Bilde 1 av Trandumveien, tomtBilde 2 av Trandumveien, tomt
Digital salgsoppgave
Trandumveien, tomt

1940 Bjørkelangen • Aurskog-Høland kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

BJØRKELANGEN - Tomt for boligbebyggelse - 1995 kvm - Gode lys- og solforhold - Sentrumsnært
Vis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 490 000
Omkostninger
kr 33 870
Totalpris
kr 1 523 870
Tomt
Eiet tomt 1995 m²
Oppdragsnummer
77210301
card-default

Kristine Flusund Kolstad

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Les om Kristine
Prisantydningkr 1 490 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 32 500,-
  
Totalpris kr 1 523 870
Eiendom
Trandumveien, tomt, 1940 Bjørkelangen

Matrikkel
Gnr. 73 bnr. 461 i Aurskog-Høland kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1995 kvm

Prisantydning
1 490 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 500,- (Dokumentavgift)

33 870,- (Omkostninger totalt)

1 523 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Anne Marie Ånestad

Beskrivelse
EIE Lillestrøm ved Alexander Søvik kan nå presentere en sentral, beliggende tomt på Bjørkelangen. Tomten ligger i et etablert og barnevennlig område. Her er det kort vei til Bjørkelangen sentrum, skoler og barnehager. Området består i hovedsakelig av småhusbebyggelse.

Tomten er flat, med gode lys- og solforhold. Dette er en uregulert tomt på 1995 kvm, som er avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Beliggenhet
Tomten ligger i et etablert og sentrumsnært boligområde på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune, med nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud.

Området har kort vei til lekeplass, fotballbane, lysløype, skiløyper, alpinanlegg, idrettshall, tennisanlegg, svømmehall og treningssenter m.m. Røytjern tilbyr både badestrand, badebrygge og fiskebrygge. I tillegg byr Mangenskogen på flotte innsjøer og idylliske friluftsområder. På Aurskog finner du golfanlegg med flere baner, driving range og treningsområder.

Bjørkelangen har en aktiv sportsforening/fleridrettslag som tilbyr både svømming, fotball, håndball, innebandy, allidrett, ski og sykkel. I tillegg har stedet et godt motorsportmiljø i NMK Aurskog-Høland (holder til på Eksismoa motorpark ca. 2 km utenfor sentrum). Det er også skytterbaner i nærheten, samt jakt- og fiskeforeninger.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Rema 1000, Kiwi og Coop Extra Bjørkelangen. Ønsker du ytterligere servicetilbud er Amfi Bjørkelangen torg et moderne kjøpesenter som byr på unike forretninger og konsepter i en hyggelig atmosfære. Lillestrøm og Strømmen ligger også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon og bil med alt det innebærer av bymessige fasiliteter og servicetilbud.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvor nærmeste buddholdeplass er Trandumsvingen. Med bil tar det ca. 30 min til Fetsund, 35 min til Lillestrøm, 50 min til Oslo S og 55 min til Oslo lufthavn.

Eiendommen har kort avstand til Bjørkelangen barne- og ungdomsskole. Bjørkelangen videregående skole og Kjelle videregående skole ligger også i gangavstand fra boligen. Nærmeste barnehager er Burholtoppen barnehage, Festningsåsen barnehage og Kjelle gårdsbarnehage.

Tomt
Eiet tomt, 1995 kvm

Byggemåte
Eiendommen er ubebygd.

Kommunale avgifter
Aurskog Høland Kommune fakturer kommunale avgifter månedlig.
De normale kostnadspostene er vann, avløp, renovasjon og feiing. Det er pt. ikke fastsatt kommunale avgifter for denne eiendommen.

De kommunale avgiftene for 2021:
Abonnementsgebyr vann: 849,-
Abonnementsgebyr vann: 2 659,-
Enhetspris vann per kubikk: 15,15,-
Enhetspris avløp per kubikk: 26,59,-
Årlig leie av vannmåler: 315,-
Årsgebyr ordinær 240l + papir: 4 175,-
Feievgift: 269,-

Kommunen estimerer kommunaleavgifter til kr. 16 134,- for 1. år, fordelt på følgende poster:
Renovasjon: 4 175,-
Vann: 3 712,50,-
Avløp: 7 977,50,-
Feier: 269,-

Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Det er i tillegg tilkoblingsgebyrer for nybygg:
Tilknytningsavgift er for bolig inntil 150 kvm på kr 13 125,- for vann og kr 13 125,- for avløp inkl. mva.. Kontakt kommunen for mer informasjon.

Eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger/eiendommer i Aurskog Høland kommune.

Kommunen benytter formuesgrunnlag for boliger fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger.

Eiendomsskatten for 2021 er satt til 2 promille av formuesgrunnlaget, fratrukket et grunnfradrag på 600 000,-. Faktura for eiendomsskatt sendes den som er registrert eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Ved eierskifte må kjøper og selger gjøre opp betalingen av eiendomsskatten seg imellom.

Kommunen opplyser at ny bolig ikke faktureres for eiendomsskatt de 3 første årene etter ferdigstillelse.

Formuesverdi
Formuesverdien er ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. Formuesverdien for primærbolig utgjør 25% av beregnet markedsverdi og  90% av sekundærbolig for 2019 og 2020. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Diverse
- Tomten er fradelt fra gnr. 73 bnr. 12
- Eiendommen er ikke tildelt adresse/gatenummer
- Matjord som fjernes fra området må søkes utnyttet på annet landbruksareal

Annet
Det går en kraftledning/høyspentledning over eiendommen, og i den forbindelse har vi fått følgende uttalelse fra Elvia:

Kraftlinjen er en 66kV regionalnettslinje linje mellom Bjørkelangen og Løken som er aktiv. Denne type linjer kan legges om til jordkabel, men det er noen vilkår rundt det som må oppfylles. Det er blant annet krav om kabling i minst 500 meters lengde ut fra Bjørkelangen trafostasjon og kostnad for dette er stipulert til 4-5 millioner kroner.

Kraftlinjens byggeforbudsbelte er på totalt 18,2 meter (9,1 meter til hver side for senter trase). I byggeforbudsbeltet kan det ikke bygges viktig bygning. På gitte vilkår kan ved søknad gis dispensasjon til eks bygges garasje eller bod (dette er søknadspliktig). Det kan ikke gjøres endringer på terrengnivå i byggeforbudsbeltet uten godkjenning fra nettselskapet. Byggeforbundsbeltet er en kombinasjon av klausulert område og forskriftskrav.
(Forskriftskravet sier at det er minimum 6,1m byggeforbud fra nærmeste faseleder. Normalt er det 3m avstand mellom faselederene og dermed er faktisk forskriftskravet 9,1m til hver side for senter på denne tomten)

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Hentet fra grunnboken:
1905/900125-1/9  Bestemmelse om veg. 08.08.1905. 
Rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:73 Bnr:13  
Overført fra: 3026-73/12
Gjelder denne registerenheten med flere

Bestemmelse om veg fra 08.08.1905 er innhentet fra Digital Arkivet, og kan leses/ses som dok. nr. 19 her: https://media.digitalarkivet.no/view/21571/182
Grunnet dokumentets alder og kvalitet, har ikke megler klart å lese/tyde innholdet i bestemmelsen og kjenner heller ikke til om det er noe av det tinglyste dokumentet som kan påvirke fremtidig utnyttelse av tomten.
 
1962/4189-1/9  Skjønn. 19.12.1962. 
Elektriske kraftlinjer. Overført fra: 3026-73/12
Gjelder denne registerenheten med flere
Se utdypende beskrivelse av denne heftelsen under regulering.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er ikke tilknyttet vei, vann eller kloakk. Kjøper er selv ansvarlig for å koble seg til offentlig nett.

Kommunen har i brev datert 26.10.20 bekreftet at det er kapasitet på det kommunale VA-ledningsnettet for etablering av en boenhet på den aktuelle eiendommen. Bekreftelsen gjelder i 3 år fra 26.10.20. Før tilknytning må kjøper sende søknad om tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsnett til Aurskog-Høland kommune. Ledningsstrekket fra kommunal hovedledning vil betegnes som privat stikkledning og driftes av abonnenten. Tilknytning til kommunal selvfallsledning (avløp/overvann) skal skje i kum/minikum med stakemulighet. Tilknytningspunktene ligger et stykke unna eiendommen, så en kjøper må regne med ekstra kostnader til fremføring av vann- og avløp.

Kommunen opplyser at både Ringvollveien og Trandumveien som går forbi tomten på hver sin side er kommunal vei, så atkomst fra begge disse veiene er i utgangspunktet mulig. Kommunen understreker at deler av Trandumveien forbi eiendommen er regulert til gang- og sykkelvei, og det  atkomst over regulert gang- og sykkelvei ikke kan forutsettes.

Regulering
Eiendommen er nylig opprettet og er følgelig ubebygd. Tomten ligger i et uregulert område.

Tomta er avsatt til boligformål i kommuneplanen, fra 2014-2025.

Deler av tomta ligger innenfor hensynssone ras- og skredfare, samt flomfare i kommuneplanen. Eiendommen er avsatt med hensynssone for kvikkleireskredfare i arealdelen til kommuneplanen, og kjøper må gjennomføre geotekniske undersøkelser før utbygging. Tomten ligger utenfor aktsomhetsområdene for kvikkleireskred ihht rapport fra Løvlien Georåd datert 24.02.21.

Deler av tomta ligger innenfor hensynssone høyspenningsanlegg i kommuneplanen og er båndlagt. Dette vil begrense utnyttelsesgraden og legger begrensninger på plassering av bygninger på tomten da det er avstandsregler til ledningsnettet. Retningslinjene til kraftledningen følger av ekspropriasjonskjønn tinglyst 19.12.1962. Kraftledningen har et byggeforbudsbelte på totalt 18 meter, 9 meter målt horisontalt ut til hver side fra senter. Elivia AS gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å oppføre bebyggelse innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte. Det er heller ikke tillatt med inngripen i terrenget som fører til endret høyde opp til luftledningsanlegget. Eliva AS må kontaktes før byggesak settes i gang.

Kommunen skriver i vedtak om fradeling av tomt, datert 24 06.21: "Eventuell høyere utnyttelse av eiendommen enn for frittliggende småhusbebyggelse, forutsetter avklaring gjennom reguleringsplan". Kommunen har tidligere opplyst at det foreligger et generelt reguleringsplankrav for å bygge ut i området. Ettersom det er flere ulike interesser i området som vil berøres gjelder ikke planbestemmelsens unntak fra krav til reguleringsplan. Fastsettelse av utnyttelsesgrad, adkomst, byggelinje til høyspentledning (eventuelt kabling av høyspentlinje), med mer vil være temaer som må behandles i en regulerings- og dispensasjonsprosess.

Hentet fra kommuneplanen:
For etablerte bolig og næringseiendommer, uten godkjent reguleringsplan, kan tiltak i tråd med eiendommens lovlige bruk godkjennes uten reguleringsplan (eks. garasjer, boder, tilbygg, etc.), såfremt det ikke kan vurderes å være i vesentlig konflikt med ulike interesser i området. Dette gjelder også for fortetting med inntil tre boligenheter i samsvar med områdestrøkets karakter.

Krav til parkering ved frittliggende boligbebyggelse som enebolig og tomannsbolig er 2 plasser per boenhet, samt 1 plass per sekundærleilighet.
Minimum 1 parkeringsplass pr. boligenhet som garasje. For eneboliger skal det settes av plass til dobbeltgarasje.

All bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på lavest mulig energiforbruk til oppvarming, kjøling, belysning og andre formål. I sentrumskjernen og på Bliksrud næringsområde skal det tilrettelegges med tanke på tilknytning til vannbåren varme.

Se forøvrig kommuneplanen med detaljerte bestemmelser om krav som skal oppfylles ved utvikling av eiendom.

Kommuneplanen ligger på kommunens hjemmeside: https://www.ahk.no/innhold/politikk-og-planer/planer/kommunale-planer/overordnende-planer/

Kommunedelplanen for Bjørkelangen ligger på kommunens hjemmeside: https://www.ahk.no/innhold/politikk-og-planer/planer/kommunale-planer/kommunedelplaner/

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ikke odel på eiendommen.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 500,- (Dokumentavgift)

33 870,- (Omkostninger totalt)

1 523 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring  da oppdragstypen ikke tillater dette.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Foto (Kr.5 500)
Informasjon fra Aurskog Høland kommune (Kr.8 477)
Provisjon (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.18 900)
Gebyr for utsatt betaling (Factoring) (Kr.3 512)
Markedspakke 2 (Kr.19 900)
Oppgjør (Kr.5 500)
Totalt kr. (Kr.106 789)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
77-21-0301

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Det er ikke mulig å tegne boligkjøperforsikring da dette er en tomt.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.

Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning.
For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset. Selv om eiendommen er
solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva
kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers.  Et "som den er"- forbehold
fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt
tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til
å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans
vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om
eiendommen (avhl. § 3-8). En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot
selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.
Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud
inngis.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av
interessenten(e).

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Romeriksmegleren AS
EIE Lillestrøm
Org. nr:976320492
Storgata 29
2000 Lillestrøm
Tlf: 63 80 54 10, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Alexander Søvik

Saksbehandlere
Alexander Søvik
EIE Lillestrøm
Eiendomsmegler
Mob: 98 23 96 49 / E-post: also@eie.no

Kristine Flusund Kolstad
EIE Lillestrøm
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Mob: 99 38 73 52 / E-post: kfk@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Trandumveien, tomt
For mer om objektet
Trandumveien, tomt

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: