

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet.
Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må senest tegnes i forbindelse med kontraktsmøtet.

Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Ski Eiendomsmegling AS
EIE Ski & Ås
Org. nr:818809522
Nordbyveien 27 A
1406 Ski
Tlf: 64 80 97 00

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler Brynjar Netskar

Saksbehandlere
Nofel Alexander Aarsteinsen
EIE Ski & Ås
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 40 30 60 71 / E-post: naa@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Svalestien 40
For mer om objektet
Svalestien 40

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: