Bilde 1 av Tomt Gnr. 70, Bnr. 120Bilde 2 av Tomt Gnr. 70, Bnr. 120
Digital salgsoppgave
Tomt Gnr. 70, Bnr. 120

3277 Steinsholt • Larvik kommune

Prisantydning

kr 290 000

Omkostninger: kr 21 270Totalpris: kr 311 270
Breivann - Hyttetomter i populært område - Mulighet for vei og strøm
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Hyttetomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 290 000
Omkostninger
kr 21 270
Totalpris
kr 311 270
Tomt
Eiet tomt 1061 m²
Oppdragsnummer
70200022
card-default

Asmir Islamovic

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Asmir
Prisantydningkr 290 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-)kr 7 250,-
Boligkjøperpakke Buysure (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 311 270
Eiendom
Tomt Gnr. 70, Bnr. 120, 3277, Steinsholt

Matrikkel
Gnr. 70 bnr. 120 i Larvik kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1061

Prisantydning
290 000

Totalpris inkl. omkostninger
290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke Buysure (valgfritt))

21 270,- (Omkostninger totalt)

311 270,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Erling Andre Sønderby Vivien Derwent S Sønderby

Beskrivelse
Drømmer du om å sette opp din egen hytte og på jakt etter tomt?

Vi har for salg 2 stk selveiet hyttetomter, på henholdsvis 1 061 og 1 001 kvm (gbnr. 70/120 og gbnr. 70/121). Tomtene er beliggende i naturskjønne omgivelser i et veletablert hyttefelt. Her lokker omgivelsene med nydelig turterreng, muligheter for bad og fiske, samt oppkjørte skiløyper om vinteren.

Tomtene ligger i et uregulert område. Ihht. bestemmelsene for kommuneplanens arealdel fremkommer bl.a følgende:
- BYA 150 kvm og mønehøyde 5 meter.
- Det tillates ikke innlagt vann eller toalettløsninger som kan føre til avrenning.

Selger opplyser at det foreligger avtale om tillatelse til å koble seg på eksisterende hyttevei. Det vil si at man kan kjøpe seg inn på eksisterendevei og få nøkkel til bommen. Veien man evt. ønsker å etablere fra eksisterende vei og inn til hyttetomtene går på selgers grunn og tillates etablert av selger som grunneier av arealene rundt tomtene. Det finnes også mulighet for å koble seg på strømnettet og eventuelt grave strøm til hyttetomtene sammen med etablering av vei.

Larvik kommune opplyser videre:
- Det er fire meter til nabogrense som gjelder for hytter, frittliggende boder og lignende kan plasseres nærmere. Hytter kan også plasseres nærmere, dersom det foreligger samtykke fra nabo.
- Det følger av retningslinjer videre at dersom det utarbeides reguleringsplan eller fremmes en helhetlig fellesløsning, kan det godkjennes vei, vann og avløp.
- Det pågår for øvrig en rullering av kommuneplanene for tidligere Larvik og Lardal kommune. I forbindelse med rulleringen er det ventet større endringer bestemmelser knyttet til fritidsboliger. Blant annet er det sannsynlig at det vil åpnes opp for innleggelse av vann, men at avløpshåndteringen må håndteres helhetlig.

Beliggenhet
Tomten ligger i naturskjønne omgivelser på Breivann i Larvik kommune. Området byr på vakker natur, og for den eventyrlystne er aktivitetsmuligheten mange gjennom året.  Det er flotte turmuligheter i lett skogsterreng, oppkjørte skiløyper om vinteren som strekker seg helt til presteseter og viddaseter. Her har du et eldorado av muligheter på ski og til fots. Det er kun gangavstand ned til Breivann med muligheter for fiske og badeliv Breivann ligger rundt en times kjøretur fra Larvik, Sandefjord og Grenlandsområdet.

Området er kjent for å være snøsikkert vinterstid. Kort kjøretur fra tomten finner man Viddaseter med et omfattende løypenett av preparerte skiløyper. Årumstua er et populært mål og trekkplaster for de minste, og er i vintersesongen betjent av Røde kors med varmestue og muligheter for kjøp av forfriskninger. Sommerstid byr området på fine turmuligheter i oppmerkede løyper i nærområdene. Det er gode muligheter for ørretfiske i Breivann og øvrige vann i området. I nærheten finner man også Nordgardsetra, som i dag drive av Vestfold 4H, hvor det er diverse aktiviteter i sommerhalvåret.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Spar og Rema 1000 Siljan, Spar og Rema 1000 Svarstad og Spar i Kvelde. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Arkaden i Skien og Herkules senter et rikt og variert utvalg av servicetilbud. Sistnevnte er Telemarks største kjøpesenter og byr på 110 butikker i tillegg til flere, hyggelige spisesteder.

Ved å benytte bil tar det ca. 27 min til Siljan, 36 min til Svarstad, 39 min til Kvelde, 45 min til Skien, 58 min til Porsgrunn, 60 min til Larvik og 79 min til Tønsberg.

Tomt
Eiet tomt, 1061 og 1 001 m²

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle tomten.

Fremtidig adkomst til hyttetomtene / mulighet for dette:
Selger opplyser at det foreligger avtale om tillatelse til å koble seg på eksisterende hyttevei. Det vil si at man kan kjøpe seg inn på eksisterendevei og få nøkkel til bommen. Veien man evt. ønsker å etablere fra eksisterende vei og inn til hyttetomtene går på selgers grunn og tillates etablert av selger som grunneier av arealene rundt tomtene. Det finnes også mulighet for å koble seg på strømnettet og eventuelt grave strøm til hyttetomtene sammen med etablering av vei.

Faste løpende kostnader
Det må påregnes utgifter knyttet til adkomst via privat vei og bom.

Formuesverdi
Det foreligger ikke formuesverdi da eiendommen ikke er bebygd.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Følgende heftelser er tinglyst og vil følge eiendommen:

Erklæring tinglyst 12.11.1951 med dagboknummer 2545: Bestemmelse om veg. (Overført fra gbnr. 70/20).
Gjelder rettigheter og plikter knyttet til veilaget.

Erklæring tinglyst 20.06.1978 med dagboknummer 3399: Bestemmelse om veg. (Overført fra gbnr. 70/20).
Gjelder avtale mellom gbnr. 70/2 og 70/20 vedr. utbygging og drift av av to hyttefelter i Kariås. grunneier i hyttefeltene skal betale til enhver tid gjeldende bomavgift for ferdsel på Breivannsveien, og rette seg etter de vedtekter og regler som er fastsatt for hytteeierne i området.

Erklæring tinglyst 20.01.2006 med dagboknummer 588: Bestemmelse om veg. (Overført fra gbnr. 70/20).
Gjelder avtale melllom gbnr. 70/20 og 70/31, 70/37, 70/38.
 
Erklæring tinglyst 16.05.2012 med dagboknummer 384443: Jordskifte. (Overført fra gbnr. 70/20).

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.

Vei/vann/kloakk
Adkomst via privat vei. Det er ikke adkomstvei inntil tomtene per i dag.

Nåværende eier opplyser at vedkommende har tillatelse til å koble meg på eksisterende hyttevei (som har bom). Dette innebærer at man kan kjøpe seg inn på eksisterende vei, for deretter å få nøkkel til bommen. Nåværende eier er grunneier der hvor veien fører fra fra eksisterende vei og inn til hytte tomt, slik at dette ikke vil by på problemer. Nåværende eier opplyser videre at man kan koble seg på strøm nett og eventuelt legge kabel samtidig som man bygger vei.

Regulering
Eiendommen er ikke regulert i reguleringsplan. Eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, datert 11.06.2013.

Larvik kommune opplyser at det vil det være et plankrav ved bebyggelse på disse eiendommene. Det er mulig å søke dispensasjon fra plankravet, men det må i så fall begrunnes.

Punkt 4 beskriver hva som er rammene innenfor fritidsbebyggelse, med BYA 150 m2, mønehøyde 5 meter. Det følger også at det ikke tillates innlagt vann eller toalettløsninger som kan føre til avrenning. I tillegg er det også et forbud mot nye veier og parkeringsplasser.

Det er fire meter til nabogrense som gjelder for hytter, frittliggende boder og lignende kan plasseres nærmere. Hytter kan også plasseres nærmere, dersom det foreligger samtykke fra nabo.

Det følger av retningslinjer videre at dersom det utarbeides reguleringsplan eller fremmes en helhetlig fellesløsning, kan det godkjennes vei, vann og avløp.

Det pågår for øvrig en rullering av kommuneplanene for tidligere Larvik og Lardal kommune. I forbindelse med rulleringen er det ventet større endringer bestemmelser knyttet til fritidsboliger. Blant annet er det sannsynlig at det vil åpnes opp for innleggelse av vann, men at avløpshåndteringen må håndteres helhetlig.

Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Kopi av eiendomskart med grenser, grunnkart, bestemmelser ihht. kommuneplanens arealdel er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke Buysure (valgfritt))

21 270,- (Omkostninger totalt)

311 270,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Meglerprovisjon (Fastpris pr. tomt) (Kr.22 000)

Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 950)

Tinglysning sikringspant selveier pr. tomt (Kr.585)

Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)

Tilrettelegging (Kr.7 900)

Fotografering inkl. drone (Kr.4 000)

Markedspakke (Kr.12 500)

Visningshonorar pr. stk (Kr.2 000)

Oppgjørshonorar pr. tomt (Kr.5 500)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
70-20-0022

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og Boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Eiendomsmegler Larvik og Lardal AS
EIE Lågendalen
Org. nr:916130163
Lågaveien 25
3275 Svarstad
Tlf: , Fax:

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF Lars Andreas Grønneberg

Saksbehandlere
Asmir Islamovic
EIE Lågendalen
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 93 40 86 24 / E-post: asi@eie.no

EIE Lågendalen
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Tomt Gnr. 70, Bnr. 120
For mer om objektet
Tomt Gnr. 70, Bnr. 120

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: