Bilde 1 av Lesterudveien 31Bilde 2 av Lesterudveien 31
Digital salgsoppgave
Lesterudveien 31

1350 Lommedalen • Bærum kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Stor enebolig o/3 plan m/hybel, 4 sov, 3 stuer, 5 bad/Wc/vaskerom, dobbelgarasje, mye lagringsplass og stort potensiale.
Vis i kart
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
4 soverom
Primærrom (P-ROM)
250 m²
Bruksareal (BRA)
303 m²
Kommunale avgifter
kr 710 / Mnd
Prisantydning
kr 8 900 000
Omkostninger
kr 256 020
Totalpris
kr 9 156 020
Byggeår
1969
Tomt
Eiet tomt 1816 m²
Oppdragsnummer
36210094
card-default

Robert Eckmann

Eiendomsmegler / Partner
Les om Robert
Prisantydningkr 8 900 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 14 650,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 240 000,-
  
Totalpris kr 9 156 020
Eiendom
Lesterudveien 31, 1350 Lommedalen

Matrikkel
Gnr. 114 bnr. 95 i Bærum kommune

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 250 kvm, Bruksareal: 303 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
4

Byggeår
1969

Tomt
Eiet tomt 1816 m²
Opparbeidet tomt. Bro over bekken mellom boligen og garasjen fra 1984 i følge rekvirent.

Delarealer
Delareal 626 m
KPHensynsonenavn H550
KPAngittHensyn Hensyn landskap

Delareal 1 176 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Delareal 526 m
Arealbruk LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Delareal 115 m
Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende

Prisantydning
8 900 000

Totalpris inkl. omkostninger
8 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
240 000,- (Dokumentavgift)

256 020,- (Omkostninger totalt)

9 156 020,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 8 520 pr. år Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020: 8.520,- Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år(2021): 9.619,-

Eier
Karen Elisabeth Eidet

Parkering
Frittstående dobbelgarasje og biloppstillingsplasser på tomten.

Beliggenhet
Stille og barnevennlig beliggende i en rolig gate. Godt tilrettelagt med nærhet for store og små med hensyn til barnehager, lekeareal, sport, bade og fritidsaktiviteter. Boligen sokner til Anna Krefting barneskole som ligger et par hundre meter unna og til Mølladammen ungdomsskole, ca. 15 min. gange. Det er ca. 5 minutters gange til nærmeste bussholdeplass. Golfbane, alpinbakke og ridesenter i Lommedalen og Kolsås skisenter i Gml. Ringeriksvei. Ca. 15 min. gange ned til spennende Bærums Verk handelssenter som tilbyr de fleste fasiliteter. Her finnes et godt utvalg av butikker, mye innen kunst og håndverk samt glassblåseri, museum, cafeer og restauranter. Kort biltur til flere kjøpesentre.

Bebyggelse
Eneboligbebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 1816 m²

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Inneholder
Boligen går over 3. plan og inneholder:
Kjeller: Trappegang, hobbyrom, kjellerstue og 4 stk. bod
Underetasje (Hybel): Entre, kjøkken, gang, bad og stue
Underetasje: Trappegang, 3 stk. soverom, bad/vaskerom, wc, entre og bod.
1. etasje: Entre, vaskerom, trappegang, bad, soverom, kjøkken, spisestue og stue.

Primærrom
Primærrom: 250 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 303 kvm

Boder
Boligen har 53 kvm med lagringsplass fordelt på 6 boder.

Standard
Ca. 52 år gammel enebolig.

Påkostninger / modernisering av boligen som er av betydning:
- Utvendig kledning er malt i ca. 2018.
- Det ble skiftet glass i 1 stk. vindu i 1999.
- Ytterdør til hybel fra ca. 2016.
- Klimadør i underetasjen fra ca. 2015.
- Kjøkkeninnredning i hybel fra ca. 2015.
- Taket ble tekket om i 2010.
- To soverom i underetasjen ble bygget om til et stort i 2000.

Tilstanden ellers anses å være normal tatt alder i betraktning. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med den
byggemåten som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Dagens krav til isolering og tetthet mv er strengere enn da bygget ble
oppført. Kostnadene til energi på eldre hus/boliger bør derfor tas i betraktning.

Punkter i rapporten som har fått TG:3:
- Våtrom har behov for utskiftning.
- Det ble registrert symptomer på fukt i vegger mot terreng i underetasjen og kjeller som kan tyde på svikt i dreneringen.
- Takkonstruksjon med punktvis påvist fukt, samt mangelfull ventilering.
- Fukt på undertaket på loft kan tyde på svikt i takshingel. Nærmere undersøkelser anbefales.
- Ingen rekkverk eller håndløpere i de utvendige trappene.
- Enkelte utvendige støttemurer mangler rekkverk.


For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takstrapport.

Ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse.

Oppvarming
- Elektrisk oppvarmet bolig
- Varmekabler på bad og vaskerom i 1. etasje og på 1 stk. bad i underetasjen
- Peis i stue 1.etasje
- Ovn i underetasje
- Opplegg for ovn i kjellerstue

Energimerking
Energiattest med energimerke

Kommunale avgifter
Kr. 8 520 pr. år Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020: 8.520,- Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år(2021): 9.619,-
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Forsikring med polisenummer
Gjensidige

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. 2 200 149,- Som sekundærbolig Kr. 7 920 536,-

Tekniske installasjoner:
- Viken fiber

Diverse
Løsøre/tilbehør som følger boligen ved salg:
- Hvitevarer i kjøkken i første etasje og oppvaskmaskin i hybel.
- Byggematerialer under garasjen, samt materialer i kjeller.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.
Det blir kun foretatt normal vask av huset, ikke "flyttevask"  før overtakelse.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
8 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
240 000,- (Dokumentavgift)

256 020,- (Omkostninger totalt)

9 156 020,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunn og forsikringshonorar (Kr.3 500)
Markedspakke 1 (Kr.15 500)
Provisjon (Kr.76 800)
Tilrettelegging (Kr.15 900)
Boligselgerforsikring trekkes i oppgjør (Kr.44 064)
Oppgjør (Kr.7 500)
Grunnpakke enebolig (Kr.3 825)
Visningshonorar (Kr.5 000)
Totalt kr. (Kr.172 089)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
36-21-0094

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Sandvika Eiendomsmegling AS
EIE Sandvika
Org. nr:997288998
Kinoveien 9 A
1337 Sandvika
Tlf: 67 55 08 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner Robert Eckmann

Saksbehandlere
Robert Eckmann
EIE Sandvika
Eiendomsmegler / Partner
Mob: 40 05 40 00 / E-post: re@eie.no

EIE Sandvika
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Bilde 3 av Lesterudveien 31
For mer om objektet
Lesterudveien 31

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: