Bilde 1 av BADEHUSVEIEN 9 Bilde 2 av BADEHUSVEIEN 9
Digital salgsoppgave
BADEHUSVEIEN 9

1607 Fredrikstad • Fredrikstad kommune

Prisantydning

kr 4 490 000

Omkostninger: kr 126 269Totalpris: kr 4 616 269
Attraktiv eiendom med moderniseringsbehov. Meget attraktiv beliggenhet. Stort potensiale.
Vis i kart Last ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
4 soverom
Primærrom (P-ROM)
127 m²
Bruksareal (BRA)
174 m²
Bruttoareal (BTA)
192 m²
Kommunale avgifter
kr 2 223 / Mnd
Prisantydning
kr 4 490 000
Omkostninger
kr 126 269
Totalpris
kr 4 616 269
Byggeår
1902
Tomt
Eiet tomt 466 m²
Oppdragsnummer
85200026
card-default

Mikael Ufuk Gøkoglu

Salgssjef / Partner / Eiendomsmegler
Les om Mikael
Prisantydning kr 4 490 000,-
Pantattest kjøper kr 199,-
Tingl.gebyr pantedokument kr 585,-
Tingl.gebyr skjøte kr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-) kr 112 250,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt) kr 12 650,-
   
Totalpris kr 4 616 269
Eiendom
BADEHUSVEIEN 9, 1607, Fredrikstad

Matrikkel
Gnr. 300 bnr. 97 i Fredrikstad kommune

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 127 kvm, Bruksareal: 174 kvm, Bruttoareal: 192 kvm

Antall soverom
4

Byggeår
1902

Tomt
Eiet tomt 466 m²

Prisantydning
4 490 000

Totalpris inkl. omkostninger
4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

126 269,50 (Omkostninger totalt)

4 616 269,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 26 673 pr. år
Se vedlegg bakerst i salgsoppgaven for detaljert beskrivelse.

Eier
Shahid Aslam

Beliggenhet
Boligen ligger sentralt til på St. Croix. Kort gangavstand til Fredrikstad sentrum, togstasjonen, bussterminal, butikk, skole og barnehage. Populært og godt etablert boområde.

Bebyggelse
Yttervegger i bindingsverk av tre, utvendig kledd med panel.
Eldre anneks bygg som brukes som bolig. Fundamentert til trolige faste masser med grunnmur av mur / naturstein. Yttervegger av bindingsverk med utvendig panel. Yttertak i trekonstruksjoner, tekket med plater / papp. Etasjeskillere av trebjelkelag

Tomt
Eiet tomt, 466 m²

Opparbeidet tomt.

Adkomst
Det vil bli skiltet med Eie visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Inneholder
Tomannsbolig:
1.etg.: Gang, bad, kjøkken, stue, 2 soverom og trappegang.
2.etg.: Gang, 2 soverom, wc, bad, stue og kjøkken.

Anneks:
1.etg.: Gang, bad, kjøkken, stue, vaskerom.
2.etg.: Gang, soverom og innredet rom.

Primærrom
Primærrom: 127 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 174 kvm

Standard
Enebolig:
1.etg.: Gang, bad, kjøkken, stue, 2 soverom og trappegang.
2.etg.: Gang, 2 soverom, wc, bad, stue og kjøkken.

Anneks:
1.etg.: Gang, bad, kjøkken, stue, vaskerom.
2.etg.: Gang, soverom og innredet rom.

Eldre anneks bygg som brukes som bolig. Fundamentert til trolige faste masser med grunnmur av mur / naturstein. Yttervegger av bindingsverk med utvendig panel. Yttertak i trekonstruksjoner, tekket med plater / papp. Etasjeskillere av trebjelkelag.

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertid brukstillatelse.
Vi gjør oppmerksom på at boligens utforming per i dag ikke er i samsvar med siste godkjente tegninger hos kommunen. Kjøper overtar ansvar knyttet til dette, herunder ansvar for evt. ulovlighetsoppfølging fra kommunens side. Evt. søknad om bruksendring/godkjenning av boligen i tråd med dagens utforming/bruk kan sendes til kommunen og kjøper er selv ansvarlig for dette.

Blant annet er anneks innredet til bolig og leid ut. Anneks er ikke godkjent som rom for varig opphold og utleie er derfor ikke godkjent.
Hovedhuset er delt opp i 2 boenheter og begge leies ut separat. Dette er ikke søkt om til kommunen og bruksendringen er ikke godkjent.

Se vedlagt tegning i salgsoppgaven for å se forskjellen på registrerte tegninger hos kommunen og dagens situasjon.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Kr. 26 673 pr. år

Eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger/eiendommer i Fredrikstad kommune. (Redegjørelse for beregningen av/størrelsen på eiendomsskatten for 2020). Faktura for eiendomsskatt sendes den som er registrert eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Ved eierskifte må kjøper og selger gjøre opp betalingen av eiendomsskatten seg i mellom.

Faste løpende kostnader
kommunale avgifter, strøm, forsikring, internett osv.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. 946 854,- Som sekundærbolig Kr. 3 408 674,-

Tekniske installasjoner:
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
Fylkesmannens miljøvernavdeling krever at alle private septiktanker og slamavskillere tilknyttet offentlig avløpsnett kobles ut.

Pålegg fra fylkesmannen berører denne eiendommen. Vi har kontraktinformasjon til firmaer som kan bistå med utbredring av pålegget.

kontaktinformasjon til kommunnens  3 rammeavtalefirmaer som kan gi estimert pris på å utbedre stikkledning/septiktank.

Jørgensen og Jørgensen AS
V/ Lene Jørgensen
Tlf.: 950 84 794
Tlf.: 69 36 03 30

Råde Graveservice AS
V/Knut Magnus Hvitsten
Tlf.: 994 60 650
Tlf.: 69 28 05 50

Brødrene Ødegård Maskindrift AS
V/Pål Fredriksen
Tlf.: 913 01 443

Selger opplyser at han ikke har bebodd eiendommen og sitter derfor med begrenset kjennskap til det tekniske som el-anlegg, vann og rør i boligen. Det kan være behov for rehabilitering for å få dette i forskriftsmessig stand. Vi oppfordrer interessenter til å gå over huset sammen med fagkyndig elektriker, rørlegger eller annen fagkyndig for grundige undersøkelser ved interesse for kjøp.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Regulering
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
4 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

126 269,50 (Omkostninger totalt)

4 616 269,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Foto (Kr.4 500)
Oppgjør (Kr.7 000)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 0,-) (Kr.50 000)
Fakturagebyr (factoring) (Kr.2 590)
Tilstandsrapport (Kr.12 000)
Grunnpakke enebolig (Kr.6 500)
Markedspakke 1 (Kr.10 900)
Totalt kr. (Kr.93 490)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
85-20-0026

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og Boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Kalbakken Eiendomsmegling AS
Eie Veitvet
Org. nr:918809589
Veitvetveien 8
0596 Oslo
Tlf: 21 45 65 00, Fax:

Ansvarlig megler
Salgssjef / Partner / Eiendomsmegler Mikael Ufuk Gøkoglu

Saksbehandlere
Mikael Ufuk Gøkoglu
Eie Veitvet
Salgssjef / Partner / Eiendomsmegler
Mob: 91 11 02 51 / E-post: mu@eie.no

Eie Veitvet
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.