Bilde 1 av Inger Bang Lunds vei 9Bilde 2 av Inger Bang Lunds vei 9
Digital salgsoppgave
Inger Bang Lunds vei 9

5059 Bergen • Bergen kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Kronstadparken | Salg av kontraktsposisjon | 3-roms leilighet i populært område! Planlagt ferdigstillelse Q4 2022.
Vis i kart
Boligtype
Leilighet
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
177
Antall soverom
2 soverom
Etasje
7
Primærrom (P-ROM)
81 m²
Bruksareal (BRA)
84 m²
Fellesutgifter
kr 2 177 / Mnd
Prisantydning
kr 6 590 000
Omkostninger
kr 621 000
Totalpris
kr 7 211 000
Byggeår
2022
Tomt
Eiet tomt 7000 m²
Oppdragsnummer
81220231
card-default

Oda Marie Jønsberg

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Oda
Prisantydningkr 6 590 000,-
Transportgebyrkr 30 000,-
Forskudd som innbetalt av kjøper 1kr 591 000,-
  
Totalpris kr 7 211 000
Eiendom
Inger Bang Lunds vei 9, 5059 Bergen, Etasje: 7

Matrikkel
Gnr. 159 Bnr. 88 og 90 og deler av Gnr. 159 Bnr. 1011 i Bergen kommune
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen vil bli fradelt og seksjonert, slik at eiendommen vil få et nytt matrikkelnummer.

Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen.
Gateadresse blir Inger Bang Lunds vei 9.
Boligene inngår som del i større utbyggingsplan for gnr. 159, bnr. 88, 90.

Salg av kontraktsposisjon
Salget gjelder overdragelse av kontrakt med tilhørende rettigheter og forpliktelser til bolig som ikke er fullført. Kjøper av kontraktsposisjonen trer inn i en allerede inngått kontrakt mellom utbygger (selger) og selger (kjøper 1), og kjøper overtar selgers (kjøpers 1) forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 03.02.2021. Den inngåtte kontrakten regulerer alle forhold knyttet til leveranse av bolig. Kjøper av kontraktsposisjonen overtar kjøper 1s rettigheter og forpliktelser, herunder lovpålagte garantier og betalingsvilkår.

Det forutsettes at interessenter har satt seg grundig inn i den opprinnelige kjøpekontrakten med tilhørende vedlegg, før bud inngis. Kjøpekontrakt med vedlegg datert 03.02.2021 ligger vedlagt.

Prisantydningen som er oppgitt består av kjøpesum for boligen inkludert eventuelle tilvalg som kjøper 1 har bestilt hos utbygger (i hht. opprinnelig kontrakt), og kjøpesum for selve kontakten (merverdi). Merverdi til selger, kr 325.000,- er prisantydning for kjøp av kontrakten, og det er denne som er utgangspunkt for budgivingen. 

I tillegg til kjøpesum for kontrakten, kommer transportgebyr kr. 30 000,- og forskudd kr. 591 000,-, samt at kjøper overtar alle betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten datert 03.02.2021.

Selger (kjøper 1) har innbetalt et forskudd stort kr. 591 000,- til utbygger i henhold til den opprinnelige kontrakten. Merverdien, transportgebyr og et beløp tilsvarende forskuddet skal innbetales til EIE eiendomsmegling sin klientkonto ved kontraktsinngåelse.
 
Kjøper av kontraktsposisjonen gjøres oppmerksom på at et beløp tilsvarende forskuddet vil utbetales til selger (kjøper 1) så snart utbygger har fått melding om at kontrakten er transportert. En slik utbetaling til selger forutsetter at utbygger har stilt garanti etter bustadoppføringsloven § 47 og har instruksjonsretten over beløpet. Ved slik utbetaling til selger (kjøper 1) overtar kjøper rettighetene knyttet til forskuddsbeløpet som selger (kjøper 1) har betalt til utbygger (selger).

Merverdien og transportgebyret vil bero på meglers klientkonto inntil kjøper får hjemmel til boligen. Når kjøper har fått hjemmel til boligen vil merverdien og transportgebyret bli utbetalt til selger (kjøper 1). Opptjente renter på merverdien tilfaller kjøper av kontrakten.

Den resterende del av kjøpesummen (kjøpesum for bolig i hht. opprinnelig kjøpekontrakt, eventuelle tilvalg og omkostninger) skal innbetales ved overtakelse av boligen, jf. bestemmelsene i kontrakten som transporteres. Sluttpppgjør for boligen gjennomføres av Megleroppgjør AS.

Merverdien vil ikke utbetales til kjøper 1 før ferdigstillelse av boligen, og beløpet beror på meglers klientkonto frem til utbetaling. Opptjente renter tilfaller kjøperen.

Det er stilt entreprenørgaranti i tråd med bustadoppføringsloven § 12 beregnet av opprinnelig kjøpesum. Det blir ikke stilt ny garanti beregnet av merverdien.

Dersom kjøper 2 er forbruker, faller plikten til å betale merverdien bort dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen, jf. Avhendingsloven §1-1 fjerde ledd. Kjøper 1 har likevel ikke noe ansvar for mangelfull eller forsinket levering fra selgers side, og kjøper plikter å betale hele merverdien i disse tilfellene. Dette gjelder selv om mangler/forsinkelser er vesentlig og gir kjøper 2 rett til å heve kontrakten med selger.

Utbygger skal godkjenne transport av kjøpekontrakt, og vil også kreve finansieringsbevis for hele kjøpesummen ved kontraktsinngåelse.

Utbygger
Obos Ulveseth Utvikling AS, Org.nr.: 997672232 er utbygger for hus A, B og C i Kronstadparken. Ferdig utbygget vil det komme ca. 200 boliger fordelt på tre husene. Utomhus arealet i gårdsrommet skal være felles for alle leiligheter i hus A, B og C.

OBOS Ulveseth Utvikling AS er eiet av Brødrene Ulveseth Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS.

Prosjekt er beskrevet på Obos sin hjemmeside.

Garanti
Utbygger har stilt garanti ovenfor kjøper 1 etter bustadoppføringslova § 12 og § 47.

Det presiseres at garantier som er stilt av utbygger overfor kjøper 1 vil være pålydende opprinnelig kjøpesum og gjøres gjeldende overfor kjøper 2.

Kjøper av kontraktsposisjonen gjøres oppmerksom på at et beløp tilsvarende forskuddet vil utbetales til selger (kjøper 1) så snart utbygger har fått melding om at kontrakten er transportert. En slik utbetaling til selger forutsetter at utbygger har stilt garanti etter bustadoppføringsloven § 47 og har instruksjonsretten over beløpet. Ved slik utbetaling til selger (kjøper 1) overtar kjøper rettighetene knyttet til forskuddsbeløpet som selger (kjøper 1) har betalt til utbygger (selger).

For oppfyllelse av avtalen har utbygger stilt garanti etter § 12. Frem til overtakelse skal garantien være på 3 % av vederlaget. Fra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget i opprinnelig kjøpekontrakt (kjøpekontrakt mellom utbygger og kjøper 1).

Det presiseres at garanti ikke stilles for merverdi mellom opprinnelig kontraktssum og det kjøper 2 kjøper seg inn i kontraktsposisjonen for.

Boligtype
Leilighet

Eierform
Eierseksjon

Areal
Primærrom: 81,50 kvm, Bruksareal: 84,60 kvm
Arealangivelser oppgitt i salgsoppgaven er basert på utbyggers salgsoppgave og kan avvike ved ferdigstillelse. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Antall soverom
2

Byggeår
2022

Tomt
Eiet tomt 7000 kvm
Samlet tomteareal tilhørende hus A, B og C er av utbygger oppgitt å være ca. 7000 kvm inklusiv barnehage. Barnehagetomten vil bli skilt ut, og får eget gårds- og bruksnummer.

Prisantydning
6 590 000

Prisantydning utgjør: Merverdi til selger, transportgebyr utbygger og opprinnelig kjøpesum.

Kostnadene fordeler seg slik:
Kr. 325 000 (Prisantydning/merverdi til selger)
Kr. 30 000 (Transportgebyr til utbygger)
Kr. 6 235 000 (opprinnelig kjøpesum bolig 5 910 000 og garasje 325 000)

Omkostninger iht. opprinnelig kontrakt
Kr. 9 800,- dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi
Kr. 5 000,- Oppstartskapital sameiet
Kr. 585,- Tingl.gebyr skjøte
Kr. 585,- Tingl.gebyr pantedokument
Kr. 172,- Pantattest kjøper
Kr. 28,- Utskriftsgebyr pantattest
____________________________

Kr. 16 170,- (Totale omkostninger)
______________________________

Kr. 6 606 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Prisantydning/merverdi, transportgebyr og forskudd innbetales ved kontraktsinngåelse.
Ved salg til prisantydning/merverdi kr. 325.000,- utgjør dette totalt kr. 946 000,- (transportgebyr kr. 30.000,- + prisantydning/merverdi kr. 325 000,- og forskudd kr. 591 000,-)
Resterende kjøpesum og omkostninger iht kontrakt innbetales til overtagelse.

Totalpris inkl. omkostninger
Kr. 325 000 (Prisantydning/merverdi til selger)

Kr. 30 000 (Transportgebyr til utbygger)

Kr. 6 235 000 (opprinnelig kjøpesum bolig 5 910 000 og garasje 325 000)
Omkostninger iht. opprinnelig kontrakt

Kr. 9 800,- Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi

Kr. 5 000,- Oppstartskapital sameiet

Kr. 585,- Tingl.gebyr skjøte

Kr. 585,- Tingl.gebyr pantedokument

Kr. 172,- Pantattest kjøper

Kr. 28,- Utskriftsgebyr pantattest

______________________________

Kr. 16 170,- (Totale omkostninger)

______________________________

Kr. 6 606 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 2 177,- pr. mnd.

Eier
Torild Malm Nordgaard

Parkering
Med leiligheten følger en garasjeplass i felles, lukket anlegg.

Det bygges et felles underjordisk garasjeanlegg for hus A, B og C. Garasjeanlegget
vil totalt inneholde ca. 80 p-plasser + 5 HC-plasser.
Parkeringsanlegget eies og driftes av eierseksjonssameiet. Samtlige leiligheter selges med en sportsbod på minimum 2,5 kvm i tilknytning til garasjeanlegget.

Beboerparkering vil skje i plan U01. Garasjeplasser selges til kjøperne i boligprosjektet. For disse kommer fellesutgifter til drift og vedlikehold av garasjeanlegg i tillegg. Utbygger vil om mulig legge til rette for Bildelering i garasjen. Ellers er det parkering langs offentlig vei iht. gjeldende parkeringsregler.
Det er parkeringshus i Fabrikk gt. 6 mot avgift. Det er ingen gjesteparkering i sameiet.

Utbygger fastsetter enten i sameiets vedtekter eller i vedtekter for en eventuell  garasjeeiendom, bestemmelser som er bindene for dem som har kjøpt eierrett til p-plasser eller boder.

Disse er:
-Eierrett til p-plasser og /eller boder kan ikke selges til andre enn seksjonseiere i sameiet.
-Rett for Sameiets styre, når det foreligger saklig grunn, til å omfordele p-plasser i
garasje-anlegget mellom dem som har ervervet eierrett til p-plass; for eksempel
slik at funksjonshemmede kan få benytte p-plasser tilpasset funksjonshemmede (HC-plass).
-Alle rettigheter til parkeringsplasser som ikke er solgt til seksjonseiere i sameiet tilhører utbygger også etter at alle seksjonene er ferdigstilt og overlevert.
-Utbygger har rett til ytterligere å selge p-plasser til seksjonseiere i sameiet etter at eiendommen for øvrig er overlevert til sameiet.
-Dersom antall eier p-plasser og boder i sameiets eiendom overstiger de offentlige krav som gjelder for eiendommen, kan utbygger selge overskytende leie- eller eierretter til p-plasser og boder til andre seksjonseiere i prosjektet.

Sportsbod |
Det følger med sportsbod til samtlige leiligheter beliggende i parkeringsetasje U01. Det er gittervegger som skiller mellom bodene. I bodavdeling er det luftavfukter. I tillegg til sportsbod er det felles sykkelboder.

Beliggenhet
EIE eiendomsmegling har gleden av å presentere prosjektert leilighet i Kronstadparken - leiligheten vil ha en sentral beliggenhet nær Bybanen og Bergen sentrum. Dette området har fått et betydelig løft de siste årene og er i dag et meget attraktivt boligområde.

Her er det umiddelbar nærhet til det meste av servicetilbud. Fra bygget er det gangavstand til flere dagligvarebutikker, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Handelshøyskolen BI, spisesteder, treningssentre og flere turmuligheter. Det er også nærhet til store arbeidsplasser, som DNB i Solheimsviken, Haukeland Sykehus og Haraldsplass.

Det er kort avstand og enkel tilkomst til to bybanestopp like ved eiendommen (Kronstad og Danmarksplass). Herfra er det hyppige avganger til Bergen sentrum og Bergen Lufthavn Flesland. Det er også god bussdekning både sør- og nordover, samt stasjon for Bysykkel flere steder i nærheten. 

Prosjektet har planlagt to flotte takterrasser, hyggelige gater med trær og beplantning.
Naboeiendommen er regulert til barnehage hvor utbygger arbeider med at det vil bli fortrinnsrett for beboere til plass i barnehagen. Kronstadparken er et område det er lett å trives i!

For den aktive er det kort vei til Bergens byfjell; både Løvstakken, Ulriken og Fløyen ligger alle i gangavstand fra leiligheten. Foretrekker du å trene innendørs, finner du både Nr. 1 Fitness Xpress Kronstad ca. 50 meter fra leiligheten, samt SATS Danmarksplass og  Sammen Bjørnsonsgate ca. 4 minutters gange unna.

Tomt
Eiet tomt, 7000 kvm

Inneholder
Areal og fordeling pr etasje
7.etg: 84,6 kvm BRA / 81,5 kvm P-rom

Boligen går over ett plan og følgende rom er inkludert i P-rom:
7.etg: Entré, åpen stue/kjøkken, 2 soverom og 2 bad.
 
I tillegg medfølger 1 stk innvendig bod på ca. 2,7 kvm og 1 stk ekstern sportsbod på minimum 2,5 kvm samt 1 stk fast parkeringsplass i felles lukket garasjeanlegg.

Sportsbod |
Det følger med sportsbod til samtlige leiligheter beliggende i parkeringsetasje U01. Det er gittervegger som skiller mellom bodene. I bodavdeling er det luftavfukter. I tillegg til sportsbod er det felles sykkelboder.

Byggemåte
Informasjon om byggemåte er hentet fra salgsoppgaven for prosjektet:

Yttervegger:
Fasade er av tegl, pusset plate og platekledning.

Gulvsystemer:
Bæresystemer er hovedsakelig av betong og stål.

Balkonger:
Balkonger leveres i ubehandlet betong med trelemmer.

Balkongrekkverk
Balkongrekkverk blir i aluminium/stål med glass. Håndrekke blir i aluminium. Takterrasser får inntrukket spilerekkverk i stål.

Dører og vinduer:
Som inngangsdører leveres brann- og lyddører som tilfredsstiller de krav som settes til disse dørene. Innvendige dører er av type hvit glatt med hvitmalt karm. Alle innvendige dører leveres med flat terskel. Vinduer og terrassedører leveres av type aluminium/ tre med utvendig kledning i aluminium og innvendig hvitmalt tre. Alle foringer og listverk rundt innvendige dører leveres hvitmalt. Spikerhull blir synlig. Rundt vinduer og balkongdør blir det listefritt.

Vegger/himlinger:
Alle innvendige vegger blir levert utført i stenderverk i tre/stål og med malte gipsplater, eventuelt sparklede og malte betongvegger. Betongvegger leveres malt. Det blir malte overganger mellom vegg og himling. I entre/gang og bad blir det senket himling med malte gipsplater. Øvrige himlinger blir levert som malt betong. Tekniske føringer blir innkasset, også oppholdsrom kan få innkassinger av rør og kanaler. Mellom ventilasjonsaggregat og himling kan føringer bli uten innkassing.

Innvendige dører:
Dørblad glatte, hvitmalt.

Vinduer:
Aluminium ytterside, malt tre innside.

Overflater:
Alle malte flater har samme standard farge i alle rom NCS S0502-Y.

Lister / gerikter:
Ikke taklister. Gerikter 12x58mm synlig spiker

Heis:
Heisen har en innvendig størrelse på 110x210 cm. Det er speil på en side i heis og alle dører er av rustfritt stål.

Trapper:
I alle trapper blir inntrinn og opptrinn fliselagt. Rekkverk på trapper blir i spilerekkverk i stål med håndløper på vegg.

Utbygge tar et generelt forbehold om rett til mindre endringer i beskrivelse og tegninger, men da uten at dette skal forringe den forutsatte standard og kvalitet.

Tilvalgsfrister hos utbygger er gått ut, og det vil ikke være mulig å bestille tilleggsarbeid.

Standard
Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold fra utbygger om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard på fellesareal og leilighet.

Inngangsparti utvendig |
Det vil bli lagt betong / betong belegningsstein og skraperist foran dør.
Lys ved inngangsdør, samt nødvendig belysning i tak. Her vil det også komme utenpåliggende armatur, samt tilpasset antall 1 stk dobbel stikk.
Utvendig porttelefon med kamera og ringetablå, samt husnummerskilt.

Hovedinngang (1.Etg) |
I hovedinngangen blir det lagt sklisikre fliser og malt betong på vegger og tak. Himling vil ha hvit T-profil himling A-kant og synlige v fuger. Det vil bli lagt inn nødvendig med belysning. Postkasser vil også bli plassert inne i hovedinngangen.

Trapperom/svalgang |
Her vil det også bli lagt sklisikre fliser, malt betong på vegger og malt betong evt med nødvendig akustisk i himling. (synlige fuger)
Nødvendig belysning og brannvarslingsanlegg. Alu./stål rekkverk m/ håndløper.

Korridor |
I korridorene vil gulvet bli dekket med vinylbelegg, type: Tarkett Granitt med sokkellist på gulv. Vegger er sparklet og malt. Hvit systemhimling med nødvendig belysning. Minimum 1 stk doble stikk i hver etasje. Hver sekjson vil også ha en ringekolokke ved inngangsdøren.

Entré|
I Entréen kommer det en 14-15mm én-stavs hvitpigmentert mattlakkert eikeparkett rustikk, samt fotlister og terskler i eik. Denne parketten, fotlistene og tersklene er gjennom gånde for hele leiligheten bortsett bra våtrom.
Vegger er bekledd med malt gips/betong i en lys farge.
I tak vil det komme hvitmalte gipsplater ved nedforet himling/innkassing. I nedforet himling monteres downlights med dimmerbryter. Her vil antallet tilpasses rommet. Det vil også bli innstallert minimum 1 dobbel stikk ved gulv.
I entréen vil det også bli installert en porttelefon med fargeskjerm og avstillingstablå brannalarm.
Det blir montert porttelefonanlegg med kamera ved hovedinngangsdører.
I gang leveres postkasse til den enkelte leilighet. Til alle leiligheter leveres systemnøkkel som passer til hovedinngang, leilighet, sportsbod og postkasse.

Kjøkken |
Leiligheten har en åpen stue/kjøkken løsning. Rommet er lagt med samme parkett som beskrevet under forrige punkt. I stue/kjøkken er det vannbåren gulvvarme.
Kjøkkeninnredningen er levert av Norema og er av type "Aspekt" med hvite glatte fronter. Overskap for avtrekkshette. Skap og dører har demping og håndtak vil være type "Arie Grep cc196". Det vil komme malt overflate mellom over- og underskap.
Kjøkkenet har benkeplate i grå laminat med benkebeslag, 1,5 nedfelt kum og ettgreps blandebatteri med stengeventil.
Integrerte hvitevarer som inngår i leveransen er; induksjon platetopp, stekeovn, kombikjøleskap, avtrekksvifte, komfyrvakt og (Forberedt for oppvaskmaskin) oppvaskmaskin fra Siemens.
Av elektriske installasjoner vil det være 1 stk. DCL punkt ved tak uten lyskilde med bryter. Under overskap kommer det LED-downlights under overskap med bryter. Det blir levert minimum 1 dobbel stikk over benkeplate.
Det vil også bli installert nødvendig stikk for kjøleskap, komfyr, induksjonstopp, oppvaskmaskin, avtrekkshette og komfyrvakt. Stikkontakter ved gulv er i henhold til krav i NEK 400.

Stue |
Stue vill ha en åpen løsning med kjøkken og har samme type parkett med vannbåren gulvvarme. Her er det også gips/betong som blir malt i en lys farge på vegger.
I taket kommer det hvitmalt gips/betong, synlige v-fuger og hvitmalte gipsplater ved eventuelt innkassing. Ved tak blir det installert 2 stk DCL stikkontakter med bryter, samt 3 stk doble stikk og 1 stk kontakt for data/TV v/gulv bak TV ved gulv. Stikkontakter ved gulv er i henhold til krav i NEK400.

Soverom |
Leiligheten får 2 soverom på henholdsvis 12,2 og 10,5 kvm. På soverommene vil det også bli lagt 14-15 mm én-stavs hvitpigmentert mattlakkert eikeparkett rustikk med fotlister og terskler i eik. Veggene kommer i gips/betong malt i lys farge og tak i hvitmalt gips/betong med synlige v-fuger, ved eventuelt innkassing vil de komme med hvitmalte gipsplater.
Det leveres garderobeskap på begge soverom. 1 stk DCL stikk v/tak for lys med bryter.
Stikkontakter v/gulv i henhold til kav i NEK400.
Begge soverom blir levert med garderobeskap.

Bad |
Badet er prefabrikkert (våtboks) fra Boxen, dvs. baderoms kabiner som blir levert ferdigprodusert til bygget. Badet er helfliset med termostatstyrte elektriske varmekabler og har god kvalitet på alle komponenter. Badet blir levert med 30x30 cm fliser i mørkegrå med en matt utførelse på gulv. Vegger blir bekledd med 30x60 hvite fliser med matt utførelse. Himlingen med hvitmalte nedforete gipsplater sparklet og malt uten taklist. Takhøyde ca. 220 cm. Det blir installert 4-6 LED downlights i tak med bryter.

Badet blir utstyrt med vegghengt toalett: type Unopax - design Low panel. Teknikkskap med Grohe sisterne og Grohe euro porselen veggheng toalett. Dusjsonen er nedsenket med: Dusjhjørne med dører (dusjvegger) i klart herdet glass med beslag/hengsler i børstet stål, rettvinklet og inn/utadslående. Blücker design corner sluk med føring til sjakt. Grohe dusjarmatur og blandebatteri. Heldekkende nedfelt servant og Grohe krom servantarmatur. Baderomsinnredning med 2 skuffer, type hvit/matt med dempet lukking. Speil over servant i samme bredde.
Det er avstatt plass for vaskemaskin og tørketrommel plassert over hverandre (veskesøyle) eller alt. 
Det medfølger også 1 stk dopapirholder og 4 stk kroker, alt beslag i børstet stål

Bod |
I de leiligheter som leveres bod, er disse ihht plantegninger. De minste leilighetene har skap i stedet for bod. I bod er det synlige installasjoner i tak og vegger. Bod leveres med grovere overflater. De blir malt et strøk, men ikke sparklet. Synlige skruehull og skjøter vil forekomme.

Ferdigattest
Bygget prosjekteres og bygges i henhold til Byggeforskrift 2017, TEK 17.
Utbygger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten, senest ved overtagelse av leiligheten. Det er utbyggers ansvar å fremskaffe ferdigattest for boligen.

Elektrisk anlegg
Det vil bli installert skap for tele og data i leilighetene. Alle elektroninstallasjoner blir gjort i henhold til nyeste forskrift, NEK 400, noe som gir en meget god og sikker installasjon.

Oppvarming
Oppvarmingen er basert på fjernvarme. Det vil i stue og kjøkken være vannbåren gulvvarme. På badet vil det være varmekabler. Varmt forbruksvann varmes opp med fjernvarme levert av BKK. Det blir montert forbruksmåler i hver leilighet.

Energimerking
Utbygger har energimerket boligen, og boligen har mottatt lys grønn B.

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter og eiendomsskatt for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene ikke er ferdigstilt. Bergen kommune sender ut faktura pr. termin.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Pr dags dato er det eiendomsskatt i Bergen. Det er eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom, slik som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Se www.skatteetaten.no.

Fordeling felleskostnader
Fellesutgifter: kr 2 177,- pr.mnd.
Byggforsikring, drift, forretningsførsel, strøm i felles areal, driftsutgifter for parkeringsplass m.m.

Fellesutgiftene inkluderer felles byggforsikring, drift, forretningsførsel, strøm i fellesareal, driftsutgifter for parkeringsplass m.m.

Felleskostnadene er stipulert til kr. 1977,- for første driftsår. Driftsutgifter for parkeringsplass kommer i tillegg og er stipulert til kr. 200,- pr. mnd.
Felleskostnader skal betales fra overtagelse av seksjonen. Månedlige felleskostnader er stipulert ut ifra bl.a. erfaringstall hos Obos. Kjøper må gjøre seg forstått med at felleskostnader kan bli justert etter endringer i konsumprisindeks, vedlikeholdsbehov, sameiets egne vedtak m.m. Det tas forbehold om at utbygger kan justere felleskostnadene som følge av endringer i budsjettpostene.

Det opplyses for ordens skyld om at dette kun er et estimat og kan bli justert etterhvert som sameiet gjør avtale med ulike leverandører.

Estimertet er basert på kr 17,- pr. kvm BRA + kr 240,- pr. mnd. pr. seksjon og kr 300 pr. måned i tv og internett. Endelig pris/ innhold på TV og internett foreligge når det nærmer seg overtakelse men det antas at pris er ca. 300kr per måned, avhengig av innhold og leverandør den enkelte velger. Utbygger inngår avtale med OBOS OpenNet på vegne av det fremtidig konstituerte boligselskap om etablering, drift og vedlikehold, samt tilkobling til OBOS OpenNet sin tjenesteplattform.

Personalkostnader, styrehonorar, forretningsførerhonorar, revisjonshonorar samt
andre administrasjonskostnader, fordeles med en lik andel pr. seksjon (kr 240,- pr mnd.). Evt. oppgradert internett og utvidet kanalpakke vil bli fakturert direkte.

De som disponerer ladestrøm for elbil får en tilleggsregning.

Sameiet har sikkerhet i hver eierseksjon. Det betyr at hvis en av eierne ikke betaler sine utgifter, eller ødelegger felles eiendom, har de andre eierne pantsikkerhet (inntil 2G) i hans eller hennes bolig. Det betyr at hvis en eier ikke klarer å betale det han eller hun skylder, kan sameiet kreve tvangssalg. Sameiet har da førsteprioritet på å få tilbake det som eieren skylder sameiet. Disse reglene er med på å gi deg som bor i et sameie økonomisk trygghet.

Faste løpende kostnader
For aktuell bolig vil dette blant annet være strøm etter forbruk, varmtvann, kabel-TV og bredbånd utover grunnpakke, innboforsikring etc.

Forsikring med polisenummer
Tryg Polisenummer: 7958879

Formuesverdi
Ligningsverdi for leiligheten vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser.
For beregning av ligningsverdi, gå inn på www.skatteetaten.no

Sameie
Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører. OBOS har lang og solid erfaring med forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en trygg og sikker drift. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til fellesareal.

Eierseksjonssameiet skal sørge for drift og vedlikehold av utomhus arealene. Det vil bli utarbeidet egen avtale vedr. drift og vedlikehold av barnehagens utomhus areal. Barnehagens inngjerdede uteareal disponeres av barnehagen innenfor åpningstiden, men kan benyttes av sameiets beboere utenom åpningstiden. Takterrassene i hus A og B er felles for alle beboerne.

Kronstadparken Bolig består av moderne boliger, med allmenn tilgjengelighet (jfr. TEK 17) som imøtekommer fremtidige forskriftskrav. Leilighetene varierer
fra smarte 2-roms leiligheter til romslige 4-roms leiligheter.
Alle leilighetene har:
- Allmenn tilgjengelighet, dette gjelder også fellesarealer og takterrasser.
- Privat uteareal samt tilgang til felles takterrasse.
- Vannbåren fjernvarme, i stue og kjøkken er det vannbåren gulvvarme.
- Bossug.
- Sprinkler- og brannvarslingsanlegg.
- Porttelefon med kamera.
- Trappefri adkomst via heis.
- Gjennomgående gode kvaliteter.
- Flott kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer fra Norema.
- Baderom med flislagte vegger og gulv, varmekabler i gulv.
- Mulighet for å kjøpe garasjeplass med evt. el-bil lading som tilvalg (se prisliste for detaljer).
- Innvendig og utvendig sykkelparkering.
- Kabel-tv (ett uttak per leilighet) og internett via fiberkabel.
- Sportsbod i parkeringsetasje U01.
- OBOS Open Net* er leverandør av kabel tv/bredbånd.

Renovasjonsanlegg:
I prosjektet vil det bli installert renovasjonsanlegg med innkast fra gate mot nord.

Forretningsfører
OBOS.

Styregodkjenning
OBOS skal godkjenne kjøper av kontraktsposisjonen. Det er en forutsetning for avtalen. Godkjennelsen vil bli avklart i etterkant av salget.

Tekniske installasjoner
VVS:
- Ventilasjon: Balansert ventilasjon
Det monteres separat balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for hver enkelt leilighet. For plassering av aggregater se plantegning.
- Sprinkling/brann
Alle leilighetene leveres med boligsprinkling. Sprinkling med skjulte rør og med sprinkelhoder på vegg eller i tak. Sprinkelhoder vil være synlig. Det monteres adresserbart brannvarslingsanlegg i alle leiligheter med tilkobling mot brannvesen.

-Kabel-tv og internett
Det blir fremført fiber til hver boenhet for overføring til tv og data. Det leveres ett tv-uttak. Leverandør er Open Net.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen, jf. vedtekter for sameiet.

Diverse
I deler av hus A og B er ca. 18 leiligheter forhåndsolgt til en beboergruppe som består av ungdom som har nedsatt funksjonsdyktighet. Deres leiligheter vil være en del av sameiet på lik linje med de øvrige. Tildelingen gjøres utenom salget av de øvrige leilighetene. Bergen kommune skal også kjøpe 2 boliger, som skal brukes til tjenestebase for ansatte i kommunen.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Tilvalgsfrister hos utbygger er gått ut, og det vil ikke være mulig å bestille tilleggsarbeid.

Utbyggers forbehold
Boligene inngår som del i større utbyggingsplan for gnr. 159, bnr. 88, 90.
Utbygger tar forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført.

Utbygger tar forbehold om at tomten kan bli oppdelt i flere parseller eller sammenføyd.

Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boligene i 1. etg. og bodene vil bli. Det opplyses om at det kan bli søkt orgenisert som tilleggsdel(er) til kjøpers bolig seksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som felles areal med vedtektsfestet bruksrett.

Utomhusplanen er av illustrativ karakter. Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. En foreløpig plan for utomhus arealer vises i prospektet. Planen viser hvordan gårdsrom, øvrige utearealer og takarealer tenkes disponert, men er ikke å anse som bindende for utbygger, hva utforming, detaljering og materialbruk angår. Utomhusanlegget skal være tiltalende og av god kvalitet

Utbygger tar også forbehold om rett til mindre endringer i beskrivelse og tegninger, men dette skal ikke forringe den forutsarre standard og kvelitet.

Utbygger fastsetter vedtekter for sameiene i forbindelse med seksjonering av eiendommene. Vedtektene vil bl.a. inneholde bestemmelser om at oppsetting av markiser og andre innretninger utomhus, vil kreve sameie styres samtykke. Det vil der også fremkomme hvilke forhold som kontraktsmessig skal ivaretas av hhv. boligseksjonene og næringsseksjonene. I bygg B skal det etableres publikumsrettet næringsvirksomhet i første plan mot Bjørnsons gate. Barnehagen og næringsarealene på eiendommen eies av Obos Ulveseth Utvikling AS.

Alle modeller, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser i prospekt, annonser, boards og lignende, er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og kan vise elementer som ikke inngår i leveransen. Oppstår det tvil om hva som leveres, vennligst kontakt megler. Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal.

Det tas videre forbehold om at utbygger kan justere felleskostnadene som følge av endringer i budsjettpostene.

Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget,
uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers bolig seksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som felles areal med vedtektsfestet bruksrett.

Utbygger forbeholder seg retten til å godkjenne ny kjøper av kontrakten.

Utbygger krever bekreftelse på finansiering for hele kjøpesummen ved kontraktsinngåelse.

Utbygger forbeholder seg retten til å etablere flere sameier. Utbygger kan også justere størrelsen på de enkelte sameier i forhold til hva som er hensiktsmessig utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det tas også forbehold om at antall leiligheter i hver bygning kan endres.

Under detaljprosjekteringen kan det bli behov for mindre endringer/justeringer og små arealavvik kan oppstå, men uten at den generelle standard forringes.

Utbygger tar også forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter.

Utbygger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte boliger uten forutgående varsel.

Utomhus arealer blir ferdigstilt så snart årstid og fremdrift tillater. Det vil således kunne være utomhus arbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at følgende punkter ikke utgjør mangler, og at utbygger derfor ikke har plikt til å utbedre disse:
a) Sprekkdannelser i tapet, maling etc. som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer fra byggetiden til ettårsbefaringen.
b) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold.
c) Feil eller skader som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/ eller uforsvarlig bruk av boligen med utstyr herunder heksesot.
d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse som utbygger ikke kan
lastes eller ha ansvar for.
e) Forekomst av skjeggkre i boligen enten ved overtakelse eller senere.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 x folketrygdens grunnbeløp, jfr. lov om eierseksjoner § 31.

Grunnboksutskrifter er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. Boligene vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet på 2G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser.

Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/erklæringer for å sikre privatrettslige eller offentligrettslige interesser. Slike servitutter/ erklæringer kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk, vann- og avløpsnett e.l. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/ avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet.

Erklæring tinglyst 22.10.2021 med dagboknr 1323689 vedrørende seksjonering.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Utleie
Boligene i prosjektet kan leies ut, jfr. lov om eierseksjoner.

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven, jf. eierseksjonsloven § 24. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Utleie skal meldes styret.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig til privat vei, vann og avløp ifølge Bergen kommune.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Regulering
REGULERINGSPLAN:
Området er regulert til boligbebyggelse og avsatt til blokkbebyggelse ifølge Bergen kommune.

KOMMUNE(DEL)PLAN:
Området er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål og beskrives som byfortetningssone ifølge Bergen kommune.

PlanID: 64480000, Å.RSTAD. GNR 159 BNR 88 MFL., KRONSTADPARKEN FELT N3, status: 3 - Endelig vedtatt arealplan, Ikrafttrådet: 22.11.2017, Berøringsgrad: 100,0 %

Reguleringsformål:
PlanID: 64480000, Formål: Boligbeb. - blokkbebyggelse, Berøringsgrad: 78,4 %
PlanID: 64480000, Formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål, Berøringsgrad:9,2 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner under grunnen):
PlanID: 64480000, Formål: Parkering, Berøringsgrad: 89,2 %

Arealformål i kommuneplanen:
PlanID: 65270000, Arealformål: Sentrumsformål, Beskrivelse: Byfortettingssone, Berøringsgrad: 100,0%

Hensynssoner Faresone i kommuneplanen:
PlanID: 65270000, Beskrivelse: Luftkvalitet - rød sone, Berøringsgrad: 100,0 %

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID: 71201, Plannavn: ÅRSTAD. GNR 159 BNR 2, 4 MFL., KRONSTADPARKEN, Saksnr.: 200904048

PlanID: 61140000, Plannavn: ÅRSTAD. DEL AV GNR 159, 15 OG 17 MFL., MINDEMYREN, Saksnr.: 200812280

PlanID: 66520000, Plannavn: ÅRSTAD. GNR 159 BNR 92 MFL., DELFELT S23 MINDEMYREN, Saksnr.: 201912174.

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 159/84, Bygningsnr: 300411916, Bygningstype: Annen kontorbygning, Status: Igangsettingstillatelse, Dato: 16.03.2015, Saksnr: 201327033

Eiendom: 159/88, Bygningsnr. 300723955, Bygningstype: Stort frittliggende boligbygg
pa. 5 etg. el. mer, status: Igangsettingstillatelse, dato: 26.04.2019, saksnr.: 201815249

Eiendom: 159/88, Nygningsnr.: 300724238, Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig, Status: Igangsettingstillatelse, Dato: 19.12.2019, Saksnr.: 201815249

Andre opplysninger:
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsomra.de for fjernvarmeanlegg.
Hele eller deler av eiendommen antas a. vare berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert pa. overordnede støyberegninger. Dette vil kunne fa. betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Visning
Salget gjelder salg av kontrakt i prosjekt. Prosjektet er under bygging, og det vil ikke være mulig med visning da leilighet/prosjekt er en byggeplass per tidspunkt. Kontakt megler for omvisning i området, gjennomgang av kontrakt som selges eller for bilder av prosjektert leilighet.

Overtagelse
Kjøper skal overta boligen ved overtagelsesforretning. Selger skal innkalle i samsvar med buofl. § 15. Etter skriftlig innkallelse fra selger, skal selger og kjøper ca 14 dager før overtagelse gjennomføre forhåndsbefaring der gjenstående arbeider protokollføres. Boligene ferdigstilles i perioden 20.09.2022 til 20.12.2022.

Selger har blitt informert om at ferdigbefaring vil bli holdt onsdag 24.08.2022. Videre vil overtagelsen finne sted onsdag 28.09.2022.

Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
Kr. 6 590 000,-
Prisantydning utgjør: Merverdi til selger, transportgebyr utbygger og opprinnelig kjøpesum.
Kostnadene fordeler seg slik:

Kr. 325 000 (Prisantydning/merverdi til selger)

Kr. 30 000 (Transportgebyr til utbygger)

Kr. 6 235 000 (opprinnelig kjøpesum bolig 5 910 000 og garasje 325 000)
Omkostninger iht. opprinnelig kontrakt

Kr. 9 800,- dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi

Kr. 5 000,- Oppstartskapital sameiet

Kr. 585,- Tingl.gebyr skjøte

Kr. 585,- Tingl.gebyr pantedokument

Kr. 172,- Pantattest kjøper

Kr. 28,- Utskriftsgebyr pantattest

____________________________
Kr. 16 170,- (Totale omkostninger)

______________________________
Kr. 6 606 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Prisantydning/merverdi, transportgebyr og forskudd innbetales ved kontraktsinngåelse.

Ved salg til prisantydning/merverdi kr. 325.000,- utgjør dette totalt kr. 946 000,- (transportgebyr kr. 30.000,-
+ prisantydning/merverdi kr. 325 000,- og forskudd kr. 591 000,-)

Resterende kjøpesum og omkostninger iht kontrakt innbetales til overtagelse.

Betalingsbetingelser
Selger (kjøper 1) har innbetalt et forskudd stort kr. 591 000,- til utbygger i henhold til den opprinnelige kontrakten. Merverdien, transportgebyr og et beløp tilsvarende forskuddet skal innbetales til EIE eiendomsmegling sin klientkonto ved kontraktsinngåelse.
 
Kjøper av kontraktsposisjonen gjøres oppmerksom på at et beløp tilsvarende forskuddet vil utbetales til selger (kjøper 1) så snart utbygger har fått melding om at kontrakten er transportert. En slik utbetaling til selger forutsetter at utbygger har stilt garanti etter bustadoppføringsloven § 47 og har instruksjonsretten over beløpet. Ved slik utbetaling til selger (kjøper 1) overtar kjøper rettighetene knyttet til forskuddsbeløpet som selger (kjøper 1) har betalt til utbygger (selger).

Merverdien og transportgebyret vil bero på meglers klientkonto inntil kjøper får hjemmel til boligen. Når kjøper har fått hjemmel til boligen vil merverdien og transportgebyret bli utbetalt til selger (kjøper 1). Opptjente renter på merverdien tilfaller kjøper av kontrakten.

Den resterende del av kjøpesummen (kjøpesum for bolig i hht. opprinnelig kjøpekontrakt, eventuelle tilvalg og omkostninger) skal innbetales ved overtakelse av boligen, jf. bestemmelsene i kontrakten som transporteres. Sluttpppgjør for boligen gjennomføres av Megleroppgjør AS.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Utbygger skal godkjenne transport av kjøpekontrakt, og vil også kreve finansieringsbevis for hele kjøpesummen ved kontraktsinngåelse.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke (Kr.1 000)
Fast pris (Kr.50 000)
Markedspakke 1 (Kr.13 900)
Oppgjør (Kr.6 990)
Totalt kr. (Kr.71 890)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
81-22-0231

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. som kjøper og selger hos eie vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om kontraktsposisjonen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendomsmeglernes plikter ved transport av kontraktsposisjon er nærmere redegjort for i
eiendomsmeglingsforskriften (emglf.) § 1-5, og i Finanstilsynets rundskriv 6/2015. Salget av
kontraktsposisjonen (transporten) reguleres av kjøps- og avhendingsloven, mens den kontrakten som
transporteres fra kjøper 1 til kjøper 2 er en kontrakt som er regulert av Bustadoppføringslova.

Hvitvasking
EIE eiendomsmegling er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til Økokrim av eventuelle mistenkelige
transaksjoner.

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Mekleriet AS
EIE Bergen Sentrum
Org. nr:917989338
Edvard Griegs vei 3 C
5059 Bergen
Tlf: 53 51 98 80

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Ole Hovet Einang

Saksbehandlere
Oda Marie Jønsberg
EIE Bergen Sentrum
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 97 67 03 04 / E-post: omj@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Inger Bang Lunds vei 9
For mer om objektet
Inger Bang Lunds vei 9

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: