Bilde 1 av Røsselgata 35, 37, 39Bilde 2 av Røsselgata 35, 37, 39
Digital salgsoppgave
Røsselgata 35, 37, 39

3140 Nøtterøy • Færder kommune

Prisantydning

kr 2 250 000

Omkostninger: kr 57 622Totalpris: kr 2 307 622
Nøtterøy/Herstadåsen - Attraktive og solrike boligtomter med sjøutsikt. *1. SOLGT*
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 2 250 000
Omkostninger
kr 57 622
Totalpris
kr 2 307 622
Tomt
Eiet tomt 743 m²
Oppdragsnummer
67200039
Prisantydningkr 2 250 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-)kr 56 250,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 2 307 622
Eiendom
Røsselgata 35, 37, 39, 3140, Nøtterøy

Matrikkel
Gnr. 13 bnr. 405, 406, 407 i Færder kommune

Eierform
Selveier

Prisantydning
Røsselgata 35: Kr.  2.500.000,- + omk.
Røsselgata 37: Kr   2.250.000,- + omk.
Røsselgata 39: Kr.  SOLGT

Totalpris inkl. omkostninger
Fra: kr 2 301 372,- (Prisantydning)
Omkostninger

50 000,- (Dokumentavgift

202,- (Pantattest kjøper)

585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)
51 372,- (Omkostninger totalt)
2 301 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Gisle Sverre Prøsch

Beskrivelse
Flotte eneboligtomter i attraktivt område på Nøtterøy. Tomtene består for det meste av fjell/berg. Gode solforhold og sjøutsikt mot øst. Reguleringplanen gir en utnyttelsesgrad på 20% BYA inkludert garasje. Det kan være mulighet for kjøp av alle 3 tomtene. Det er uvisst hvorvidt det er mulig med en omregulering fra eneboligtomter til flermannsboliger.

Beliggenhet
Attraktiv, rolig og sentral beliggenhet på Herstad. Det er flotte turmuligheter i nærområdet. Kort vei til skoler og barnehager, hvilket gjør tomtene ideelle for barnefamilier. Det er gang/sykkelvei til skole og også inn til Tønsberg. Kort vei til Teie med handelssenter og diverse tilbud. For utfyllende informasjon om avstander, tilbud, beliggenhet og demografi henvises det til nabolagsprofil vedlagt salgsoppgaven.

Tomt
Røsselgata 35: 730 kvm.
Røsselgata 37: 717 kvm.
Røsselgata 39: 730 kvm.

Adkomst
Fra Tønsberg kjører man over Kanalbroen og kjører Kirkeveien rett frem over Teie. Ta til venstre ved Astoria. (Astoriaveien) Ta første til høyre inn Røsselgata. Hold til venstre oppover bakken. Tomtene kommer så på høyre side. Jfr. kartskisse.

Skole/barnehage
Det bygges ny moderne og flott skole på Vestskogen, Labakken Skole. Herstad skole og Vestskogen skole, i tillegg til «gruppe 10» ved Brattås skole og Færder kulturskole, skal slå seg sammen og flytte inn på Labakken skole i løpet av høsten 2021. Skolen ligger 500 meter i luftlinje fra Røsselgata 35, 37, 39, og kan ses fra eiendommene. Det er ca. 1,5 km. gangvei/kjørevei til skolen. For skoler og barnehager se nabolagsprofil for utfyllende informasjon
Herstad skole (1-7 kl.) 0.8 km
Rudolf Steinerskolen i Vestfold (1-10) 1.3 km
Vestskogen skole (1-7 kl.) 1.4 km
Borgheim skole (8-10 kl.) 2.2 km
Teigar ungdomsskole (8-10 kl.) 2.1 km
Nøtterøy videregående skole.  2.3 km
Færder videregående skole 2.9 km

Herstadløkka barnehage (1-5 år) 1.2 km
Steinerbarnehagen på Nøtterøy (3-7 år) 1.2 km
Hundremeterskogen familiebarnehage. 1.2 km

Offentlig kommunikasjon
Det er ca 300 meter til bussholdeplass (Kjærnås) Se vkt.no for rutetabeller

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Diverse
Det vil bli tinglyst erklæring på tomten i Røsselgata 35 vedr. rett til vedlikehold av garasje tilhørende Røsselgata 41. Garasje står i tomtegrensen. Kontakt megler for informasjon.

Det er pågående søknad på den øverste tomten (bnr. 405). Arkitekttegnger m.m. kan medfølge. Ta kontakt med megler for ytterligere opplysninger.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Det er ingen rettigheter eller servitutter tinglyst. Det vil bli tinglyst servitutt på Røsselgata 35. Jfr. pkt. "Diverse"


Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Det er offentlig vann og avløpsledning i veien få meter på nedsiden vest for tomtene. Jfr. situasjonskart med VA. Tilknytningsgebyr er i følge kommunens gebyrregulativ kr. 12500,- for vann. kr. 12500,- for spillvann og kr. 12500,- for overvann. Ta kontakt med Færder kommune for utfyllende informasjon.

Regulering
Tomtene er regulert til boligformål. Plannr. 219 - "Bakken". Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke enebolig (Kr.7 400)

Oppgjørshonorar (Kr.6 500)

Tilrettelegging (Kr. 10 500)

Meglerprovisjon: 1,88%

I tillegg har megler krav på dekning av markedsføring og andre direkte utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
67-20-0039

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"


Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Vestfold Eiendomsmegling AS
EIE Tønsberg
Org. nr:955607171
Nedre Langgate 39
3103 Tønsberg
Tlf: 33 30 70 00, Fax: 33 30 70 09

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Håkon Syslak

Saksbehandlere
Håkon Syslak
EIE Tønsberg
Eiendomsmegler
Mob: 92 82 87 05 / E-post: hsy@eie.no

EIE Tønsberg
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Røsselgata 35, 37, 39
For mer om objektet
Røsselgata 35, 37, 39

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: