Bilde 1 av Langåsveien 24 A og BBilde 2 av Langåsveien 24 A og B
Digital salgsoppgave
Langåsveien 24 A og B

8010 Bodø • Bodø kommune

Prisantydning

kr 5 000 000

Omkostninger: kr 139 020Totalpris: kr 5 139 020
Rønvik/Saltvern - Rivningsklar enebolig med godkjenning for oppføring av 2 nye eneboliger i kjede med garasje
Vis i kartLast ned salgsoppgave
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Kommunale avgifter
kr 981 / Mnd
Prisantydning
kr 5 000 000
Omkostninger
kr 139 020
Totalpris
kr 5 139 020
Tomt
Eiet tomt 588 m²
Oppdragsnummer
86210171
card-default

Karoline Nyheim

Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Karoline
card-default

Hege Hafnor

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Les om Hege
Prisantydningkr 5 000 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,-)kr 125 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 5 139 020
Eiendom
Langåsveien 24 A og B, 8010 Bodø

Matrikkel
Gnr. 31 bnr. 385 i Bodø kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 588 m²

Tomten grenser til kommunal vei og naboeiendommer. Skrånende tomt mot nordvest. Det er normalt gode lys, utsyn og solforhold på eiendommen. Tomten er beliggende i et etablert boligområde. På eiendommen i dag står det en bolig med garasje som er godkjent for riving. Det foreligger rammetillatelse for bygging av 2 boliger.

Prisantydning
5 000 000

Totalpris inkl. omkostninger
5 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

139 020,- (Omkostninger totalt)

5 139 020,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 11 767 pr. år

Eier
Sæthre t as

Beskrivelse
Eiendomsmeglerfullmektig Karoline Nyheim presenterer her en rivningsklar enebolig der det foreligger godkjenning fra Bodø Kommune om oppføring av to eneboliger med garasje. Tomten har meget fin beliggenhet i et veletablert og barnevennlig boligområde, for det meste bestående av eneboliger.

Kort vei til Saltvern barne- og ungdomsskole, barnehage, nærbutikk og fine turområder i umiddelbar nærhet. Nordvestvendt utsikt med gode lys- og solforhold på tomten.

Eier av tomten har fått prosjektert to nye boliger i rekke med tilhørende garasje. Det foreligger rammetillatelse. Eiendommen er tildelt to adresser: Langåsveien 24A og Langåsveien 24B. Her er det meste lagt til rette for å realisere drømmen om nyoppført bolig. Unik mulighet for selvbyggere. Det trenger ikke å være en som kjøper begge tomtene. To kan gå sammen om prosjektet og så stå for bygging av hvert sitt hus.

Det settes ikke opp fellesvisninger som regulerer budfrist.

Ditt nye hjem?

Parkering
På tomt

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et rolig og etablert boligområde ca. 3 km fra Bodø sentrum. Området er tilrettelagt for den aktive familien. Her bor det barn i alle aldre. Barne- og ungdomsskole og barnehage ligger bare et steinkast unna. For de som vil ut i skog og mark er tilbudet svært bredt. For de som er interessert i langrenn er det flotte preparerte skiløyper i Maskinisten på vintertid. På sommeren byr nærområdet på flotte turmuligheter til bla. Keiservarden, Linken og Ramnflåget. Gangavstand til både Coop Mega og Coop Prix. Forøvrig også frisør, resturant og legekontor i området.

Bebyggelse
Veletablert boligområde bestående for det meste av eneboliger, tomannsboliger og flermannsboliger.

Tomt
Eiet tomt, 588 m²

Adkomst
Adkomst til eiendommen på asfaltert kommunal vei. Kommunen har gitt avkjørselstillatelse til to oppførte boliger.

Se vedlagt kartskisse i nettannonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Offentlig kommunikasjon
Busstopp like ved med avganger til både sentrum og City Nord.

Fritidstilbud
I nærheten finner du et mangfold av fritidstilbud som Volden ballslette, Saltvern aktivitetshall/fotballbane, lekeplasser og Stordalshallen.

Inneholder
På eiendommen står det i dag en enebolig med garasje. Denne betraktes som et rivningsobjekt som ikke er tillagt verdi. Godkjent boligprosjekt og godkjente tegninger overdras til ny eier.

Det foreligger rammetillatelse - riving av 2-mannsbolig og garasje, rammetillatelse - oppføring av 2 eneboliger i kjede med garasjer, avkjørselstillatelse, rapport etter miljøkartlegging og tegninger av arkitet Even Aursand. Kjøper må selv søke om tillatelse til igangsettelse.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter er beregnet for boligen slik den fremstår i dag:

Det betales kr. 11767,- pr. år i kommunale avgifter.
Beregnet for år 2020.

Renovasjons avgifter kommer i tillegg.

Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet for boligen slik den fremstår i dag:
Det betales kr. 11767,- pr. år i kommunale avgifter.
Av dette utgjør kr. 1906,- i eiendomsskatt.
Beregnet for år 2020.

Eiendomsskatt beregnet for år 2021 er kr. 3188,-.

Faste løpende kostnader
Strøm.
Forsikring.
Det betales pr. i dag ikke renovasjon.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. 1 015 184,- Som sekundærbolig Kr. 3 654 662,-

Tekniske installasjoner:
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

1950/100047-1/74  Erklæring/avtale  
06.01.1950 
Bestemmelse om kloakkledning

1957/100975-1/74  Erklæring/avtale  
24.05.1957 
Vedtak av kommunens kloakkreglement
 
2020/2144367-1/200  Bestemmelse om veg  
24.02.2020 21:00 
rettighetshaver:Knr:1804 Gnr:31 Bnr:825  
Gjelder denne registerenheten med flere


Regulering
Informasjon hentet fra Rammetillatelse datert 23.02.2021
Det foreligger avkjørselstillatelse fra Bodø kommune, Forvaltningen, kfr. sak nr. 2019/7719

Det foreligger tillatelse fra Bodø kommune, Forvaltningen, for utvidet bruk av private stikkledninger for vann- og avløp tilkoblet det komunale nettet. Kfr. sak nr. 2019/8819

Informasjon hentet fra verditakst:
Reguleringsmessige forhold: 35%. Kommuneplanens arealdel 2018-30

Tomten er regulert til boligformål, Om utnyttelses grad, BYA, viser her til rammetillatelse til oppføring av to boliger med
tilhørende garasje.

Avkjørsel:
Kommunen har gitt avkjørselstillatelse.

Infrastruktur, VA:
Viser her til rammetillatelsen.

Generelle krav, JF Kommunedelplanens arealdel.
§3: Sone B. 1,2 plasser og 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet. Viser også til § 3.3.1.
2. ledd: Der annet ikke er bestemt i annen arealplan er arealkravet per biloppstillingsplass ved parkering minimum 18 m²
inklusiv manøvreringsareal.

Om utnyttelsesgrad, BYA viser til § 5.2.4. %BYA er 35%. Viser til Matrise C. Sone 25, Saltvern nr 25.01. Gesimshøyde/
mønehøyde 8/11m.

§ 4.2 Uteoppholdsarealer 2. ledd. Ikke helning brattere en 1:5 og ikke smalere enn 7 meter. Viser også til § 4.2.4.(sone B)
Boenheter under 50 m² skal samlet ha et uteoppholdsareal på minimum 15 m² pr boenhet. Av disse skal minimum 5 m² være
privat, med minimum dybde 1,5 m (balkong/altan/terrasse). Minimum 10 m² skal inngå i felles uteoppholdsareal. Boenheter
over 50 m² skal ha et uteoppholdsareal på minimum 30 m² pr boenhet. Av disse skal minimum 5 m² være privat, med
minimum dybde 1,5 m (balkong/altan/terrasse). Minimum 25 m² skal inngå i fellesareal. Felles uteoppholdsareal kan ikke
være mindre enn 50 m². Felles uteoppholdsareal skal løses på egen grunn eller i fellesareal og skal ikke ligge mer enn 150 m
fra inngang til boligdel, og skal ha trafikksikker atkomst. Arealet kan etableres slik som skissert i § 4.2.1. Ved bygging av én
boenhet på én eiendom i områder der det ikke er regulert inn felles uteoppholdsareal med kapasitet til tiltaket er minstekravet
50 m²

§ 5.1.4 Byggegrense mot kommunalteknisk anlegg:
Bygninger tillates ikke oppført nærmere offentlige vann- og avløpsanlegg enn 4 meter. Byggegrense mot kommunal vei er 4
meter regnet fra areal satt av til kommunalt trafikkformål på plankartet (formålsgrense vei). Mot riksvei gjelder veglovens
bestemmelser med mindre annet er bestemt i reguleringsplan. I områder hvor eksisterende kommunal vei ikke er angitt som
trafikkformål, settes byggegrensen til
5,0 meter målt fra ytterste asfaltkant henholdsvis på fortau, gang/sykkelvei eller kjørevei.

Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
5 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

139 020,- (Omkostninger totalt)

5 139 020,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Fast pris kr. 65000,- inkl. mva. + foto.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
86-21-0171

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Bodø Eiendomsmegling AS
EIE Bodø
Org. nr:980511308
Storgata 13 A
8001 Bodø
Tlf: 75 56 54 00, Fax: 75 56 54 01

Ansvarlig megler
Hege Hafnor

Saksbehandlere
Karoline Nyheim
EIE Bodø
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 99 37 63 37 / E-post: kan@eie.no

Hege Hafnor
EIE Bodø
Mob: 95 75 60 68 / E-post: heh@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Langåsveien 24 A og B
For mer om objektet
Langåsveien 24 A og B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: