Bilde 1 av Strevoppveien 74Bilde 2 av Strevoppveien 74
Digital salgsoppgave • Prosjekt
Strevoppveien 74

1825 Tomter • Indre Østfold kommune

Prisantydning i prosjekt

kr 460 000 - 4 950 000

Arealer: 147 - 147 m²Antall enheter: 9 (0 solgt)Byggeår: 0
5 tomter kun 3 min med bil fra Tomter sentrum - Naturskjønn og landlig beliggenhet.
Se alle enheter i prosjektetLast ned salgsoppgave
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Antall soverom
3 - 3 soverom
Tomt
Eiet tomt m²
Oppdragsnummer
84209012
card-default

Rune Ørndal

Eiendomsmegler MNEF
Les om Rune

Dette prosjektet består av følgende enheter:


147 m², 3 soverom, kr 4 950 000.
Denne enheten er ikke lenger tilgjengelig


147 m², 3 soverom, kr 4 950 000.
Denne enheten er ikke lenger tilgjengelig


147 m², 3 soverom, kr 4 950 000.
Denne enheten er ikke lenger tilgjengelig


147 m², 3 soverom, kr 4 950 000.
Denne enheten er ikke lenger tilgjengelig


 m², soverom, kr 460 000.

Les mer om enhet 1 her


 m², soverom, kr 460 000.

Les mer om enhet 2 her


 m², soverom, kr 460 000.

Les mer om enhet 3 her


 m², soverom, kr 460 000.

Les mer om enhet 4 her


 m², soverom, kr 460 000.

Les mer om enhet 5 her

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

Hovedoppdragsnummer
84-20-9012

Eiendom
Strevoppveien 74, 1825, Tomter

Matrikkel
Gnr. 821 bnr. 15 i Indre Østfold kommune

Eierform
Selveier

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Rune Ørndal

Eiendomsskatt
Det er pr. dags dato ikke eiendomsskatt i Indre Østfold kommune.

Eier
Yngvar Stenersen

Beskrivelse
Eie eiendomsmegling ved Rune Ørndal har gleden av å presentere Strevoppveien 74. Eiendommen består av 5 ubebygde tomter som ligger landlig til.

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et landlig og naturskjønt område i Tomter i Indre Østfold kommune. Det tar ca. 3 minutter med bil til Tomter sentrum hvor det er skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon (buss og tog) og servicetilbbud.

Det er et rikt tilbud med fritidsaktivitet i området, verdt å nevne er Tomter idrettspark som eies av Hobøl IL. Idrettsparken byr på både lysløyper og kunstgressbane. Her ligger også Granskollen skianlegg med 8 hoppbakker av god kvalitet. Videre byr Hobøl på ridesenter, miniatyrskytterlag med skytebane, motorklubb med flott trial-bane, lekeplasser og flere ballbinger.

Flotte merkede tur- og friluftsområder på Thonsåsen. Legger du turen til Gaupesteinsmarka, holder Speiderhytta åpent hver søndag i vinterhalvåret. Tomterdagene blir arrangert siste helgen i august hvert år og da er det blant annet konserter på kveldene og aktiviteter for barna på lørdagen.

Offentlig kommunikasjon:
Tomter ligger ca. 39 km fra Oslo. Det er direkte togforbindelse til Oslo fra Tomter togstasjon. Toget bruker ca. 35 minutter fra Oslo S og ca. 15 minutter fra Ski. Veiforbindelsen fra Tomter til Oslo er hovedsakelig langs riksvei og europavei.
 
<b>Servicetilbud</b>
Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Kiwi tomter. Ønsker du ytterligere servicetilbud, er det ca. 20 minutters kjøring til Ski storsenter som har 145 butikker og spisesteder, kinosenter, bowlinghall og helsetorg.

Med bil tar det ca. 20 minutter til Ski, ca. 20 minutter til Ås , ca. 35 minutter til Drøbak, ca. 40 minutter til Oslo og ca. 1 time og 10 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Tomt
Tomtene er fra cirka 1.500 kvm til cirka 1.800 kvm. Tomtene selges som råtomter og selger har innhentet tilbud på opparbeidelse av Vei, strøm, borrevann og renseanlegg. Prisene er kun ment som en indikasjon og selger er ikke bundet til dette eksempelet.

Strøm/graving frem til tomt 100.000,- pr tomt.
Opparbeidelse av vei frem til tomtene 30.000,- pr tomt.
Brønnborring 30.000,- pr tomt.
Bio-anlegg 40.000,- pr tomt.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. ,- Som sekundærbolig Kr. ,-

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
460 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
1 150,- (Dokumentavgift)

2 520,- (Omkostninger totalt)

462 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Look (Kr.11 900)
Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 390)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Markedspakke 1 (Kr.15 900)
Oppgjør (Kr.8 900)
Provisjon (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.9 900)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Visningshonorar (Kr.2 500)
Totalt kr. (Kr.99 863)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
84-20-9012

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"


Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

For å gi bud må du gå inn på en enhet i prosjektet. Du kan se alle enhetene tilgjengelig ved å gå til prosjektenheter og klikke deg videre inn på den du ønsker å legge inn bud på.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Strevoppveien 74
For mer om objektet
Strevoppveien 74

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: