Bilde 1 av Tomt Båthavna RubbestadnesetBilde 2 av Tomt Båthavna Rubbestadneset
Digital salgsoppgave
Tomt Båthavna Rubbestadneset

5420 Rubbestadneset • Bømlo kommune

Prisantydning

kr 1 390 000

Omkostninger: kr 36 120Totalpris: kr 1 426 120
Tomt i nyare bustadfelt ved båthavna på Rubbestadneset
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 390 000
Omkostninger
kr 36 120
Totalpris
kr 1 426 120
Tomt
Eiet tomt 552 m²
Oppdragsnummer
81200015
card-default

Marte Bergtun

Jurist / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Marte
Prisantydningkr 1 390 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-)kr 34 750,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 1 426 120
Eiendom
Tomt Båthavna Rubbestadneset, 5420, Rubbestadneset

Matrikkel
Gnr. 83 bnr. 692 i Bømlo kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 552 m²

Prisantydning
1 390 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

36 120,- (Omkostninger totalt)

1 426 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Beliggenhet
Tomta er lokalisert i eit nyare bustadfelt i båthavna på Rubbestadneset. Feltet ligg i naturskjøne omgivnadar med gode solforhold og sjø på alle kantar. Dei fleste som har kjøpt tomt i feltet er unge i etablerarfasen. Her er gode oppvekstvilkår med gåavstand til det meste ein treng i kvardagen, leikeplass like ved, og lite gjennomgongstrafikk.

Rubbestadneset er ein attraktiv tettstad på Bømlo og gjennom dei siste åra er det fleire småbornsfamiliar som har valgt å busette seg nettopp her. Frå tomta har ein gåavstand til Rubbestadneset skule, Espira barnehage, Rubbhallen med tilknytta idrettsanlegg, Bedehuset med alle sine aktivitetar (mellom anna den populære laurdagskafeen), daglegvarebutikk, badestranda i Furuneset, og til fleire arbeidsplassar i Rubbestadneset sentrum.

Tomta ligg også tett på starten av den svært poulære turløypa "Stongarvågen rundt" kor det halvvegs er laga til platting og grillhus. Ein kjekk pauseplass for store og små.

Ved Rubbestadneset skule er det nyleg opna ein aktivitetspark for born, og her finn ein og sykkelbane, ballbinge og basseng.

Frå Rubbestadneset brukar ein omlag 10 minuttar med bil til kommunesenteret Svortland. Til Heiane for eit større servicetilbod brukar ein omlag 20 minutt. Frå Rubbestadneset kan ein også ta snøggbåten til Bergen, ein fin tur på omlag 1,5 time.

Tomta er ei råtomt som er renska for skog. Den kjem med veg, vatn, breinband og kloakk fram til tomtegrensa. Seljar opplyser om at det no skal startast byggjing på to av tomtene i feltet.

Link til panormavisning: dronepilotene.no/eie

Tomt
Eiet tomt, 552 m²

Kommunale avgifter
En må påregne at de kommnale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m.

BVA opplyser om at ein ved byggjestart må betale tilknytningsgebyr for vatn og avløp. Dersom huset som skal byggjast er mellom 81-350m2 vil det vere ein kostnad på kr. 16.613,- kr for vatn og kr. 18.750,- kr for avløp. Prisar ligg på bva.no under nyttig info - gebyr og betaling - gebyr-regulativet for 2020.
Med forbehold om endringar.

Faste løpende kostnader
Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening/felleskostnader etc.

Formuesverdi
Det vil tilkomme ligningsverdi etter at eventuell bolig er oppført. Denne vil variere etter størrelse på bolig og kvadratmeterpriser i området. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF-1282 - gjerne via skatteetaten.no eller altinn.no for å fylle ut elektronisk eller på papir)

Diverse
Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppfordrer derav interessenter til å kontakte Bømlo kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Annet
Vi i Eie Eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Heem Boligstyling og fotografene Randen og Vie jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Tomten er påheftet byggeklausul. Vennligst ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har tilkomst frå privat veg i fylgje Bømlo kommune. Det er omlag 450 m med privat veg frå fylkesveg og fram til eigedomen. Eigar av tomta vert medlem av veglaget Bergeveien.

Regulering
Området er avsett til "bustader-frittliggjande-småhus" i reguleringsplan med planid: 201407 vedteken 31.10.2016.

For ytterlegare informasjon om regulering og føresegner vises det til dokument vedrørande dette vedlagt salsoppgåva.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

36 120,- (Omkostninger totalt)

1 426 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon: kr. 45.000,-

Tilrettelegging: Kr. 4.900,-

Grunnpakke: Kr. 10.000,-

Oppgjersgebyr: kr. 6.990,-
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
81-20-0015

Internett
www.eie.no

Eier
Torbjørn Kvåle Åsne Sortland

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av bolig. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.soderbergpartners.no for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Mekleriet AS
EIE Bergen
Org. nr:917989338
Edvard Griegs vei 3 C
5059 Bergen
Tlf: 53 51 98 80, Fax:

Ansvarlig megler
Partner | Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig Lise Abrahamsen

Saksbehandlere
Marte Bergtun
EIE Bergen
Jurist / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 98 04 88 13 / E-post: mab@eie.no

EIE Bergen
/

Ansvarlig megler
Partner | Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig Lise Abrahamsen
Mobil: 90 74 92 88
E-post: la@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Tomt Båthavna Rubbestadneset
For mer om objektet
Tomt Båthavna Rubbestadneset

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: