Bilde 1 av Tomter AustrheimBilde 2 av Tomter Austrheim
Digital salgsoppgave
Tomter Austrheim

5943 Austrheim • Austrheim kommune

Prisantydning

kr 1 400 000

Omkostninger: kr 36 370Totalpris: kr 1 436 370
Austrheim | To boligtomter på hhv. 852 og 776 kvm. En båtplass til hver tomt medfølger.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 400 000
Omkostninger
kr 36 370
Totalpris
kr 1 436 370
Tomt
Eiet tomt 1629 m²
Oppdragsnummer
16210178
card-default

Joakim Wiik Bjerknes

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Joakim
Prisantydningkr 1 400 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-)kr 35 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 1 436 370
Eiendom
Tomter Austrheim, 5943 Austrheim

Matrikkel
Gnr. 147 bnr. 105 i Austrheim kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1629 m²

Prisantydning
1 400 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

36 370,- (Omkostninger totalt)

1 436 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

En må påregne at de kommunale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m.

Det vil tilkomme kommunale avgifter pr. år. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m. og betales kvartalsvis.

Eier
Elisabeth Namdal Kenneth Tonning

Beliggenhet
Eiendommen ligger i vakker natur i et rolig og relativt nyetablert barnevennlig område Boligfeltet preges av gjennomgående nybygde og moderne boliger. Dette feltet er fint tilrettelagt med god infrastruktur og spredt bebyggelse. Den aktuelle tomten har en meget attraktiv beliggenhet i feltet.

Området egner seg meget godt for tur- og friluftsliv, og det finnes en rekke gode tur, fiske- og rekreasjonsmuligheter i nærhet. Det er også knappe 2 minutters gange til båtplassene i en nyetablert flytebrygge.

Båtplassen befinner seg i fine, lune områder hvor man har kort vei ut til fjorden. Området er også populært område for fridykking og kajakk.

Fra eiendommen er det kort avstand til det meste man behøver i hverdagen. Det tar ca. 6 minutter med bil til Coop Extra Mastrevik, hvor det også er post i butikk. Ellers er det ca. 9 minutter med bil til Joker Austrheim.

For de minste er det ca. 7 minutter med bil til Austrheim Kystbarnehage, ca. 11 minutter med bil til Kaland Barnehage og ca. 20 minutter til Austebygd barnehage. Det er også ca. 7 min. med bil til Årås barne- og ungdomsskole. Det tar ca, 6 minutter med bil til Austrheim Videregående skole.

Ca. 15 minutters gange til Toftegård bussholdeplass hvor linje 330 og 360 passerer.

Tomt
Eiet tomt, 1629 m²

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

En må påregne at de kommunale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m.

Det vil tilkomme kommunale avgifter pr. år. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m. og betales kvartalsvis.

Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt på tomten ifølge Austrheim kommune.

Faste løpende kostnader
Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, renovasjon, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening etc.

Formuesverdi
Det vil tilkomme ligningsverdi etter at eventuell bolig er oppført. Denne vil variere etter størrelse på bolig og kvadratmeterpriser i området. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF-1282 - gjerne via skatteetaten.no eller altinn.no for å fylle ut elektronisk eller på papir).

Diverse
Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Austrheim kommune opplyser pr. telefon 05.07.2021 at man kan utnytte opp mot 35% av boligtomten, men at dette er en øvrig grense (total utnyttelsesgrad). Det er per 05.07.2021 ikke ført opp noe krav om estetikk i kommuneplanen, men kommunen opplyser at man skal prøve å holde seg til tradisjonell byggestil. De opplyser dog at alt fra funkisbolig til hus med saltak skal være tillattt.

Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppfordrer derav interessenter til å kontakte Austrheim kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Annet
Vi i Eie Eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Heem Boligstyling og fotografene i Field jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Vei/vann/kloakk
I følge Austrheim kommune er det mulighet for tilknytting offentlig vann og avløp på tomtene, samt det er kommunal vei til privat avkjørsel.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Regulering
Området er regulert til bustad ifølge Austrheim kommune.

Kopi av basiskart og planinformasjon er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

36 370,- (Omkostninger totalt)

1 436 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon: 68.000,- (Fast pris)

Grunnpakke: Kr.12 000,-

Oppgjør: Kr.6 990,-

Tilrettelegging: Kr.12 900,-

Totalt kr. 99.890,-
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp gjelder prinsippet "intet salg, ingen
regning".

Oppdragsnummer
16-21-0178

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Mekleriet Nord AS
EIE Bergen Nord
Org. nr:925833770
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg i åsane
Tlf: 56 12 64 64, Fax:

Ansvarlig megler
Partner | Eiendomsmegler MNEF Lise Abrahamsen

Saksbehandlere
Joakim Wiik Bjerknes
EIE Bergen Nord
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 41 08 68 85 / E-post: jow@eie.no

EIE Bergen Nord
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Tomter Austrheim
For mer om objektet
Tomter Austrheim

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: