Bilde 1 av Fossumveien 19 - Tomt 1Bilde 2 av Fossumveien 19 - Tomt 1
Digital salgsoppgave
Fossumveien 19 - Tomt 1

1389 Heggedal • Asker kommune

Prisantydning

kr 2 250 000

Omkostninger: kr 57 619Totalpris: kr 2 307 619
Eneboligtomt i landlige og rolige omgivelser på 842 kvm.
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 2 250 000
Omkostninger
kr 57 619
Totalpris
kr 2 307 619
Tomt
Eiet tomt 842 m²
Oppdragsnummer
39190139
card-default

Odd André Engh

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Odd
Prisantydningkr 2 250 000,-
Pantattest kjøperkr 199,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-)kr 56 250,-
  
Totalpris kr 2 307 619
Eiendom
Fossumveien 19 - Tomt 1, 1389 Heggedal

Matrikkel
Gnr. 235 bnr. 58 i Asker kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 842 m²

Prisantydning
2 250 000

Totalpris inkl. omkostninger
2 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-))

57 619,50 (Omkostninger totalt)

2 307 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Parkering
Parkering på egen tomt.

Eier
Vallergaard Invest AS v/Gard Lauvsnes

Beskrivelse
Tomten ligger i nye Asker, nærmere bestemt i Fossumveien, ca. 15 minutters kjøretur fra Asker sentrum. Fossumveien er en rolig vei med lite trafikk og området består av frittliggende småhusbebyggelse. Tomten er ferdig oppmålt og reguleringen åpner for frittliggende enebolig med inntil 25% BYA. Området er kupert og skråner nedover fra veien i retning sydvest. Det er pt. ca. 4 høydemeter i nivåforskjell fra høyeste til laveste punkt på tomten. Innkjøring fra felles adkomstvei (Gnr 235/Bnr 62) som eies med 1/5. Det er etablert nytt vann/avløpsnett som ligger til tomtegrense.

Det opplyses om at det er utarbeidet arkitekttegninger (plan, snitt, fasade) for hus som kan søkes oppført på tomten. Dette er funkisinspirerte boliger som er tilpasset tomtens beskaffenhet/topografi. Vær vennlig konferer megler for ytterligere informasjon.

- Gode solforhold og lite innsyn
- Landlig og fredelig boligområde
- Nærhet til marka med flotte turmuligheter
- Meget barnevennlig
- Kort vei til skole og barnehage

Beliggenhet
Fossumveien 19, tomt 1,  har en attraktiv beliggenhet i landlige og rolige omgivelser på Fossum i Røyken. Fra eiendommen er det nærhet til marka med gode tur- og skimuligheter. Her er det en rekke flotte turstier, oppkjørte skispor til glede for både store og små. Området er meget barnevennlig med nærhet til både skoler og barnehager. Fra boligen er det ca. 15 minutters gange til Åsgård bussholdeplass i Slemmestadveien. Fra Røyken stasjon går det lokaltog til Asker og videre inn til Oslo. Kort vei til nye Rortunet kjøpesenter med det man trenger for ukentlige innkjøp. Her finner du bl.a. matbutikker, vinmonopol, apotek og klesbutikker. Boligen ligger rett utenfor Heggedal, som er Askers satsningsområde med store planer for fremtiden. Heggedal byr på et hyggelig og levende nærmiljø med et rikt utvalg av fasiliteter.

Ellers er det kort vei til Asker sentrum som stadig er i utvikling, og kan by på en mengde spennende butikker, restauranter og kafeer. Kulturhus med kino, bibliotek, variert konserttilbud, samt flere koselige kafeer og spisesteder. For den handleglade er Trekanten senter et godt tilbud med sine totalt 75 butikker. Senteret har en god balanse mellom kjede- og nisjebutikker, så her er det noe for enhver smak. Om sommeren er det er frodig liv i gater og parkområder. Her har du tilgang til alle tenkelige servicetilbud for mennesker i alle aldre.

Bebyggelse
Området består hovedsakelig av spredt eneboligbebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 842 m²
Tomten ligger i nye Asker, nærmere bestemt i Fossumveien, ca. 15 minutters kjøretur fra Asker sentrum. Fossumveien er en rolig vei med lite trafikk og området består av frittliggende småhusbebyggelse. Tomten er ferdig oppmålt og reguleringen åpner for frittliggende enebolig med inntil 25% BYA.
Området er kupert og skråner nedover fra veien i retning sydvest. Det er pt. ca. 4 høydemeter i nivåforskjell fra høyeste til laveste punkt på tomten. Innkjøring fra felles adkomstvei (Gnr 235/Bnr 62) som eies med 1/5. Det er etablert nytt vann/avløpsnett som ligger til tomtegrense.

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Skole/barnehage
Eiendommen sokner til Sydskogen barneskole og Slemmestad ungdomsskole. De nærmeste barnehagene i området er Maurtoppen barnehage, Sydskogen barnehage og Heggedalsskogen barnehage.

Offentlig kommunikasjon
Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 1,1 km. fra boligen. En kort kjøretur tar deg til Heggedal togstasjon med gode kommunikasjonstilbud.

Ferdigattest
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, da eiendommen pt. er ubebygd. Kjøper må selv fremskaffe dette ved eventuell bygging av bolig.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter vil tilkomme for vann, kloakk og renovasjon ved utbygging av tomten. Ved bygging, må kjøper i tillegg påregne tilknytningsgebyr. Det kan også komme kostnader forbundet med klargjøring av tomt, eks hogging av trær, fyllmasser o.l. Vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt med fagkyndige / entreprenører for å få prisestimat på hva det kan koste.

Når boligen er ferdigstilt må kjøper påregne kostnader i forbindelse med kommunale avgifter og andre kostnader forbundet med å eie bolig. Løpende kostnader vil variere ut i fra leverandør og forbruk

Tilknytningsgebyr for 2020 i Asker kommune:
Privatboliger:
Vann per m2: kr. 141,- (inkl. mva.).
Avløp per m2: kr. 141,- (inkl. mva.).

Tilknytningsgebyret beregnes ut fra kvm BRA.

Vann-/kloakkavgift etter målt vannforbruk. Priser for 2020:

Vann per m3: kr. 13,50.
Avløp per m3: kr. 21,30.
Vann fastledd: kr. 1 348,-.
Avløp fastledd: kr. 1 525,-.

Renovasjon:
Kommunale avgifter etter gjeldende satser, for 2020:
Standardabonnement renovasjon pr. år, 140 liter til restavfall: kr. 4 149,-.

Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt i Asker kommune.

Formuesverdi
Ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. Formuesverdien for primærbolig utgjør ca. 30% av beregnet markedsverdi og ca. 80% av sekundærbolig. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Diverse
Tomten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra kart og eiendommens målebrev.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Andel i realsameie
2020/3214459-1/200  Opprettelse av realsameie  
22.10.2020 21:00 Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr: 3025 Gnr: 235 Bnr: 62 1/5 

2020/3140356-1/200  Bestemmelse om kloakkledning  
07.10.2020 21:00 Kan ikke slettes uten samtykke fra: ASKER KOMMUNE  
Org.nr: 920125298
rettighetshaver: Knr: 3025 Gnr: 235 Bnr: 15  
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: 3025-235/20
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3214442-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
22.10.2020 21:00 Kan ikke slettes uten samtykke fra: ASKER KOMMUNE  
Org.nr: 920125298
rettighetshaver: Knr: 3025 Gnr: 235 Bnr: 58  
rettighetshaver: Knr: 3025 Gnr: 235 Bnr: 59  
rettighetshaver: Knr: 3025 Gnr: 235 Bnr: 60  
rettighetshaver: Knr: 3025 Gnr: 235 Bnr: 61

Regulering
Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-))

57 619,50 (Omkostninger totalt)

2 307 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke tomt (Kr.1 700)
Visningshonorar (Kr.2 950)
Markedspakke 1 (Kr.10 000)
Utsatt fakturering (Kr.2 500)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 2 250 000,-) (Kr.562 500 000)
Oppgjørshonorar (Kr.5 500)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.562 537 550)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
39-19-0139

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Mamen-Lund, Engh, Sætre & Partners AS
Eie Asker
Org. nr:990997810
Bankveien 11
1383 Asker
Tlf: 66 90 15 00, Fax: 66 90 21 00

Ansvarlig megler
Odd André Engh

Saksbehandlere
Odd André Engh
Eie Asker
Mob: 90 04 49 17 / E-post: oae@eie.no

Eie Asker
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Fossumveien 19 - Tomt 1
For mer om objektet
Fossumveien 19 - Tomt 1

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: