Bilde 1 av HusavardenBilde 2 av Husavarden
Digital salgsoppgave
Husavarden

5305 Florvåg • Askøy kommune

Prisantydning

kr 790 000

Omkostninger: kr 33 770Totalpris: kr 823 770
Florvåg | Solrik utsiktstomt med sentral beliggenhet. Utsikt fra Laksevåg til Nordhordalandsbroen
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 790 000
Omkostninger
kr 33 770
Totalpris
kr 823 770
Tomt
Eiet tomt 1854 m²
Oppdragsnummer
95210089
card-default

Sebastian Eide

Partner | Faglig leder | Eiendomsmegler MNEF
Les om Sebastian
Prisantydningkr 790 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-)kr 19 750,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 823 770
Eiendom
Husavarden, 5305 Florvåg

Matrikkel
Gnr. 6 bnr. 598 i Askøy kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1854 m²

Prisantydning
790 000

Totalpris inkl. omkostninger
790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

33 770,- (Omkostninger totalt)

823 770,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Parkering
For rekkehus/bolig med 4 eller færre enheter settes det krav om 2 parkeringsplasser per enhet.

Beliggenhet
Dette er et barne- og familievennlig område med nærhet til det meste du måtte trenge.

I området finner du barnehager og skoler i alle alderstrinn. Florvåg barneskole (1-7 klasse) ligger like ved boligen, og Florvåg barnehage (0-5 år) og Kleppestø ungdomsskole (8-10 klasse) er en kort kjøretur på 5 minutter unna. Askøy videregående skole er øyens videregående, og ligger 6 minutters kjøretur.


Florvåg senter ligger like nedenfor boligen, og her finner du en dagligvarebutikk, et pizzeria, treningssenter og legesenter. En splitter ny Bunnpris er også en kort avstand unna boligen. Det er flotte turmuligheter i området, som blant annet Storavarden og Kolbeinsvarden som ligger i nærområdet, samt flere fjelltopper Askøy byr på.

Kjøretiden fra sentrum ligger på ca 20 minutter, og det er flere transportmuligheter, blant annet buss med nærmeste busstopp ved Florvåg senter. Her er det hyppige avganger i begge retninger. Det er også et større busstilbud fra Kleppestø terminal, samt ferge fra Kleppestø kai som har gratis parkering like ved.

Ønsker man et større utvalg av butikker enn det som ligger i området ligger Kleppestø senter ca. 5 minutter unna. Her finner man alt fra apotek, vinmonopol, dagligvarebutikker og andre servicetilbud.

Tomt
Eiet tomt, 1854 m²
Flott utsiktstomt med skrånende terreng.

Kommunale avgifter
De kommunale avgiftene dekker vann, avløp, tilsynsgebyr avløp og feiing. Forfall medio april/juni/september/desember. Renovasjon blir fakturert via BIR. Dette blir fastsat av Askøy kommune når boligen bygges.

Formuesverdi
Ligningsverdien er ikke fastsatt enda. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Diverse
Selger har vært på forhåndskonferanse med Askøy kommune. Ta kontakt med megler for innsyn i denne.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Dersom det skal søkes om kjøreveg krever dette dispensasjon fra plan, da det kun er regulert kjøreveg frem til 6/642. Det er regulert gangveg frem til 6/598, og da reguleringsplanen ble vedtatt i 1969 var det tenkt at eiendommen skulle benytte seg av regulert fellesparkering. Selger er eier av Husavarden 9 og vil tinglyse rettighet til å legge vei over denne tomten.

Dersom det skal tilknyttes offentlig vann- og avløp ser det ut til at ledninger må legges over annen manns grunn. Dette må sikres gjennom avtaler. Selger av tomten er eier av Husavarden 9 og vil tillate at man kobler seg på vann og avløp her hvis dette er mulig. Dette må avklares med kommunen om det er nok kapasitet.

Regulering
Kommuneplan: Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen.
Kommuneplaner under arbeid: planid: 9002. Kommunens arealdel 2018-2030. Planlegging igangsatt.

Området er regulert til boliger i komunens arealplan fra 21.06.1969.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

33 770,- (Omkostninger totalt)

823 770,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Markedspakke 1 (Kr.10 900)
Oppgjør (Kr.6 990)
Løfting av finn-annonse (Kr.1 750)
Visningshonorar (Kr.2 000)
Provisjon (Kr.39 900)
Grunnpakke (Kr.10 000)
Tilrettelegging (Kr.10 900)
Totalt kr. (Kr.82 440)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
95-21-0089

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Mekleriet Vest AS
EIE Bergen Vest
Org. nr:823590342
Hallheimslien 12
5184 Olsvik
Tlf: 55 50 03 00, Fax:

Ansvarlig megler
Partner | Faglig leder | Eiendomsmegler MNEF Sebastian Eide

Saksbehandlere
Sebastian Eide
EIE Bergen Vest
Partner | Faglig leder | Eiendomsmegler MNEF
Mob: 46 77 83 46 / E-post: sei@eie.no

EIE Bergen Vest
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Husavarden
For mer om objektet
Husavarden

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: