Bilde 1 av Brustadtoppen/LynesvegenBilde 2 av Brustadtoppen/Lynesvegen
Digital salgsoppgave
Brustadtoppen/Lynesvegen

2080 Eidsvoll • Eidsvoll kommune

Prisantydning

kr 1 600 000

Omkostninger: kr 54 020Totalpris: kr 1 654 020
Brustadtoppen/Lynesvegen I Stor tomt på 5492 kvm beliggende i landlig og naturskjønne omgivelser
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 600 000
Omkostninger
kr 54 020
Totalpris
kr 1 654 020
Tomt
Eiet tomt 5492 m²
Oppdragsnummer
76210057
card-default

Akin Buga

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Akin
Prisantydningkr 1 600 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,-)kr 40 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 1 654 020
Eiendom
Brustadtoppen/Lynesvegen, 2080 Eidsvoll

Matrikkel
Gnr. 179 bnr. 60 i Eidsvoll kommune

Boligtype
Eiendommen er ikke bebygd

Eierform
Selveier

Areal
Endommen er ikke bebygd.

Byggeår
Eiendommen er ikke bebygd.

Tomt
Eiet tomt 5492 kvm

Prisantydning
1 600 000

Takstrapport
Det er ikke innhentet tilstandsrapport da det er en boligtomt.

Totalpris inkl. omkostninger
1 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

54 020,- (Omkostninger totalt)

1 654 020,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Sajid Bari

Beskrivelse
Her har du en fantastisk tomt i naturskjønne omgivelser med mye fjell, som ligger høyt med et vidt utsyn i alle retninger. Tomten er på hele 5492m² og ligger i et stille og hyggelig bolig/LNFR - område med gode solforhold.

Beliggenhet
Stor tomt beliggende på idylliske Eidsvoll. Stor og solrik tomt med fint utsyn utover området. Området byr på flere fine turområder i nær avstand hele året. Tomten ligger mellom Minnesund og Eidsvoll, i nærheten av RV 177.

Tomten ligger landlig og naturskjønt til i Eidsvoll kommune, ca. 7 minutters kjøring fra Minnesund sentrum hvor det er flere ulike servicetilbud. Nærområdet bugner av flotte tur- og friluftsområder, så er her det bare å ta på seg turskoene og kose seg ute i finværet.

Dagligvarehandelen kan gjøres på Kiwi Minnesund, som er en ca. 6min kjøretur fra tomten. Dette ligger rett ved Langset, hvor du også finner nærmeste barneskolen, Langset skole. Nærmeste barnehage er Stensby barnehage og er kun 11min unna med bil.

Ønsker du ytterligere servicetilbud har Eidsvoll et trivelig sentrum med gode servicetilbud der Sundet og nye AMFI Eidsvoll byr på et variert utvalg fra kjente leverandører. I tillegg er det en rekke butikker med lokalt særpreg. Her finner du også flere hyggelige restauranter og kafeer.

Tomten ligger i et LNFR-område med nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Mesteparten av eiendommen er fjell, så dyrking anses lite sannsynlig og dispensasjon vil kunne forventes. Dette er dog ikke undersøkt hos kommunen.

Bebyggelse
Ingen bebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 5492 kvm

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Byggemåte
Tomten er ubebygd.

Primærrom
Primærrom: kvm

Bruksareal
Bruksareal: kvm

Kommunale avgifter
Det er p.t. ikke opparbeidet kommunale avgifter.

Formuesverdi
Ligningsverdi utgjør kjøpesummen på tomten.

Diverse
Det går en høyspenningslinje over eiendommen på 22kV, med byggeforbud på 15 meter. Det har blitt undersøkt muligheter for å legge anlegg for strømnett under bakken på eiendommen. Se forslag til løsning for å legge høyspentledningene i bakken langs tomtegrensa, vedlagt salgsoppgaven med kartutsnitt.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Tomten er tilknyttet Lynesvegen.
Vann er ikke offentlig tilknyttet.

Det ble i 2010 gjort en avtale om anlegging av privat vannledning og kloakkanlegg på annen manns eiendom. Eier av eiendommen Gnr. 179 Bnr. 10 og eier av eiendommen Gnr. 179 Bnr. 1 og 2 i Eidsvoll kommune samtykker til at eier av denne eiendommen anlegger vannledning på deres eiendom. Eier av Gnr. 179 Bnr 1 og 2 samtykker til at eier av denne eiendommen anlegger nødvendig kloakkanlegg på deres eiendom.

Regulering
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i LNFR-område. Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). I kommuneplanen er det gitt følgende informasjon:

"§14
a) Overordnet formål:
I områder avsatt til LNF, landbruks- natur- og friluftsformål, er det forbud mot nedbygging og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som kan brukes til matproduksjon. Områder avsatt til LNF skal forvaltes skånsomt slik at vesentlige verdier representert av kulturlandskap med årsprofiler og silhuetter, raviner, friluftsinteresser, blå-grønn struktur, biologisk mangfold og trekkveger for vilt, bevares.

b)Bebyggelse og anlegg tilknyttet stedbunden næring:
Oppføring av bebyggelse og anlegg herunder bolig som er nødvendig for landbruksdrift og annen næringsvirksomhet basert på landbrukseiendommens ressursgrunnlag, er tillatt. Oppføring av bebyggelse og anlegg får ikke komme i konflikt med dyrka/dyrkbar jord eller medføre konflikt med landbruksdrift.

Som landbruksbebyggelse defineres våningshus, nødvendig kårbolig, driftsbygninger, seterhus og skogshusvær. Driftsbygninger i landbruket er bygninger som er nødvendig for tradisjonelt jordbruk, hagebruk og gartneri. Bygninger og anlegg for foredling av egne produkter inngår også."

For mer informasjon om dette, se vedlagt kommuneplan eller kontakt megler.

Tomten er fradelt og kan bygges på. Siden bruk av tomten for LNFR-formål ansees som ikke praktisk mulig, kan det søkes om dispensasjon til å bygge på tomta uten LNFR-formål. Dette er imidlertid ikke undersøkt nærmere hos kommunen.

Det er ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Kopi av situasjonskart er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

54 020,- (Omkostninger totalt)

1 654 020,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Foto (Kr.6 000)
Grunnpakke enebolig (Kr.4 100)
Tilrettelegging (Kr.19 900)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Visningshonorar (Kr.2 900)
Henvendelse til finansinstitusjon (Kr.1 000)
Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.1 750)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Markedspakke 1 (Kr.13 900)
Oppgjør (Kr.5 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 600 000,-) (Kr.57 600)
Totalt kr. (Kr.114 615)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
76-21-0057

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Følgende gjelder der handel kommer i stand før 1. januar 2022

Følgende gjelder der handel kommer i stand etter 1. januar 2022
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Fredensborg Eiendomsmegling AS
EIE Fredensborg
Org. nr:912446980
Fredensborgveien 33
0177 Oslo
Tlf: 95 99 43 03, Fax:

Ansvarlig megler
Daglig leder / Fagansvarlig / Partner / Megler Charlotte Solli

Saksbehandlere
Akin Buga
EIE Fredensborg
Partner | Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 93 00 29 23 / E-post: ab@eie.no

EIE Fredensborg
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Brustadtoppen/Lynesvegen
For mer om objektet
Brustadtoppen/Lynesvegen

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: