hero a hero b
Digital salgsoppgave
Tyrihansveien 9

1388 Borgen • Asker kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Asker / Borgen - Boligtomt med rammetillatelse for enebolig. Fantastisk beliggenhet med flott utsikt i rolig blindvei.
Vis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 5 500 000
Omkostninger
kr 153 869
Totalpris
kr 5 653 869
Tomt
Eiet tomt 1229 m²
Oppdragsnummer
39200153
card-default

Petter Mamen-Lund

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Les om Petter
Prisantydning kr 5 500 000,-
Pantattest kjøper kr 199,-
Tingl.gebyr pantedokument kr 585,-
Tingl.gebyr skjøte kr 585,-
Dokumentavgift kr 152 500,-
   
Totalpris kr 5 653 869
Eiendom
Tyrihansveien 9, 1388, Borgen

Matrikkel
Gnr. 6 bnr. 201 i Asker kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1229 m²

Prisantydning
5 500 000

Totalpris inkl. omkostninger
5 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 152 500,- (Dokumentavgift) 153 869,50 (Omkostninger totalt) 5 653 869,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Svein-Erik Stiansen

Beskrivelse
Praktfull utsiktstomt på ca. 1229 kvm. med meget gode sol- og utsiktsforhold. Sen kveldssol. Tomten ligger flott til på et høydedrag, er lett skrånende og består hovedsakelig av naturtomt med lyng, busker og trær. Tomten kan selges med godkjente tegninger til en stor enebolig med sekundærenhet på 80 kvm. med heis og garasje. Interessenter bes sette seg inn i rammetillatelsen med vedlegg som ligger vedlagt i salgsoppgaven før kjøp. Området er regulert til boligformål, kategori A: Boligområder med spesielle kvaliteter. Det er valgfritt om rammetillatelsen benyttes og folk stiller fritt til å søke sin egen boligtype etter overtagelse.

Tyrihansveien 9 ligger særdeles flott til på en høyde i en stille og rolig blindvei, omkranset av flotte naturområder. Meget et attraktivt og veletablert boligområde med høy bokvalitet og nyere villabebyggelse. Kort vei til Asker sentrum, flotte turområder, lysløype og slalåmbakke.

- Flott beliggenhet på en høyde i rolig blindvei
- Flotte sol- og utsiktsforhold
- Kveldssol
- Ca. 1229 kvm. tomt
- Kan selges med godkjente tegninger til enebolig med sekundærenhet
- Rønningen barneskole
- Borgen ungdomsskole
- Flere barnehager i område
- Ca. tre minutters gange til bussholdeplass
- Gangavstand til Asker sentrum
- Gangavstand til Bondi- og Asker stasjon
- Kort vei til dagligvarebutikk
- Flotte turområder og alpinanlegg i umiddelbar
   nærhet
- Populært og barnevennlig boligområde

Beliggenhet
Tyrihansveien 9 har en fantastisk flott og barnevennlig beliggenhet i blindvei i et tilbaketrukket og veletablert boligområde på Borgen i Asker. Tomten ligger høyt og fritt i en rolig gate med vidstrakt utsikt mot fjorden og Oslo. Flotte grøntområder omkranser tomten. Her har du nærhet til marka med flotte rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Borgenåsen med lysløype og alpinanlegg samt Vardåsen med store turområder, lysløype, badevann og fiskevann. Gangavstand til Rønningen barneskole, Borgen ungdomsskole og flere barnehager. Nærmeste bussholdeplass ligger kun ca. tre minutters gange fra tomten og det er kort vei til Bondi togstasjon. Nærhet til flere dagligvarebutikker og den nærmeste er Coop Ekstra Borgen som ligger ca. fem minutters gange fra tomten.

Tomten ligger sentralt på Borgen med gangavstand til Asker sentrum som stadig er i utvikling, og kan by på en mengde spennende butikker, restauranter og kafeer. Kulturhus med kino, bibliotek, variert konserttilbud, samt flere koselige kafeer og spisesteder. For den handleglade er Trekanten senter et godt tilbud med sine totalt 75 butikker. Senteret har en god balanse mellom kjede- og nisjebutikker, så her er det noe for enhver smak.

Om sommeren er det er frodig liv i gater og parkområder. Her har du tilgang til alle tenkelige servicetilbud for mennesker i alle aldre. "Alle" tog og busser stopper i Asker. Asker er kjent for sin vakre og varierte natur, viktige næringsområder og for å være et av de mest populære stedene å bo i Norge. I Asker kan du nyte Oslofjorden og dens fantastiske øyer og øysamfunn, frodige daler, dyrkbar mark, utfordrende fjellsider og dype skoger med mange innsjøer til fiske og bading. Den største innsjøen er Semsvann, og området rundt vannet er populært for utendørsaktiviteter året rundt. Asker er et populært næringsområde for mange viktige selskaper, spesielt store selskaper i teknologi- og offshore- bransjen.

Tomt
Eiet tomt, 1229 m²

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Ferdigattest
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, da eiendommen pt. er ubebygd. Kjøper må selv fremskaffe dette ved eventuell bygging av bolig.

Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt i Asker kommune.

Faste løpende kostnader
Kommunale avgifter vil tilkomme for vann, kloakk og renovasjon ved utbygging av tomten. Ved bygging, må kjøper i tillegg påregne tilknytningsgebyr. Det kan også komme kostnader forbundet med klargjøring av tomt, eks hogging av trær, fyllmasser o.l. Vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt med fagkyndige / entreprenører for å få prisestimat på hva det kan koste.

Når boligen er ferdigstilt må kjøper påregne kostnader i forbindelse med kommunale avgifter og andre kostnader forbundet med å eie bolig. Løpende kostnader vil variere ut i fra leverandør og forbruk

Tilknytningsgebyr for 2020 i Asker kommune:

Privatboliger:
Vann per m2: kr. 141,- (inkl. mva.).
Avløp per m2: kr. 141,- (inkl. mva.).
Tilknytningsgebyret beregnes ut fra kvm BRA.

Vann-/kloakkavgift etter målt vannforbruk. Priser for 2020:
Vann per m3: kr. 13,50.
Avløp per m3: kr. 21,30.
Vann fastledd: kr. 1 348,-.
Avløp fastledd: kr. 1 525,-.

Renovasjon:
Kommunale avgifter etter gjeldende satser, for 2020:
Standardabonnement renovasjon pr. år, 140 liter til restavfall: kr. 4 149,-.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Diverse
Tomten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra kart og eiendommens målebrev.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

1974/19579-1/100  Erklæring/avtale  
20.12.1974 REFUSJON TIL ASKER TOMTESELSKAP AS M KR 33,11 PR M2 M V
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/kloakk
Kjøper plikter selv å sørge for tilknytning til vei, vann og avløp. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales er ikke inkludert i kjøpesummen, og må betales av kjøper.

Regulering
Kopi av situasjonskart, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
5 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 152 500,- (Dokumentavgift) 153 869,50 (Omkostninger totalt) 5 653 869,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Utsatt fakturering (Kr.2 500) Tilrettelegging (Kr.14 900) Grunnpakke enebolig (Kr.5 709) Markedspakke sølv (Kr.13 000) Look digital markedsføringspakke (Kr.3 500) Meglerprovisjon (Kr.61 000) Oppgjørshonorar (Kr.5 500) Totalt kr. (Kr.106 109)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
39-20-0153

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og Boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9: Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.
Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter.

Avdeling
Mamen-Lund, Engh, Sætre & Partners AS
Eie Asker
Org. nr:990997810
Bankveien 11
1383 Asker
Tlf: 66 90 15 00, Fax: 66 90 21 00

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF Petter Mamen-Lund

Saksbehandlere
Petter Mamen-Lund
Eie Asker
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Mob: 91 61 47 22 / E-post: pml@eie.no

Eie Asker
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.