hero a hero b
Digital salgsoppgave
Halhjemsmarka

5208 Os • Bjørnafjorden kommune

Prisantydning

kr 6 490 000

Omkostninger: kr 32 619Totalpris: kr 6 522 619
Halhjem | Prosjektert enebolig i barnevennlig og populært nabolag. Nydelig utsikt, mulighet for utleiedel!
Vis i kart Last ned digital salgsoppgave
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
5 soverom
Primærrom (P-ROM)
144 m²
Bruksareal (BRA)
150 m²
Bruttoareal (BTA)
193 m²
Prisantydning
kr 6 490 000
Omkostninger
kr 32 619
Totalpris
kr 6 522 619
Tomt
Eiet tomt 512 m²
Oppdragsnummer
81200041
card-default

Simon Aasen

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Simon
Prisantydning kr 6 490 000,-
Pantattest kjøper kr 199,-
Tingl.gebyr pantedokument kr 585,-
Tingl.gebyr skjøte kr 585,-
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 250 000,-) kr 31 250,-
   
Totalpris kr 6 522 619
Eiendom
Halhjemsmarka, 5208, Os

Matrikkel
Gnr. 44 bnr. 595 i Bjørnafjorden kommune

Eierform
Selveier

Ferdigstillelse
Ferdigstillelse

Selger/Utbygger
BD Eiendomsutvikling Drift AS

Hjemmelshaver
BD Eiendomsutvikling Drift AS

Areal
Primærrom: 144 kvm, Bruksareal: 150 kvm, Bruttoareal: 193 kvm

Antall soverom
5

Tomt
Eiet tomt 512 m²

Totalpris inkl. omkostninger
6 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
31 250,- (Dokumentavgift (tomtevedi: 1 250 000,-))

32 619,50 (Omkostninger totalt)

6 522 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da husene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Bjørnafjorden kommune vil fakturere i etterkant av ferdigstillelse av boligene.

For ytterligere informasjon/spørsmål henvises det til Bjørnafjorden kommune.

Beliggenhet
Boligen ligger fint til i en blindvei og i et veletablert og rolig boligområde hvor det meste er tilrettelagt for en enkel hverdag. Området er barnevennlig med kort vei til barnehage og skole. Bare et par hundre meter unna ligger også Søre Neset idrettsplass med både fotball- og volleyballbane hvor en kan utfolde seg i de fleste aktiviteter.

Det populære Osbadet ligger i bygden, og ellers finnes Oseana Kunst- og Kultursenter også i sentrum, like ved badeplassen i Mobergsviken. Her finner man kino, konserter, musikk- og kulturskole, teater, revyer, og dansegrupper med mer - litt av det som gir grobunn for den kulturelle bygden.

Dagligvarehandelen gjør du på Kiwi Moberg, og ellers ligger Os sentrum og Amfi Os som nevnt bare 10 minutter med bil unna. Her finner en de fleste servicetilbud en kan tenke seg: vi kan nevne apotek, vinmonopol, restauranter, kaféer og et ikke minst et mangfold av butikker.

Halhjem og omkringliggende områder utgjør et eldorado for dem som er glad i natur, idrett og likevel vil ha nærhet til alt. Fra leiligheten er det tursti til Katlaberget, og ellers finnes det et manfold av turstier i kommunen. Din nye bolig kan skilte med en særdeles populær og tilbaketrukket, barnevennlig beliggenhet like i smørøyet av Os kommune.

Tomt
Eiet tomt, 512 m²

Adkomst
Fra rundkjøringen ved Halhjem fergekai følger du veien mot Halhjem og tar til høyre når veien deler seg. Følg veien et godt stykke til du har passert skolen og ta sidevei til høyre. Tomten ligger ved siden av Halhjemsmarka nr. 235.

Byggemåte
Boligen bygges etter TEK17.

Leveransebeskrivelse
Boligen bygges etter TEK17 og leveres med moderne overflater og kvaliteter. På gulvet i de fleste rom leveres med eikeparkett eller fliser. Veggene blir slette malte med listefri utførelse til tak og rundt vindu.

Fra den doble carporten kommer du direkte inn i boligens første etasje. Gulvet i entré blir fliselagt med varmekabler. Det gir en lun velkomst samtidig som vann og våte sko tørker.
Boligen får en meget romslig stue med åpen løsning mot kjøkken. Stuens areal og utforming gjør det mulig å innrede med både salong og spisebord. På gulvet leveres det eikeparkett fra Boen.

Kjøkkenet får innredning fra kvalitetsleverandøren Sigdal med integrerte hvitevarer. Tre store vinduer gir godt med naturlig lys inn til rommet. Fra stuen er det også direkte utgang til balkong med gode solforhold.

Badet i første etasje blir helfliset med moderne og tidløse fliser. På gulvet leveres det sorte 20x20 fliser med varmekabler. På veggene leveres det hvite 20x40 fliser. Badet er innredet med dusjvegger, vegghengt toalett, servant med 90 cm møblement, speil og belysning. Her blir det også opplegg til vaskemaskin.
 
Badet i underetasjen blir levert med fliselagt gulv med varmekabler. Samme fliser som i første etasje. På veggene blir det malte gipsplater med våtromsystem. Badet blir innredet med dusjvegger, vegghengt toalett, servant med 90 cm møblement, speil og belysning.

Boligen får 4 soverom som alle er av god størrelse.

Rommene er i følge arkitekten sine tegninger estimert til følgende arealer:
Bad: 5,7 kvm
Sov/bod: 6,8 kvm
Gang/trapp: 11,8 kvm
Bod: 1,7 kvm
Sov: 12,5 kvm
Bod: 1,7 kvm
Entré/trapp: 10,9 kvm
Sov: 11 kvm
Bad: 6,5 kvm
Sov: 14 kvm
Stue: 55,6 kvm
Sov/bod: 8,9 kvm

Utv. bod: 4,9 kvm
Garasje: 38,3 kvm
Terrasse: 25,4 kvm
Arealene er foreløpig estimater, og det kan forekomme avvik.

Formuesverdi
Ligningsverdien er ikke fastsatt enda. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 80% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Vei / Vann / Kloakk
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Offentlig til privat vei.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse ifølge Bjørnafjorden kommune.
Området er avstatt til bustad ifølge Bjørnafjorden kommune.

Utdrag fra reguleringsføresegner:

1. Tal på bueiningar
Det tillatast 7 bueiningar i planområdet. 3 bustader ligg i føremålsområde BKS1, 4 bustader i føremålsområde BKS2. Bustadane i BKS1 underbyggjast med garasje for felles parkering for BKS1 og BKS2. Bustadene i BKS2 oppførast utan kjellar.

2. Byggegrenser
Gjeldande byggegrenser er vist på plankartet. Terrasser/altanar/takutstikk kan oppførast utanfor byggjegrensa med inntil 1,5 m. Der byggegrensene ikkje er vist på plankartet er dei samanfallande med føremålsgrensene.

3. Grad av utnytting
Grad av utnytting i område for konsentrert småhus fastsetjast som m2-BRA. Maksimalt areal er vist på plankartet. Garasje- og parkeringsanlegg, som er vist som RpFøremålsområde i BKS1, skal likevel ikkje reknast med i bruksarealet.

4. Maks mønehøgde
Maksimal mønehøgde for dei to føremålsområda BKS1 og BKS2 er vist på plankartet. For f_BKS1 er maks mønehøgde k + 67,0. For f_BKS2 er maks mønehøgd k + 65,0.

5. Takoppbygg
Det er tillate med takoppbygg over maksimal mønehøgde på ein avgrensa del av takflata. Dette takoppbygget kan vere opptil 10 m2 BRA.

6. Terrengtilpassing
Bueiningane skal plasserast i vertikalplanet etter høgder tilvist i illustrasjonsplanen. Dei tilviste høgdene kan justerast innanfor ei grense på 1,0 m i både retningar så framt kravet til maksimal mønehøgd held. Føremålet med ei slik justering skal vere å redusere naudsynte støttemurar og terrenginngrep. Plankartet viser terrengmur i plangrensa i nord. Desse terrengmurane skal følge profilen til tilgrensande terreng, og supplerast med gjerde der o.k. mur vert liggjande meir enn 0,5 m over planert terreng innanfor planområdet.

Kopi av planstatus, reguleringsplankart, reguleringsføresegner, kommuneplankart og ledningskart er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Utleie
Boligen vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Erklæring tinglyst 26.03.2012 med dagboknr 244559 vedrørende veirett over gnr.44 bnr.280.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
6 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
31 250,- (Dokumentavgift (tomtevedi: 1 250 000,-))

32 619,50 (Omkostninger totalt)

6 522 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Fast pris: 52 000,-
Tilrettelegging: 7 100,-
Grunnpakke: 7 500,-
Markedspakke: 12 900,-
Avis: 4 900,-
Oppgjørshonorar: 5 500,-

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Garantier
Det forutsettes stilt garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Selger skal stille entreprenørgaranti i henhold til buofl § 12 tilsvarende minst 3% av kjøpesummen i byggetiden og minst 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Garanti etter § 12 stilles umiddelbart etter at selger har akseptert kjøpers bud, og senest ved signering av kontrakt.

Viktig informasjon
Kjøper samtykker til elektronisk kommunikasjon.

Dersom en ytelse er ulikt angitt i leveransebeskrivelse og øvrig salgsinformasjon (herunder salgstegninger), gjelder leveransebeskrivelsen.
Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av vederlaget. Selger kan ikke gjøre endringer på bæresystemet.Tilsvarende kan selger foreta endringer i fellesarealer, bygningskropp m/ tilhørende tekniske anlegg samt utomhusarealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper skriftlig om dette for så vidt gjelder endringer ved boligen.

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i
prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning dersom arealet er mindre en 5% enn angitt.

Alle rom ryddes, kostes og støvsuges før overlevering. Innvendige overflater blir vasket en gang. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall. Mindre gjenstander som spiker, skrues mm kan forekomme.

Det legges opp til forhåndsbefaring av boligen før overtakelse. Selger vil på forhånd sende kjøper skriftlig informasjon om tidspunkt for befaring mv.
I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for tekniske føringer.

Avbestilling:
Kjøper kan iht. bufl. kapittel VI avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Hvis
avbestilling skjer før selgers forbehold er løftet, skal avbestillingsgebyret utgjøre 5 % av vederlaget inkl. mva. Ved senere avbestilling gjelder bestemmelsen i bufl. § 53, slik at selger i et slikt tilfelle skal ha dekket hele sitt økonomiske tap. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.

Gebyr ved videresalg:
Dersom kjøper ønsker å overdra sine rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til ny kjøper før boligen er overtatt, kan dette kun skje ved at selger godkjenner den nye kjøperen og at selgers avtaleformular "Transportavtale for kjøperposisjon under kjøpekontrakt av boligseksjon under oppføring" er undertegnet av alle parter. Selger vil beregne seg et gebyr på kr 100 000,- for slik overdragelse.               
                                
Grafiske fremstillinger/3D-tegninger:
Alle illustrasjoner, bilder, skisser, plantegninger med mer er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Flere av de grafiske fremstillingene er vist med oppgraderte løsninger og samsvarer ikke med standard leveranse. Videre oppfordres også interessenter til å befare tomten grundig da de grafiske fremstillingene ikke fremstiller tomtens karakter, avstand til nærliggende bebyggelse og nærområdet godt nok.

Utstyr og inventar som er plassert på de grafiske fremstillingene er kun ment som illustrasjoner og medfølger ikke handelen. Det gjøres derav oppmerksom på at det vil forekomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.

Beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil i mange tilfeller være generell og vil derav ikke være tilpasset den enkelte bolig. Derav oppfordres kjøper til særskilt å vurdere den aktuelle boligens forhold før budgivning. Eksempler på dette kan være solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende bygningsmasse.

Det presiseres at tegninger og illustrasjoner i salgsoppgaven og prospektet ikke er bindende for boligens detaljutforming som farger, materialer, innredning, kjøkken- og garderobeløsning, dør- og vindusform m.v. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljene i utearealet. Opplysningene gitt i dokumentene kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard.

Salgstegningene er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter.

Tilvalg
Det vil bli muligheter for å gjøre endringer eller tilvalg som f.eks. type parkett, fargevalg maling, skapfronter og lignende. Adgangen til å gjøre endringer og tilvalg begrenses til 15 % av kontraktsverdi, jfr. buofl § 9.

Kunden vil bli innkalt til endringsmøte med utbygger og/eller underleverandører.

Det kan ikke gjøres utvendige endringer, som er i strid med godkjennelsen gitt fra Bergen kommune. Dette innbefatter blant annet flytting av vinduer og lignende.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle boligene er ferdige før ferdigstillelse gis, og lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet. Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse. Kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli gitt ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse.

Hvitvaskingsloven
Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om
mistenkelige transaksjoner.

Budgivning
Skjema "bindende avtale / kjøpsbekreftelse" vedlagt skal benyttes ved kjøp. Denne anses som midlertidig kontrakt mellom partene frem til kontraktsmøtet og endelig kontrakt er signert mellom partene. Gyldig finansieringsbevis må fremlegges i forbindelse med budgivingen, samt signert plantegning.

Lovgrunnlag
Handelen reguleres og gjennomføres etter bustadoppføringsloven. Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper.

Oppdragsnummer
81-20-0041

Internett
www.eie.no

Ansvarlig megler
Daglig leder | Megler MNEF | Jurist | Partner Kim Rene Henne

Saksbehandlere
Simon Aasen
Eie Bergen
Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 41 62 42 74 / E-post: saa@eie.no

Eie Bergen
/

Ansvarlig megler
Daglig leder | Megler MNEF | Jurist | Partner Kim Rene Henne
Mobil: 92 43 57 46
E-post: krh@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.