Bilde 1 av FjelltunvegenBilde 2 av Fjelltunvegen
Digital salgsoppgave
Fjelltunvegen

5303 Follese • Askøy kommune

Prisantydning

kr 4 390 000

Omkostninger: kr 6 039Totalpris: kr 4 396 039
Follese | To tomannsboliger med takterrasse med fabelaktig utsikt og nydelige solforhold.
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Eierseksjon
Antall soverom
3 soverom
Primærrom (P-ROM)
121 m²
Bruksareal (BRA)
130 m²
Prisantydning
kr 4 390 000
Omkostninger
kr 6 039
Totalpris
kr 4 396 039
Tomt
Fellestomt 2947 m²
Oppdragsnummer
81209031
card-default

Kim Rene Henne

Daglig leder | Megler MNEF | Jurist | Partner
Les om Kim
Prisantydningkr 4 390 000,-
Dokumentavgiftkr 4 670,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Pantattest kjøperkr 199,-
  
Totalpris kr 4 396 039
Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

Boligene leveres nøkkelferdig. Du står naturligvis fritt til å gjøre endringer på leveransen innvendig, men vit at materialvalgene allerede er nøye gjennomtenkt. Det er god kvalitet på standardleveransen.

Det leveres eikeparkett, som eventuelt kan tilpasses til andre nyanser om ønskelig. Kjøkkenet leveres med slette fronter. Kjøkkenet leveres komplett med hvitevarer, og alt er naturligvis integrert for å følge den moderne stilen. Som standard blir det levert integrert stekeovn, induksjonstopp, kjøleskap og oppvaskmaskin.

Fra egen takterrasse kan du nyte solrike omgivelser, og det er sol frem til ca. 2230 om sommeren. Kombinert med fjordutsikt retning Færøyna og Skorpo ligger alt til rette for flotte dager på terrassen.

Boligene går over tre etasjer, og inneholder følgende rom:
1. etasje: Entré, hall, vaskerom, bad, bod og to soverom.
2. etasje: Gang, stue/kjøkken og bad.
3. etasje: loftstue, soverom, bod og takterrasse.

Se leveransebeskrivelsen for ytterligere informasjon om standard.

Hovedoppdragsnummer
81-20-9031

Eiendom
Fjelltunvegen, 5303, Follese

Matrikkel
Gnr. 12 bnr. 1028 i Askøy kommune

Eierform
Eierseksjon

Ferdigstillelse
Det må selges en enhet før byggestart. Det er esitmert 8 måneder byggetid fra oppstart.  Dette er et foreløpig estimat, og kan avvikes. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Ferdigstillelsesfristen forlenges med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Selger vil senest 21 kalenderdager før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtakelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova. Kjøper har da krav på dagmulkt dersom denne fristen ikke overholdes. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil tre måneder tidligere enn forventet. Ferdigstillelse og overlevering av boligene til boligkjøperne vil kunne skje trinnvis.

Ansvarlig megler
Daglig leder | Megler MNEF | Jurist | Partner Kim Rene Henne

Selger/Utbygger
AUOR Invest AS

Hjemmelshaver
AUOR Invest AS

Priser fra - til
Priser fra 4 390 000 - til 4 650 000

Arealer
BRA: ca. 130 kvm.
I tillegg er det en utvendig bod på minimum 5 kvm.

Bruksareal (BRA) for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger. Vegger mellom bruksenheter, felles deler (f.eks. trapperom og korridor) og vegger mellom bruksenheter og felles deler tas med. Det samme gjelder faste innredninger, installasjoner for VVS, sjakter, innvendig brystningspanel og fotlister. Inkludert er også deler av overbygg (som er måleverdige), bodareal og carport/garasje.

Fellesutgifter
Det vil bli opprettet et sameie for eiendommen. Det vil bli satt en sum for felleskostnader. Disse er ikke endelig fastsatt, men anslått til ca. kr. 20,- per kvm BRA. Sameiet vil få egne vedtekter.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i boligen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforhold.

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da husene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Askøy kommune vil fakturere i etterkant av ferdigstillelse av boligene.

Tomt
Fellestomt, 2947 m²

Boligene seksjoneres, og vil ha felles eiet tomt. Boligene ligger i enden av en vei, og det er ingen gjennomgangstrafikk.

Det vil bli opparbeidet en gangsti på nedsiden av husene, mot Kråkestølen 35/37.

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i utomhusplan. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn til utforming og materialvalg. For ytterligere informasjon, se vedlagt leveransebeskrivelse og utomhusplan.

Fullførelsen av utomhusarbeider er avhengig av årstid og værforhold. Derfor gjøres kjøper oppmerksom på at dette vil kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning for disse avholdt etter overtakelse av boligen. Det må påregnes byggeaktivitet og anleggsvirksomhet frem til arbeider er fullført.

Eiendommen
Det er gitt rammetillatelse.

Samtlige tillatelser er tilgjengelig for gjennomsyn hos megler

Formuesverdi
Seksjonens ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret. Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

For ytterligere informasjon se www.skatteetaten.no.

Parkering
Det medfølger to parkeringsplasser per bolig, hvorav en er i carport. Lader for elbil kan monteres som tillegg.

Vei / Vann / Kloakk
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Odel / Konsesjon
Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen.

Utleie
Boligen vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål.

Fordeler ved å kjøpe nybygg
Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig.
For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen.

Lavere omkostninger og høy trygghet
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Lavere driftskostnader/fellesutgifter
Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø.

Fast pris gir forutsigbarhet
Prisene er faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Annet
Kjøper samtykker til elektronisk kommunikasjon.

Dersom en ytelse er ulikt angitt i leveransebeskrivelse og øvrig salgsinformasjon (herunder salgstegninger), gjelder leveransebeskrivelsen.

Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av vederlaget. Tilsvarende kan selger foreta endringer i fellesarealer, bygningskropp m/ tilhørende tekniske anlegg samt utomhusarealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper skriftlig om dette for så vidt gjelder endringer ved boligen.

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i
prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning dersom arealet er mindre en 5% enn angitt.
Alle rom ryddes, kostes og støvsuges før overlevering. Innvendige overflater blir vasket en gang. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall. Mindre gjenstander som spiker, skrues mm kan forekomme.

Det legges opp til forhåndsbefaring av boligen før overtakelse. Selger vil på forhånd sende kjøper skriftliginformasjon om tidspunkt for befaring mv.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i
materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for tekniske føringer.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
4 390 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
4 670,- (Dokumentavgift)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
199,50 (Pantattest kjøper)

6 039,50 (Omkostninger totalt)

4 396 039,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Det innbetales depositum på 10% av kjøpesum ved kontraktsinngåelse.

Resterende del av kjøpesum inkl. omkostninger og eventuelle tilvalgskostnader betales uoppfordret senest tre dager før overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Avbestillingsgebyr
Avbestilling:
Kjøper kan iht. bufl. kapittel VI avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Hvis
avbestilling skjer før selgers forbehold er løftet, skal avbestillingsgebyret utgjøre 5 % av vederlaget
inkl. mva. Ved senere avbestilling gjelder bestemmelsen i bufl. § 53, slik at selger i et slikt tilfelle skal ha dekket hele sitt økonomiske tap. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.

Gebyr ved videresalg:
Dersom kjøper ønsker å overdra sine rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til ny kjøper før
boligen er overtatt, kan dette kun skje ved at selger godkjenner den nye kjøperen og at selgers avtaleformular ”Transportavtale for kjøperposisjon under kjøpekontrakt av boligseksjon under oppføring” er undertegnet av alle parter. Selger vil beregne seg et gebyr på kr 50 000,- for slik overdragelse.

Garantier
Det forutsettes stilt garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Selger skal stille
entreprenørgaranti i henhold til buofl § 12 tilsvarende minst 3% av kjøpesummen i byggetiden og
minst 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Garanti etter § 12 stilles umiddelbart etter at
selger har akseptert kjøpers bud, og senest ved signering av kontrakt.

Selgers forbehold
Det tas forbehold om igangsettelsestillatelse og byggelån.

Kjøper må godta at selger kan skille ut en mindre del av tomten på nordsiden av eiendommen.

Alle illustrasjoner, bilder, skisser, plantegninger med mer er kun ment å danne et inntrykk av den
ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Flere av de grafiske  fremstillingene er vist med oppgraderte løsninger og samsvarer ikke med standard leveranse. Videre oppfordres også interessenter til å befare tomten grundig da de grafiske fremstillingene ikke fremstiller tomtens karakter, avstand til nærliggende bebyggelse og nærområdet godt nok.

Utstyr og inventar som er plassert på de grafiske fremstillingene er kun ment som illustrasjoner og medfølger ikke handelen. Det gjøres derav oppmerksom på at det vil forekomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.

Beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil i mange tilfeller være generell og vil derav ikke være tilpasset den enkelte bolig. Derav oppfordres kjøper til særskilt å vurdere den aktuelle boligens forhold før budgivning. Eksempler på dette kan være solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende bygningsmasse.

Det presiseres at tegninger og illustrasjoner i salgsoppgaven og prospektet ikke er bindende for boligens detaljutforming som farger, materialer, innredning, kjøkken- og garderobeløsning, dør- og vindusform m.v. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljene i utearealet. Opplysningene gitt i dokumentene kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard.

Salgstegningene er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter.

Viktig informasjon
Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom kjøper og selger, skjer
enten som forskuddsbetaling mot sikkerhet i form av forskuddsgaranti, eller i forbindelse med
sluttoppgjøret og overskjøtning. Fakturering for tilvalg vil gå via meglers klientkonto og faktura vil bli utstedt av Eie Økonomi som forestår oppgjøret.

Det vil bli muligheter for å gjøre endringer eller tilvalg som f.eks. type parkett, fargevalg maling, skapfronter og lignende. Adgangen til å gjøre endringer og tilvalg begrenses til 15 % av kontraktsverdi, jfr. buofl § 9.

Kunden vil bli innkalt til endringsmøte med utbygger og/eller underleverandører.
Det kan ikke gjøres utvendige endringer, som er i strid med godkjennelsen gitt fra Askøy kommune. Dette innbefatter blant annet flytting av vinduer og lignende.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle boligene er ferdige før ferdigstillelse gis, og lignende.

I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet. Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse. Kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli gitt ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse.

Oppdragsnummer
81-20-9031

Internett
www.eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Fjelltunvegen
For mer om objektet
Fjelltunvegen

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.