Bilde 1 av Tomt heianeBilde 2 av Tomt heiane
Digital salgsoppgave
Tomt heiane

5131 Nyborg • Bergen kommune

Prisantydning

kr 2 090 000

Omkostninger: kr 66 270Totalpris: kr 2 156 270
Heiane | Stor tomt med attraktiv beliggenhet, gode solforhold og utsikt over Banntjørna. Stort potensiale!
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 2 090 000
Omkostninger
kr 66 270
Totalpris
kr 2 156 270
Tomt
Eiet tomt 1068 m²
Oppdragsnummer
81230366
Visninger
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 2 090 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 090 000,-)kr 52 250,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 2 156 270
Eiendom
Tomt heiane, 5131 Nyborg

Matrikkel
Gnr. 191 Bnr. 125 i Bergen kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Areal
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Tomt
Eiet tomt 1068 kvm

Prisantydning
2 090 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 2 090 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 52 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 090 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 53 620,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 143 620,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 2 156 270,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Eier
Nagaraja Mahendra Korem Prashanthi Pingili

Beliggenhet
Vi har gleden av å presentere denne flotte tomten i Heiane. Tomten ligger flott til med gode solforhold og fin utsikt til Banntjørna. Sentralt til i Åsane og hvis man ønsker seg inn til Bergen tar det ca 15 min med bil.

Tomten ligger flott til et område lite gjennomgangstrafikk.  Med lite trafikk og et hyggelig nabolag ligger alt til rette for et godt miljø for barna å vokse opp i. Tomten ligger sentralt til i Åsane og hvis man ønsker seg inn til Bergen tar det ca 15 min med bil. For den dagligdagse handelen tar kjøreturen kun 3 minutter til Extra Nyborg. Ønsker man et rikere service tilbud er det bare å stikke innom Gullgruven senter som ligger et steinkast unna Extra Nyborg.

Ca. 7 min gangavstand fra tomten til Liavegen busstopp med mange ulike linjer som tar deg i alle retninger. Hvis man tar den ca. 10 min lange turen til gullgruven vil linje 4 ta deg til Åsane Terminal og videre til Bergen sentrum.

Det er lite trafikk ved tomten og området rundt besår for det meste av eneboliger og leiligheter. Området er svært barnevennlig med kort avstand til barnehager og skoler for alle alderstrinn. I nærområdet finner vi 3 barnehager, samt Kyrkjekrinsen barne- og ungdomsskole.

Det er flotte turområder i området med blant annet Veten, Hjortland, og Telleviksfjellet. For innendørstrening er nærmeste Sats Horisont og Åsane idrettspark med flere aktivitetstilbud.

Tomt
Eiet tomt, 1068 kvm

Kommunale avgifter
En må påregne at de kommunale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m.

Det vil tilkomme kommunale avgifter pr. år. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m og betales kvartalsvister.

Faste løpende kostnader
Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, renovasjon, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening/felleskostnader etc.

Formuesverdi
Ligningsverdien er ikke fastsatt enda. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 80% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Diverse
Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppfordrer derav interessenter til å kontakte Bergen kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Annet
Vi i EIE eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Stylistene og fotografene i Heem jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Erklæring tinglyst 12.10.2018 med dagboknr 1403856 vedrørende Registrering av grunn.

Dette følger av den overnevnte erklæringen:
Det er opprettet en ny grunneiendom ved fradeling. Avgivereiendommen er Knr:1201 Gnr: 191 Bnr 25. Ny matrikkelenehet er Knr:1201 Gnr: 191 Bnr 125.
 
Erklæring tinglyst 12.10.2018 med dagboknr 1403875 vedrørende Bestemmelse om veg.

Dette følger av den overnevnte erklæringen:
Eier av Knr: 1201 Gnr: 191 Bnr 125  har rettighet til å anlegge ny avkjørsel samt benytte eksisterende privat vei fram til kommunal vei. Som en del av veiretten påhviler solidarisk drifts- og vedlikeholdsansvar tilsvarende øvrige rettighetshavere og brukere av felles privat adkomstvei.
Denne rettigheten er tinglyst som en heftelse på eiendommen med Gnr:191 Bnr:25. Heftelsen kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen kommune.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilknyttet offentlig til privat vei ifølge Bergen kommune.
Det vil forekomme en kostnad for tilkobling til den privateveien. Denne kostnaden vil variere utifra hva som bygges på tomten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp.
Det går en privat fellesledning under eiendommen. For å kunne koble seg opp må det inngås en avtale om tilknyttning med nåværende eiere av den private vannledningen. Kjøper må påregne kostnad for tilkobling til vann og avløp.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Regulering
REGULERINGSPLAN:
Området er regulert til ytre fortettningssone ifølge Bergen kommune kommune.

KOMMUNE(DEL)PLAN:
Området er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til boligområde ifølge Bergen kommune.

Kommuneplan
PlanID: 65270000
Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
Ikrafttrådt: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100%

Arealformål i kommuneplanen
PlanID: 65270000
Arealstatus: 2 - Framtidig
Arealformål: 1001 - Bebyggelse og anlegg
Beskrivelse: Ytre fortettingssone
Områdenavn: Y
Dekningsgrad: 100%

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen
PlanID: 65270000
Hensynssonetype: KpStøySone
Hensynssonenavn: H220_3
Beskrivelse: Vei støy - gul sone
Dekningsgrad: 100%

Kommunedelplan
PlanID: 9930000
Plannavn: ÅSANE. KDP ÅSANE SENTRALE DELER
Status: 3 - Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 18.09.2006
Dekningsgrad: 100%

Arealformål i kommunedelplan
PlanID: 9930000
Arealstatus: 1 - Nåværende
Arealformål: 110 - Boligområder
Dekningsgrad: 100%

Planer i nærheten av eiendommen
PlanID: 66290000
Type: 21
Plannavn: ÅSANE. STRATEGISK PLANPROGRAM FOR ÅSANE SENTRALE DELER
Saksnr: 202220546

PlanID: 61200000
Type: 21
Plannavn: Kommunedelplan Arna og Åsane. E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, Ringveg øst.
Saksnr: 202220555

Kopi av basiskart og planinformasjon er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Viktige bestemmelser i gjeldende planer:

Virkninger av planen, KPA 2018 § 2:
§ 2.1: plankart 1 med areal formål og bestemmelser og plankart 2 med henssynssoner gir juridiske rammer for planlegging, forvaltning og utbyggning.
§ 2.3 ved motstrid gjelder kommuneplanens arealdel foran eldre kommuneplaner.

Plankrav, KPA 2018 § 3:
§ 3.1 Tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a. d. g. k. og i skal inngå i reguleringsplan med hjemmel i pbl av 1085 eller nyere lov.
§ 3.3 Tiltak som kan unntas plankravet:
§ 3.3.1 Tiltak i Sentrumskjerne S1 Bergen sentrum, byfortettningssone, ytre fortettningssone der tomtestørrelse er maks 1500 kvm der alle følgende forhold er ivaretatt:
 a. Tiltaket ikke gir vesentlige negative konsekvenser for trafikk, støy, kulturminner,
avrenningslinjer og flomveier eller blågrønne verdier.
b. Stedsanalyse viser at tiltaket samsvarer med langsiktig bystruktur og er i samsvar med
kvalitetskrav i kommuneplanens arealdel.
c. Behov for teknisk infrastruktur er vurdert og nødvendig oppgradering kan sikres ved
byggesaksbehandling.
d. Tiltaket samsvarer med øvrige bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
e. Unntaket fra plankravet forutsetter at statlige og regionale myndigheter har hatt saken til
uttalelse og ikke fremmet krav om reguleringsplan.

Areal formål KPA 2018 § 26-32/KDP/reg. plan:
§ 26.4.1: Ytre fortettingssone kan videreutvikles med bolig- og næringsformål. Næringsvirksomheter som medfører støy, forurensning, vesentlig økt trafikkbelastning eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke.

Tomteutnyttelse KPA 2018 §26-32 og 38.3.1/KDP/reg. plan:
§ 26. 4.5: Grad av utnytting skal tilpasses omgivelsene, og skal være mellom 30 % og 120 % BRA.
KDP § 6 b: (det er KPA 2018 som er gjeldende)
I eksisterende boligområder som er uregulert, tillates maks prosent bebygd areal for den enkelte tomt: maks %-BYA =15% og maks mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt byggningen.

Byggehøyder og byggegrenser KPA 2018 § 6, 26-32 og 38.3.1/KDP/reg. plan:
§ 26.4.7: Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng. Ny bebyggelse bør ikke gi vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger.

Arkitektur og byform KPA 2018 § 8:
8.2.9 Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer.

Uteoppholdsareal KPA 2018 § 14:
KDP Åsane § 7 krav til uteoppholdsareal:
a. Krav til uteområder
Boligområdene skal sikres lekeareal i henhold til kommunal vedtekt til pbl § 69.3.
Minste uteoppholdsareal til felles og privat bruk skal minimum være; MUA = 150 m2
per boenhet. (teknisk forskrift §3-3)

Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn som del av leke- og oppholdsarealet.
Arealet skal skjermes mot trafikkstøy over 55 dBA. Uteoppholdsarealer skal ikke
plasseres i nærheten av høyspente kraftledninger.

b. Samtidig ferdigstillelse av fellesområder
Før nye boliger tas i bruk skal tilhørende fellesområder være tilrettelagt og ferdig
opparbeidet for lek og opphold.

(KPA 2018, § 14 Uteoppholdsarealer
§ 14.1-14.2 beskriver krav til ute oppholdsarealer.
§ 14.3.4 Ytre fortettingssone. Det skal etableres minimum 75 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Maks 40 % på tak/altan. Ved etablering av mer enn 3 boenheter skal minimum 40 % utformes som fellesareal eller offentlig areal. Alle enheter skal ha noe privat uteareal.

Støy KPA2018 §22:
Det er beskrevet krav til støy i KDP, men her vil KPA2018 gå foran, jf. KPA2018 § 2-3.
§ 22.1.1 Den til enhver tid gjeldende versjon av retningslinje T-1442 med tilhørende veileder skal legges til runn for saksbehandling.
§ 22.1.2 Grenseverdier gitt i T-1442 tabell 3, nedre grenseverdi for gul sone, skal tilfredsstilles for tiltak om gir nytt støyfølsomt bruksformål, herunder bruksendring, og ved etablering av nye støykilder.
§ 22.1.3 Grenseverdiene kan fravikes innenfor rammene av § 22.2.

§ 22.2 Tiltak i støybelastet område tilsvarende gul støysone
Grenseverdier kan fravikes dersom det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at følgende kriterier er oppfylt:
a. Planløsning og stille side
Alle boenheter skal ha minst en fasade som vender mot stille side der støynivået ikke
overstiger nedre grenseverdi for gul sone. Minimum halvparten av oppholdsrom og minst 1
soverom skal ha minst 1 vindu som kan åpnes mot stille side. Barnehager og grunnskoler skal ha alle oppholdsrom på stille side.
b. Støyutsatte sider
Støynivået skal ikke overstige nedre grenseverdi for rød sone. Spesielt for øvrig byggesone
og LNF: Grenseverdi reduseres med 5 dB.
c. Uteoppholdsareal
Støynivået skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone.

Parkering KPA 2018 § 17:
§ 17 Det skal være minimum 0,8 bilparkeringsplasser pr. 100 kvm eller minimum 1 plass pr. boenhet.

Hensynssoner og bestemmelsesområder KPA2018 §33-38:
Veistøy - gul sone. Det må fremlegges støyrapport.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 2 090 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 52 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 090 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 53 620,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 143 620,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 2 156 270,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke (Kr.10 000)
Tilrettelegging (Kr.12 000)
Visningshonorar (Kr.2 000)
Betalingsgebyr - Drone/stangfoto (Kr.750)
Direkteutlegg selger - Drone/stangfoto (Kr.3 500)
Løfting av finn-annonse (Kr.1 750)
Markedspakke 1 (Kr.14 990)
Oppgjør (Kr.6 990)
Provisjon (forutsatt salgssum: 0,-) (Kr.31 500)
Totalt kr. (Kr.83 480)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
81-23-0366

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Mekleriet AS
EIE Bergen Sentrum
Org. nr:917989338
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg i åsane
Tlf: 53 51 98 80

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF | Jr.Partner Emil Ekeberg Hauger

Saksbehandlere
Emil Ekeberg Hauger
EIE Bergen Sentrum
Eiendomsmegler MNEF | Jr.Partner
Mob: 93 81 51 36 / E-post: eeh@eie.no

Nicolay Brusegard
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 46 78 03 04
[/ E-post: nb@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Tomt heiane
For mer om objektet
Tomt heiane

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: