Bilde 1 av Staurdalsfjellet 26Bilde 2 av Staurdalsfjellet 26
Digital salgsoppgave
Staurdalsfjellet 26

5310 Hauglandshella • Askøy kommune

Prisantydning

kr 4 490 000

Omkostninger: kr 18 369Totalpris: kr 4 508 369
Kollevåg | Meget flott tomannsbolig med gode kvaliteter. Dobbelt carport til hver enhet. Solrikt og utsikt.
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Eierseksjon
Antall soverom
3 soverom
Primærrom (P-ROM)
129 m²
Bruksareal (BRA)
132 m²
Prisantydning
kr 4 490 000
Omkostninger
kr 18 369
Totalpris
kr 4 508 369
Tomt
Fellestomt 916 m²
Oppdragsnummer
95200259
card-default

Tarek André Bergfjord

Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler
Les om Tarek
Prisantydningkr 4 490 000,-
Pantattest kjøperkr 199,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 700 000,-)kr 17 000,-
  
Totalpris kr 4 508 369
Eiendom
Staurdalsfjellet 26, 5310, Hauglandshella

Matrikkel
Gnr. 18 bnr. 630 i Askøy kommune

Eierform
Eierseksjon

Ferdigstillelse
Det må selges ca 1 enhet før byggestart. Det er deretter estimert total byggetid på 12 mnd. Dette er et foreløpig estimat, og kan avvikes. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Selger/Utbygger
Nilsen & sture eiendom as

Hjemmelshaver
Nilsen & sture eiendom as

Areal
Primærrom: 129 kvm - 129 kvm, Bruksareal: 132 kvm - 132 kvm

Antall soverom
3

Tomt
Fellestomt 916 m²

Priser fra - til
Priser fra 4 490 000 - til

Totalpris inkl. omkostninger
4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 700 000,-))

18 369,50 (Omkostninger totalt)

4 508 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Fellesutgifter
Det vil bli opp til enhetene om det skal innbetales felleskostnader. Det vil i så tilfelle være for felles byggforsikring.

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da husene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Askøy kommune vil fakturere i etterkant av ferdigstillelse av boligene.

Parkering
Det vil bli bygget carport med plass til to biler pr enhet. Ellers mulighet for parkering på tomten.

Beliggenhet
Eiendommen ligger fint til på Tveitnes/Steinseidet med en god og solrik beliggenhet i et barnevennlig boligområde - med ballbinge og lekeplass like ved. Fra boligen er det gode utsiktsforhold over nærområdet og noen av byfjellene. Det er flere busstopp i nærheten, og nærmeste bussholdeplass ligger like ved innkjøringen til boligfeltet.

Det er kort vei til Kleppestø Senter med alle nødvendige servicetilbud. Kleppestø har også kommuneadministrasjon og hurtigbåtterminal med avganger til Bergen sentrum i arbeidstiden. Videre er det ca. 5 minutter til Ravnanger Senter, med bensinstasjon, post, verksted, videregående skole, idrettshall og baner etc.

Det er gode turmuligheter i skog og mark, samt fine muligheter for bading og friluftsliv ved sjøen. Her kan det blant annet nevnes populære Kollevågen friluftsområde, samt kort avstand til Dronningen, Siglingavatnet, Kolbeinsvarden og Skotnes.

Tomt
Fellestomt, 916 m²

Byggemåte
Bygges etter TEK17.

Primærrom
Primærrom: 129 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 132 kvm

Leveransebeskrivelse
Konstruksjon og utførelse oppfyller kravene i Plan og Bygningsloven, med tilhørende forskrift TEK17. Prosjektet vil med andre ord ha gode kvaliteter over hele linjen.

Kjøkkenet blir levert av leverandøren Ikea/Epoq eller annen kjent leverandør og vil være i hvit glatt utførelse. Overskap til himling. Benkeplate i laminat. Kjøkkenet vil med andre ord få et moderne og tidløst design.

Helfliset bad med vegghengt klosett og opplegg for vaskemaskin på et av badene. Nydelige 60x60 fliser, mosaikkfliser i dusjsone. 

Foruten flislagt bad blir leilighetene levert med en lys 1-stavs laminat. Videre vil det vil være balansert ventilasjon med varmegjennvining.

Det vil være en carport til hver enhet med god plass til 2 biler. Ellers parkering på egen tomt.

Om man kommer tidlig inn i prosjektet vil være mulig å gjøre tilvalg/endringer på innredning, fargevalg og kvaliteter.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Tomten er ikke regulert, men avsatt til boligformål ihht kommuneplan.

Kopi av reguleringsplaner er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Servitutter / Rettigheter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnbokblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. . Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen vil eiendommen forsikres gjennom evt  fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Fordeler ved å kjøpe nybygg
Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig.
For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen.

Lavere omkostninger og høy trygghet
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Lavere driftskostnader/fellesutgifter
Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø.

Fast pris gir forutsigbarhet
Ofte er prisene faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 2G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Følgende servitutt er tinglyst på eiendommen:

1978/9387-1/50  Erklæring/avtale
24.10.1978
Bestemmelse om kloakkledning og vedlikehold.

1978/9640-1/50  Erklæring/avtale
27.10.1978
Bestemmelse om kloakkledning med vedlikeholdsplikt.

2019/1299270-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk
01.11.2019 21:00
Bestemmelse om solidaransvar

2019/1299270-2/200  Bestemmelse om veg
01.11.2019 21:00
Bestemmelse om solidaransvar

2020/1975095-1/200  Bestemmelse om veg/ Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel/  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
28.04.2020 21:00
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 700 000,-))

18 369,50 (Omkostninger totalt)

4 508 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Fastpris 50.000,-
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Avbestillingsgebyr
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Avbestillingsgebyr reguleres etter bustadoppføringslova §54.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser.  Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.

Videresalg av kontraktsposisjon
Kjøper kan ikke uten selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført.  Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 100.000,-
Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.

Tilvalg
Adgang til tilvalg eller endringer begrenset opp til 15% av kontraktsverdien ihht. Bustadoppføringslova §9. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Det vil bli satt opp egne tilvalgsmøter for kjøperne. Alle tilvalgsavtaler avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør.

Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse. Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles.

Arealangivelser
Prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger og vegger mot andre bruksenheter. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning
Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger/megler kan fritt endre prisliste uten varsel. Det er til en hver tid den siste versjonen som er gjeldene.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Oppdragsnummer
95-20-0259

Ansvarlig megler
Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler Tarek André Bergfjord

Saksbehandlere
Tarek André Bergfjord
Eie Bergen Vest
Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler
Mob: 46 63 62 55 / E-post: tab@eie.no

Eie Bergen Vest
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Staurdalsfjellet 26
For mer om objektet
Staurdalsfjellet 26

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.