Bilde 1 av Røsselgata 35, 37, 39Bilde 2 av Røsselgata 35, 37, 39
Digital salgsoppgave
Røsselgata 35, 37, 39

3140 Nøtterøy • Færder kommune

Prisantydning

kr 2 150 000

Omkostninger: kr 55 122Totalpris: kr 2 205 122
Nøtterøy/Herstadåsen - Attraktive og solrike boligtomter med sjøutsikt
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 2 150 000
Omkostninger
kr 55 122
Totalpris
kr 2 205 122
Tomt
Eiet tomt 743 m²
Oppdragsnummer
67200039
card-default

Håkon Syslak

Eiendomsmegler
Les om Håkon
Prisantydningkr 2 150 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-)kr 53 750,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 2 205 122
Eiendom
Røsselgata 35, 37, 39, 3140, Nøtterøy

Matrikkel
Gnr. 13 bnr. 405, 406, 407 i Færder kommune

Eierform
Selveier

Prisantydning
Røsselgata 35: Kr.  2.800.000,- + omk.
Røsselgata 37: Kr   2.250.000,- + omk.
Røsselgata 39: Kr.  2.150.000,- + omk.

Totalpris inkl. omkostninger
Fra: kr 2 150 000,- (Prisantydning)
Omkostninger

53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-))

202,- (Pantattest kjøper)

585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)
55 122,- (Omkostninger totalt)
2 205 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Beskrivelse
Flotte eneboligtomter i attraktivt område på Nøtterøy. Tomtene består for det meste av fjell/berg. Gode solforhold og sjøutsikt mot øst. Reguleringplanen gir en utnyttelsesgrad på 20% BYA inkludert garasje. Det kan være mulighet for kjøp av alle 3 tomtene. Det er uvisst hvorvidt det er mulig med en omregulering fra eneboligtomter til flermannsboliger. Det er pågående byggesak på tomten i Røsselgata 35. Arkitekttegninger, situasjonplan m.m. m.v. kan medfølge etter avtale. Kontakt megler for informasjon.

Beliggenhet
Attraktiv, rolig og sentral beliggenhet på Herstad. Det er flotte turmuligheter i nærområdet. Kort vei til skoler og barnehager, hvilket gjør tomtene ideelle for barnefamilier. Det er gang/sykkelvei til skole og også inn til Tønsberg. Kort vei til Teie med handelssenter og diverse tilbud. For utfyllende informasjon om avstander, tilbud, beliggenhet og demografi henvises det til nabolagsprofil vedlagt salgsoppgaven.

Tomt
Røsselgata 35: 743 kvm.
Røsselgata 37: 717 kvm.
Røsselgata 39: 730 kvm.

Adkomst
Fra Tønsberg kjører man over Kanalbroen og kjører Kirkeveien rett frem over Teie. Ta til venstre ved Astoria. (Astoriaveien) Ta første til høyre inn Røsselgata. Hold til venstre oppover bakken. Tomtene kommer så på høyre side. Jfr. kartskisse.

Skole/barnehage
Herstad skole (1-7 kl.) 0.8 km
Rudolf Steinerskolen i Vestfold (1-10) 1.3 km
Vestskogen skole (1-7 kl.) 1.4 km
Borgheim skole (8-10 kl.) 2.2 km
Teigar ungdomsskole (8-10 kl.) 2.1 km
Nøtterøy videregående skole.  2.3 km
Færder videregående skole 2.9 km

Herstadløkka barnehage (1-5 år) 1.2 km
Steinerbarnehagen på Nøtterøy (3-7 år) 1.2 km
Hundremeterskogen familiebarnehage. 1.2 km

Offentlig kommunikasjon
Det er ca 300 meter til bussholdeplass (Kjærnås) Se vkt.no for rutetabeller

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Diverse
Det vil bli tinglyst erklæring på tomten i Røsselgata 35 vedr. rett til vedlikehold av garasje tilhørende Røsselgata 41. Garasje står i tomtegrensen. Kontakt megler for informasjon.

Det er pågående søknad på den øverste tomten (bnr. 405). Arkitekttegnger m.m. kan medfølge. Ta kontakt med megler for ytterligere opplysninger. 

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Det er ingen rettigheter eller servitutter tinglyst. Det vil bli tinglyst servitutt på Røsselgata 35. Jfr. pkt. "Diverse"


Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Det er offentlig vann og avløpsledning i veien få meter på nedsiden vest for tomtene. Jfr. situasjonskart med VA. Tilknytningsgebyr er i følge kommunens gebyrregulativ kr. 12500,- for vann. kr. 12500,- for spillvann og kr. 12500,- for overvann. Ta kontakt med Færder kommune for utfyllende informasjon.

Regulering
Tomtene er regulert til boligformål. Plannr. 219 - "Bakken". Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke enebolig (Kr.7 400)

Oppgjørshonorar (Kr.6 500)

Tilrettelegging (Kr. 10 500)

Meglerprovisjon: 1,88%

I tillegg har megler krav på dekning av markedsføring og andre direkte utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
67-20-0039

Internett
www.eie.no

Eier
Gisle Sverre Prøsch

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Vestfold Eiendomsmegling AS
Eie Tønsberg
Org. nr:955607171
Nedre Langgate 39
3103 Tønsberg
Tlf: 33 30 70 00, Fax: 33 30 70 09

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Håkon Syslak

Saksbehandlere
Håkon Syslak
Eie Tønsberg
Eiendomsmegler
Mob: 92 82 87 05 / E-post: hsy@eie.no

Eie Tønsberg
/

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Håkon Syslak
Mobil: 92 82 87 05
E-post: hsy@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Røsselgata 35, 37, 39
For mer om objektet
Røsselgata 35, 37, 39

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: