Bilde 1 av Kirkeveien 21Bilde 2 av Kirkeveien 21
Digital salgsoppgave
Kirkeveien 21

3121 Nøtterøy • Færder kommune

Prisantydning

kr 3 750 000

Omkostninger: kr 104 372Totalpris: kr 3 854 372
Hel, horisontaldelt tomannsbolig på Teie. Utleid p.t.for kr. 19.000,- pr mnd. Sentral beliggenhet.
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
2
Antall soverom
3 soverom
Etasje
2
Primærrom (P-ROM)
125 m²
Bruksareal (BRA)
125 m²
Kommunale avgifter
kr 3 169 / Mnd
Prisantydning
kr 3 750 000
Omkostninger
kr 104 372
Totalpris
kr 3 854 372
Byggeår
1921
Tomt
Fellestomt 598 m²
Oppdragsnummer
67230052
card-default

Tuva Omberg Melsom

Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Tuva
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 3 750 000,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,-)kr 93 750,-
Boligkjøperpakke Tryg(valgfritt)kr 9 250,-
  
Totalpris kr 3 854 372
Eiendom
Kirkeveien 21, 3121 Nøtterøy, Etasje: 2

Matrikkel
Gnr. 1 Bnr. 93 Snr. 1 og Gnr. 1 Bnr. 93 Snr. 2 i Færder kommune

Boligtype
Tomannsbolig

Eierform
Eierseksjon

Areal
Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 125 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
3

Byggeår
1921

Tomt
Fellestomt 598 kvm

Prisantydning
3 750 000

Tilstandsrapport
Det gjøres oppmerksom på at tilstandsrapporten er for hele tomannsboligen ettersom begge leilighetene skal selges. Takstmann: Arvid Lysgård Takstdato: 17.03.23

Utdrag fra tilstandsrapporten:
Rapporten omhandler en tomannsbolig, med opprinnelse fra 1921. Boligen er oppført i tre over grunnmur i sparesteinsbetong e.l. Basert på tegninger ble boligen bygget om og noe utvidet på 1960 tallet. Eiendommen fremstår med preg av elde og slitasje, samt manglende vedlikehold. Det er observert feil, skader, fuktskader og mangler på de fleste bygningsdeler, og vesentlige påkostinger og oppgraderinger må påregnes. På generelt grunnlag opplyses det om at dette er en eldre bolig, med påfølgende risiko for skjulte skader o.l. Forøvrig henvises det til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis med henblikk på bygningsdelens forventede levetid, samt visuelt inntrykk. Det foretas enkle målinger med fuktindikator og stikktagninger i treverk. Eier har ifølge opplysninger gitt til takstmann ikke kjennskap til sopp- og råteangrep, vannskade eller angrep av skadedyr, utover det som er nevnt i rapporten.

I Tilstandsrapporten er det angitt 18 stk. tilstandsgrad 3 - (TG3): store eller alvorlige avvik- herunder:

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er lekkasjer, bulker og skader på takrenner og beslag av eldre dato.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Trekledning bærer preg av elde og slitasje, samt manglende vedlikehold. Det er fukt- og råteskader i treverk, og det er angrep av svertesopp på overflater. Det er også avskalling av maling.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduer er ufagmessig montert, og det er en del utettheter og mangler på utvendige lister og detaljer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist andre avvik:
Terrasse bærer preg av elde og slitasje, og terrasse er grovt oppført. Det er fukt- og råteskadet treverk, samt løse gulvbord.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er påvist andre avvik: 
Det mangler rekkverk på den ene siden, dette er avvik iht. dagnes krav. Det er løse fliser og fuger på trinn. Det er også avskalling av maling på murpuss på betongkonstruksjonen.

Innvendig > Overflater
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. I kjeller er det synlige fuktskader på overflater, samt at det er skader og mangler i himling. I leilighetene er det blant annet observert noe sprekker og riss, samt at det stedvis mangler noe lister o.l. Det er luftbobler i tapet og fuktsvelling i skjøter på gulv. Overflater er generelt slitt og de er manglende vedlikeholdt.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Det er registrert symptom på sopp/råte.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Arbeid utført på bad bærer preg av grov og ufagmessig utførelse. Det er ikke sluk i gulv, dette er avvik iht. dagnes krav. Avløpsrør fra dusj og servant er ført direkte gjennom gulv. Ved lekkasje fra bad vil vann renne ut i tilstøtende rom. Det er stedvis observert at overgang mellom gulv og vegger er tettet med teip, og dette vurderes til å være en svak og midlertidig løsning. Det er også observert sprekker og bom i gulvflis. I himling i kjeller er det fuktmerker rundt rørgjennomføringer fra bad, dette sees i sammenheng med lekkasjer fra bad.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. I himling i kjeller er det fuktmerker rundt rørgjennomføringer fra bad, dette sees i sammenheng med lekkasjer fra bad.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Badet bærer preg av elde og slitasje, og betonggulv er grovt og ujevnt støpt. Det er hull i gulv og vegg, dette fører til at gulv og vegg ikke er tett. Sluk i soil er rustet og slitt, og det er opplyst at sluk ofte går tett.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er tegn til fuktskader nederst på vegger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er opplyst at avløpsrør fra dusj i 2. etg. tidvis går tett og har dårlig avrenning av vann.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
To sikringsskap med skrusikringer, plassert i trapperom i 2. etg. Hovedkurs er av automatsikringer. Eier har ikke bebodd eiendommen, dette da leiligheten har vært utleid. Eier har generelt lite informasjon om EL- anlegget. Alder på EL- anlegget er ukjent, men det meste av EL- anlegget er av eldre dato/byggeår.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er røykvarslere og brannslukker i boligen.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Drenering har begrenset effekt, dette sees i sammenheng med fukt- og saltutslag i kjeller, samt at det er fukt- og råteskader på delevegger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det har forekommet avvik, tegn på svekkelser på utvendig avløpsledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank. Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring på oljetank som er i bruk.

Det er angitt 1 stk.  tilstandsgrad Ikke undersøkt (TGIU) - Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse- herunder:

Tomteforhold > Terrengforhold
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tomten var snødekt på befaringsdagen, således er ikke fallforhold, støttemur og opparbeidelse vurdert.
Svakt skrånende tomt.
Vurdering av avvik:
• Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tomten var snødekt på befaringsdagen, således er ikke fallforhold, støttemur og opparbeidelse vurdert.
Tiltak
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.

Vesentlige avvik og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2:
Det er angitt 12 stk.  tilstandsgrad 2 - (TG2) -avvik som kan kreve tiltak.
Det er angitt 4 stk. tilstandsgrad 2 - (TG2)- avvik som ikke krever umiddelbare tiltak.
Det er angitt 0 stk. tilstandsgrad 1- ( TG1) - mindre eller moderate avvik
Det er angitt 0 stk. tilstandsgrad 0 - (TG0) -  Ingen avvik.

Se tilstandsrapporten for nærmere og komplett beskrivelse av avvikene, tiltak og kostnadsestimater.

Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling

Totalpris inkl. omkostninger
kr 3 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 202,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 95 122,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 845 122,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 9 250,- (Boligkjøperpakke Tryg(valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 3 854 372,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 38 021 pr. år

Eier
Dhaliwal eiendom as

Beskrivelse
Hel tomannsbolig med ogde leieinntekter beliggende sentralt på Teie.

Parkering
Det er avsatt parkering til snr. 1 og 2 fremfor eiendommen mot Kirkeveien.

Beliggenhet
Eiendommen er beliggende i et meget populært område, sentralt på Tei. Fra boligen er det kort og trygg gangavstand til Teie barneskole og Teigar ungdomsskole. Her finner du også flotte turområder både sommer som vinter og et meget attraktivt idrettsanlegg hvor det er flere fotballbaner, sandvolley bane og innendørs idrettshall. Til Teie torv er det kun 4 minutters gange, her finner du Meny dagligvareforretning, bakeri, vinmonopol, Rema 1000, velvære salonger og apotek. Til offentlig transport er det kun 1 minutt gange fra boligen.

Rosanesparken er et nydelig område for turgåere og barnefamilier hvor det blant annet er fint lekeområdet, eller om man ønsker kan man mate ender. Rosanesbåthavn/stranden er utrolig fin med sandstrand, sandvolleyballbane, sandfotball-/håndballbane samt at det er satt opp toalettfasiliteter på området og inngjerdet hundegård hvor hunden kan løpe fritt.

Sentrum av Tønsberg og populære Brygga når man på kun få minutter med sykkel eller bil.

Tomt
Felles eiet tomt med parkering, vei og noe beplantning. Tomten eies sammen med seksjon 3.

Adkomst
Jfr. kartskisse.

Skole/barnehage
Teie barneskole og Teigar ungdomsskole, samt flere barnehager i nærområdet.
Se nabolagsprofilen i salgsoppgavens vedleggsdel for oversikt over skoler og barnehager i nærheten.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Offentlig kommunikasjon
Bussholdeplass i umiddelbar nærghet. Se vkt.no for rutetabeller.

Fritidstilbud
Jfr. nabolagsprofil for informasjon.

Inneholder
Første etasje: Felles entré med trapp opp til 2. etasje, gang, bad, kjøkken, stue og 2 soverom.
Andre etasje: Trappegang med trapp opp til loft, gang, bad, toalettrom, kjøkken, stue og soverom.
Kjelleren og loftet er brukt som lagringsrom.

Byggemåte
Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av bygningssakyndig Arvid Lysgård:

Grunn og fundamenter: Grunnmur i sparesteinsbetong e.l
Yttervegger: Oppført og kledd i tre.
Takkonstruksjoner: Taket er tekket med betongtakstein
Gulvsystemer: Etasjeskiller av trebjelkelag.

For ytterligere informasjon om byggemåte se tilstandsrapport som ligger vedlagt. Det er viktig at interessenter setter seg grundig inn i rapporten. Som kjøper anses man kjent med de opplysninger som tydelig gis i en offentlig godkjent tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å kontakte bygningssakyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Primærrom
Primærrom: 125 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom:

1.etasje:
Bruksareal: 66 m². fordelt slik:
Primærrom: 66 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Felles trapperom, stue, bad, kjøkken, 2 soverom.

2. etasje:
Bruksareal: 59 m². fordelt slik:
Primærrom: 59 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom, gang, bad, toalettrom, kjøkken, stue, soverom

Boder og garasje i kjeller har ikke målbart areal iht. NS 3940 som følge av lav takhøyde.

Arealberegninger i denne salgsoppgave er hentet fra Tilstandsrapport for eiendommen. Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven, Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard 3940, Areal- og volumberegninger av bygninger, med veiledning. Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens retningslinjer. Fordelingen mellom P-ROM og SROM er basert på retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

Bruksareal
Bruksareal: 125 kvm

Standard
Boligen har et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, og anses som et oppussingsobjekt. Interessenter oppfordres således til å gjennomgå salgsdokumentasjonen og eiendommen grundig, gjerne med bygningskyndig.

Kjelleretasjen består av lagringsrom og garasje. Rommene i kjelleren har ikke godkjent takhøyde og det er dermed ikke gjort arealoppmåling.

For utfyllende teknisk standard for øvrig henvises det til vedlagt takstrapport.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.
Det fremgår av selgers egenerklæring/den bygningskyndiges tilstandsrapport at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring (er) for hele/deler av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den 19-01.2021. Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten. Tilsynet var et visuelt tilsyn og rapporten kan ikke benyttes som en tilstandsrapport.

Rapporten ligger vedlagt. Avvikene avdekket i rapporten er i følge selger lukket, og dokumentasjon på utført arbeid kan ses ved henvendelse til megler.

Pipeløp i 2. etg. er blendet igjen.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Det foreligger ikke noe energimerking/energiattest for boligen i forbindelse med salget.

Kommunale avgifter
Kr. 38 021 pr. år
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt i kommunen p.t.

Forsikring med polisenummer
Dnb Fremtind Polisenummer: 23033848

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2021:
Som primærbolig Kr. 561 675,-

Sameie
Eierseksjonssameiet består av 3 enheter og er ikke videre organisert. Seksjon 3 er frittliggende, og det er således ingen felles byggningsmessige utgifter. Det foreligger ikke vedtekter, husordensregler, årsregnskap eller annet iht. eierseksjonsloven, og eiendomsmegler kan således ikke fremlegge dette.

Tekniske installasjoner
OBS. Tilstandsrapport og kommunal informasjon gjelder begge seksjonene i bygget.
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Det er lagt inn Viken fiber i boligen.

Diverse
Selger har selv ikke bebodd eiendommen, og sitter derfor med begrenset kjennskap til eiendommens tilstand. Interessenter oppfordres til å foreta grundige undersøkelser, gjerne sammen med bygningssakkyndig eller annen fagkyndig.

Eiendommen er idag utleid og kjøper overtar leiekontrakten, evt. kan selger si denne opp før overtagelse. Leiligheten er i dag utleid for hhv 1. etg. kr. 10 500,- og 2. etg. kr 8 800,- pr mnd.

Radonmåling
Det er ikke foretatt radonmåling av boligen, og dersom dette skal gjøres er det kjøpers ansvar.

Utleier bolig skal ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut. Tomannsboligen er idag leid ut i sin helhet og leietagerne ønsker å leie boligen videre. Dersom kjøper ønsker at boligene skal overtas uten leieforhold, vil selger si opp leieforholdene. Overtagelse vil da først kunne foretas etter at leietagerne har flyttet ut, ca. 3-4 måneder etter avtaleinngåelse.

Leiekontrakten er standardkontrakt utarbeidet fra standarden fra Huseiernes Landsforbund. Leiekontrakten kan ses ved meglers kontor.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.
Det kan komme pålegg om å fjerne oljetank.

Regulering
Eiendommen er regulert i reguleringsplan " Teie sentrum" planid 3811 92-2 vedtatt 09.11.2011 med følgende reguleringsformål:
Boligbebyggelse
Kjøreveg
Annen veggrunn - grøntareal
Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (Kombinert G/S-vei og adkomstvei)
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg.

Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen "Grindstukrysset" planid 3811 2012011

Kopi av situasjonskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 3 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 202,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 95 122,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 3 845 122,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 9 250,- (Boligkjøperpakke Tryg(valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 3 854 372,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå dette før bud inngis.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av informasjon fra forretningsfører (Kr.4 300)
Grunnpakke eierseksjon (Kr.18 900)
Markedspakke (Kr.14 500)
Fornyelse finn.no (Kr.1 250)
Fornyelse finn.no (Kr.1 500)
Tilrettelegging (Kr.7 300)
Visningshonorar (Kr.500)
Oppgjør (Kr.7 900)
Provisjon (Kr.39 000)
Totalt kr. (Kr.95 150)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
67-23-0052

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Vestfold Eiendomsmegling AS
EIE Tønsberg
Org. nr:955607171
Nedre Langgate 19
3126 Tønsberg
Tlf: 33 30 70 00

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Håkon Syslak

Saksbehandlere
Tuva Omberg Melsom
EIE Tønsberg
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 41 62 57 57 / E-post: to@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Kirkeveien 21
For mer om objektet
Kirkeveien 21

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: