Bilde 1 av Martin Johansens vegBilde 2 av Martin Johansens veg
Digital salgsoppgave
Martin Johansens veg

2070 Råholt • Eidsvoll kommune

Prisantydning

kr 1 590 000

Omkostninger: kr 53 770Totalpris: kr 1 643 770
Tomt beliggende i et populært og barnevennlig område | Regulert til frittliggende småhusbebyggelse | Kort vei til alt!
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgaveVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 590 000
Omkostninger
kr 53 770
Totalpris
kr 1 643 770
Tomt
Eiet tomt 573 m²
Oppdragsnummer
20220260
card-default

Silje Melby Rundberg

Eiendomsmegler | Partner
Les om Silje
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 1 590 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-)kr 39 750,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 1 643 770
Eiendom
Martin Johansens veg, 2070 Råholt

Matrikkel
Gnr. 95 Bnr. 662 i Eidsvoll kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 573 kvm
Tomt beliggende i et populært og sentralt boligområde på Råholt. Det er kort vei til skole, barnehage, offentlig transport og ulike servicertilbud.
Tomten har gode solforhold og ligger i skrånende terreng med noe nyere og eldre bebyggelse i bakkant. Tomten kan fritt besiktiges.
Interessenter oppfordres til selv å kontakte kommunen for ytterligere opplysninger dersom dette er avgjørende ved kjøp.

Prisantydning
1 590 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 1 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 41 120,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 1 631 120,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 1 643 770,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Eier
Håkon Granholt

Beliggenhet
Tomten ligger i et barnevennlig og attraktivt boligområde på Råholt i Eidsvoll kommune. Området har opplevd stor vekst i forbindelse med hovedflyplassen på Gardermoen. Område gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog. Det er hyppige avganger til flyplassen og Oslo S, hhv. 5 og 30 min. reisetid med tog. Med bil tar det ca. 6 min til Eidsvoll Verk, 16 min til Eidsvoll, 15 min til Oslo lufthavn og ca. 35-40 min til Oslo S.

Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Eiendommen har gangavstand til Råholt skole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Det er også kort vei til lekeplass, fotballbane, lysløype, skiløyper, alpinanlegg, idrettshall, treningssenter og bibliotek. Hurdalssjøen har flere badeplasser, samt egen småbåthavn med båtslipp, noe som fører til et yrende båt- og badeliv om sommeren. Om vinteren har Råholt bad et godt og variert tilbud til både mosjonister og svømmere, så vel som barnefamilier. Vannet er klorfritt og svømmehallen har stupetårn, samt innendørs og utendørs boblebad. Eiendommen har også nærhet til fine turområder både sommer og vinter. Her kan du trene med rulleski, løping, ski eller sykkel.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Kiwi, Rema 1000, Spar og Coop Ekstra. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Amfi Eidsvoll et godt og variert utvalg av butikker og servicetilbud. Amfi er flott og moderne kjøpesenter med over 50 butikker, vinmonopol, post, og serveringssteder, treningssenter - trento. Det er også et eget helsesenter med lege, tannlege, kiropraktor, fotterapeut, tanntekniker og bank. Det er kort vei til Jessheim Storsenter som er et moderne kjøpesenter med mange ulike butikker og tilknyttede virksomheter.

For mer informasjon går inn på www.eidsvoll.kommune.no.

Bebyggelse
Etablert boligområde med småhus og villabebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 573 kvm

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Offentlig kommunikasjon
Avstander fra Eidsvoll verk stasjon:
Oslo Lufthavn: 5 minutter.
Lillestrøm: 19 minutter.
Oslo S: 30 minutter.
Drammen: 66 minutter.

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er innført eiendomsskatt i Eidsvoll kommune, og kjøper må forvente en årlig kostnad vedr. dette.

Faste løpende kostnader
Ved oppført bolig; kommunale avgifter, strøm, forsikring, tv/internett, velavgift mm. Listen er ikke uttømmende. Det kan påløpe velavgift uavhengig av om tomten er bebygget eller ikke.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht. Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Diverse
Det står en gammel garasje på tomten. Denne vil ikke fjernes eller ryddes før overtakelse.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad:

1980/6367-1/10  Best. om vann/kloakkledn.  
14.08.1980 
Rettighetshaver
Bård E. Lundahl.
Overført fra: 3035-95/427
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2016/299513-1/200  Bestemmelse om kloakkledn  
05.04.2016 
rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:95 Bnr:635  
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: 3035-95/427
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/1248136-1/200  Erklæring/avtale  
22.10.2019 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:EIDSVOLL KOMMUNE  
Org.nr: 964950113
rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:95 Bnr:427  
Bestemmelse om adkomstrett for graving, reparasjon og ettersyn av ledninger.

2019/1248220-1/200  Bestemmelse om veg  
22.10.2019 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:EIDSVOLL KOMMUNE  
Org.nr: 964950113
rettighetshaver:Knr:3035 Gnr:95 Bnr:662  
Formål: Gnr. 95, bnr. 662 (denne tomten) har tinglyst veirett over gnr. 95, bnr. 80 (Martin Johansens veg 54A).


For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Det er ikke noe vann- eller avløpsordning på tomten pr. dags dato.
Det må påregnes tilknytningsavgift til fremtidig vann- og avløpsordning.
Kjøper er selv ansvarlig for opparbeidelse av dette.

Regulering
Tomten er regulert til "frittliggende småhusbebyggelse" i reguleringsplan for "Råholtsmoen gbnr. 95/18 m.fl.l Råholtsmoen".
Ikraftredelse 07.02.1975.

Spesielle bestemmelser for de enkelte byggeområder i § 3 for reguleringsplan:
Område for frittliggende småhusbebyggelse.
a. Frittliggende bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Grunnmurshøyde over terreng skal ikke overstige 70 cm. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det for 1 etasjes hus tillates innredes underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene.
b. Utnyttingsgraden for hver enkelt tomt må ikke overstige 0.20.
c. Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen fastsettes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan i særlige tilfelle tillate en annen takform.
d. Garasjer tillates kun oppført i 1 etasje og med maksimal grunnflate 40 m2. Garasjene må plasseres slik i forhold til våningshus og nabohus at det oppnås en god arkiteknisk virkning. Det skal være oppstillingsplass for minst en bil foran garasjen på egen grunn. Garasjen kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres 0.5 m. fra nabogrense. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 1 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 41 120,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 1 631 120,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 1 643 770,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.2 000)
Markedspakke 1 (Kr.3 000)
Tilrettelegging (Kr.15 000)
Provisjon (Kr.25 000)
Kostnad for utsatt betaling (Factoring) (Kr.3 000)
Oppgjør (Kr.7 500)
Pantattester/ grunnbok fra St.kartverk (Kr.250)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Totalt kr. (Kr.56 335)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
20-22-0260

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Øvre Romerike Eiendomsmegling AS
EIE Jessheim
Org. nr:826962992
Saggata 7
2053 Jessheim
Tlf: 40 40 65 84

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Partner Jonas Lundby

Saksbehandlere
Silje Melby Rundberg
EIE Jessheim
Eiendomsmegler | Partner
Mob: 46 50 30 06 / E-post: smr@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Martin Johansens veg
For mer om objektet
Martin Johansens veg

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: