Bilde 1 av Kjærlighetsstien 41Bilde 2 av Kjærlighetsstien 41
Digital salgsoppgave
Kjærlighetsstien 41

3275 Svarstad • Larvik kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Svarstad - Meget delikat rekkehus - alt på èn flate - stor terrasse - garasje
Vis i kart
Boligtype
Rekkehus
Eierform
Borettslag
Antall soverom
2 soverom
Etasje
1
Primærrom (P-ROM)
86 m²
Bruksareal (BRA)
96 m²
Fellesutgifter
kr 3 477 / Mnd
Prisantydning
kr 1 975 000
Omkostninger
kr 8 012
Fellesgjeld
kr 101 165
Totalpris
kr 2 084 177
Fellesformue
kr 74 774
Byggeår
1986
Tomt
Festet fellestomt 4473 m²
Oppdragsnummer
67210305
card-default

Mari-Anne Halvorsen

Eiendomsmegler MNEF
Les om Mari-Anne
Prisantydningkr 1 975 000,-
Fellesgjeldkr 101 165,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 6 850,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverkkr 480,-
Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverkkr 480,-
  
Totalpris kr 2 084 177
Eiendom
Kjærlighetsstien 41, 3275 Svarstad, Etasje: 1

Matrikkel
Gnr. 32 bnr. 66, andelsnr. 4 i Kjærlighetstien Borettslag med orgnr. 942081480 i Larvik kommune

Boligtype
Rekkehus

Eierform
Borettslag

Areal
Primærrom: 86 kvm, Bruksareal: 96 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
2

Byggeår
1986

Tomt
Festet fellestomt 4473 kvm

Prisantydning
1 975 000

Takstrapport
Takstmann: Arvid Lysgård
Takstdato: 22.11.21

For nærmere info om boligens tilstand og beskaffenhet anmodes alle interessenter å lese igjennom tilstandsrapporten, selgers egenerklæringsskjema samt foreta befaring av boligen.

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 101 165,- pr. 23.11.21
Andel fellesformue: kr. 74 774,- pr. 23.11.21

Totalpris inkl. fellesgjeld
1 975 000,- (Prisantydning)
101 165,- (Andel av fellesgjeld)

2 076 165,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
202,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)

8 012,- (Omkostninger totalt)

2 084 177,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 3 477,- pr. mnd.

Felleskostnad inkluderer
Forretningsførsel, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjeld, kontingent i Larvik boligbyggelag (1 per andel),  andel festeavgift, forsikring på bygningene og annen drift og vedlikehold

Sikringsordning fellesgjeld
Borettslaget er med i en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder er Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Borettslag som har tegnet forsikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte.
Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling.
Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter dekkes gjennom fellesutgiftene i borettslaget.

Eier
Marit Gran Wiigs dødsbo

Parkering
I garasje og på gjesteparkering

Beliggenhet
Attraktiv og koselig beliggenhet i Svarstad sentrum med umiddelbar nærhet til matbutikker, post, bank, barne- og ungdomsskole, barnehage, idrettshall og idrettsbane. Det er flotte friluftsmuligheter i nærområdet med bl.a. skiløype rett ved, populære Kjerra Fossepark/ Høyt&Lavt med aktiviteter for barn og voksne, gode fiskemuligheter i Lågen og på skogsvannene, gode turmuligheter både sommer og vinter (stort løypenett) i flott skogsterreng.
Gode bussforbindelser med bl.a. skolebuss til Larvik og Grenlandsekspressen som tar deg til Oslo. Ca. 40 min kjøring til Larvik, Sandefjord, Skien, Porsgrunn, Tønsberg, Kongsberg og Drammen.

Bebyggelse
4 eneboliger, 1 tremannsbolig og 2 tomannsboliger, totalt 9 andeler i borrettslaget.

Tomt
Festet fellestomt, 4473 kvm

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startsted til den aktuelle boligen.

Inneholder
Vindfang, gang/hall, 2 boder, kjøkken med spiseplass, bad/wc/vaskerom, 2 soverom og romslig  stue med peis og med plass til spisestue. Stuen har   utgang til solrik og usjenert uteplass på ca. 30m2.

Det er god lagringsplass i boder og på loft. Garasje og utvendig bod.

Byggemåte
Informasjon om byggemåte er hentet fra takstrapport utført av takstmann Arvid Lysgård.
Rapporten omhandler et rekkehus, organisert i borettslag, med opprinnelse fra 1986. Boligen er oppført i tre over støpt plate på mark. I 2015 ble det skiftet vinduer og ytterdører, og i 2009 ble badet pusset opp. I ca. 2015 ble det montert ny kjøkkeninnredning, samt at deler av innvendige overflater ble
pusset opp. Ellers gjøres det oppmerksom på at alle andre bygningsdeler er fra byggeår med påregnelige svekkelser som følge av alder og bruk. På loft og i gesims er det observert fukt- og råteskader og det er noen løse og knuste takstein på tak. På loft er det også observert skader og
mangler på gipsplater/ brannceller mellom boenheter. Dette må påregnes utbedret.

Sammendraget viser avvikende ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller (TG 3). Se utdypende informasjon i Tilstandsrapporten.
TG 3 :
Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Taktekking er noe mosegrodd og slitt, samt at det er observert knust takstein mot vindski mot sør. Det er også noen løse takstein på vindskier. Det er fukt- og råteskader i gesimser, samt at det er noe fuktmerker og råteskader i undertak på loft. Dette sees i sammenheng med utettheter taktekking.

Utvendig > Takkonstruksjon
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. På loft er det noe fukt- og råteskader i undertak, samt at det er fuktmerker på vegger mellom
boenheter. Det er også noe fukt- og kondensmerker på gulv under ventilasjonsmotor. Dette antas å skyldes tidligere utettheter, da det på befaringsdagen ikke ble målt fukt av betydning. På loft er det også observert noe skader og mangler på gipsplater/brannceller mellom boenheter.

TG 2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takrenner og beslag bærer preg av elde og slitasje,
samt at det er avskalling av plastbelegg og tegn til rustdannelse. Det mangler også snøfangere over terrassen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik:
Det er på befaringsdagen i hovedsak kun observert normal elde og slitasje, men dørblad på inngangsdør er litt misfarget og slitt

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger og terrasser

Det er påvist andre avvik:
Terrasse bærer preg av elde og slitasje, og det er avskalling av beis på gulv. Det er også observert oppsprukket gulvbord, og det er noe skjevheter i
konstruksjonene generelt.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik:
På laminatgulv i kjøkken/stue er det observert glipper i skjøter, samt at det er en del hull og merker på vegger etter tidligere innredning. Det er også noe malings søl på lister o.l.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. På pipe i stue er det også observert at tidligere hull fra vedovn er noe grovt og ujevnt tettet igjen, samt at det er fargeforskjell på overflater.

Våtrom >Overflater vegger og himling >
Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik:
Skjøter på veggplater er ikke tettet med silikon e.l. og det er ikke aluminiumsskinne nederst på plater. Dette øker faren for fuktskader.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist kondensdannelser rundt kanaler/gjennomføringer. På loft er det noe fukt- og kondensmerker på gulv under ventilasjonsmotor. Dette kan skyldes svakt isolerte ventilasjonsrør, eventuelt at anlegget har vært skrudd av.
Det er påvist andre avvik:
Ved takrenne ved siden av inngangsdør er det observert sprekker og skader på ringmur/murpuss. Ellers er det på befaringsagen ikke observert
setninger i bygget, men det er ved hjelp av krysslaser målt noe skjevheter på gulv, samt at laminatgulv stedvis svikter ved belasting. Skjevheter
og svikt i laminatgulv antas å skyldes noe grov utførelse på oppføringstidspunktet.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Våtrom >Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom >Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom
Våtrommet er etablert etter at kravene til "uavhengig kontroll " kom, men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
kontroll" på våtrommet.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke observert eller opplyst om problemer med fukt rundt boligen. Drenering antas derfor å ivareta sin funksjon, men drenering er påregnelig svekket som følge av alder. Som en del av det normale vedlikeholdet bør det påregnes gjennomspyling av drensrør tidvis.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger

Primærrom
Primærrom: 86 kvm
Bruksareal: 96  m². fordelt slik: Vindfang , Kjøkken , Bad/vaskerom , Stue , 2 soverom
Primærrom: 86  m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang , Kjøkken , Bad/vaskerom , Stue , 2 soverom
Sekundærrom: 10 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Boder

Bruksareal
Bruksareal: 96 kvm

Boder
2 innvendige boder.

Standard
Meget pen og lys bolig med tilrettelagt og effektiv planløsning. Store vindusflater som gir mye lys og en god romfølelse. Pen og lys stue med to avdelinger. Det er satt inn peisovn i senere tid.  Romslig kjøkken med takhye skap og integrerte hvitevarer i form av stekeovn, oppvaskmaskin, kjøleskap og induksjonstopp. Pent og romslig bad med varmekabler som ble pusset opp i 2009. To gode soverom med skyvedørsgarderober. Hovedsoverommet har også utgang til terrassen.

Vegger er hovedsakelig plater og gulver i laminat, belegg og tepper. Boligen er malt i lyse og delikate farger. Det er opplyst at deler av innvendige overflater ble pusset opp i 2015.
Nye alu-tre vinduer og balkongdører i 2015. Elektrisk markise på terrasse.

For utfyllende teknisk standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 20.03.86 vedrørende  Kjærlighetsstien.
Følgende er anmerket:
Montering av røykvarslere i alle 4 eneboligene(31:4 i byggeforskriftene)|.
Montering av stige (stigetrinn) på tak på alle 4 eneboligene for adkomst til pipene (49:333 i byggeforskriftene).
Snøfangere monteres på alle 4 eneboligene på takflater som vender mot beferdet område (43:12 i byggeforskriftene).

Det er mottatt byggetegninger fra kommunen datert mars 1986.  Disse samsvarer med dagens bruk av boligen.

Oppvarming
Elektrisk. Varmepumpe. Varmekabler i de fleste rom, bortsett fra soverom. Peisovn.

Energimerking
Energiattest med energimerke ikke innhentet

Fordeling felleskostnader
Fellesutgifter: kr 3 477,- pr.mnd.

Faste løpende kostnader
Strøm: Forventet årsforbruk: 7745 kWh

Spesifikasjon av fellesgjeld
Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 25107708203, Larvikbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 19.11.2021: 1.65% pa. Det er uvisst om det er fast eller flytende rente.
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 19.11.2021: 930 898
Andel av saldo: 101 166
Første termin: 27.06.2010Første avdrag: 27.12.2010 (siste termin 27.06.2040)
Overnevnte informasjon er hentet fra forretningsfører.

Årsregnskap
Borettslaget hadde ett positivt årsresultat for 2020 på kr.147.000,-.  Avdrag på langsiktig(e) lån/gjeld er ikke hensyntatt.

Forsikring med polisenummer
If skadeforsikring Polisenummer: SP0000562109

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2020: Som primærbolig Kr. 517 298,- Som sekundærbolig Kr. 1 862 271,-

Borettslag
Borettslag: Kjærlighetstien Borettslag, Orgnr: 942081480

Borettslaget ligger i Larvik kommune. Borettslagets formål og virksomhet er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom. Borettslaget består av 9 andeler. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 942081480. Borettslaget har ingen vaktmester/renholder ansatt.

Planer fremover:
Saker som styret har under arbeid og planlegging (fremtidig vedlikehold):
a) Bytte lys på garasjer og gatelys.

Forretningsfører
Larvik Boligbyggerlag

Styregodkjenning
Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Forkjøpsrett
Det er  forkjøpsrett for borettslagets medlemmer - samt for medlemmer av Larvik Boligbyggelag (LABO). Jfr. vedtektene skal også Lardal kommunes innbyggere har forkjøpsrett.  Forkjøpsretten utlyses etter budaksept. Dersom forkjøpsretten benyttes, løses opprinnelig kjøper fra avtalen og alle økonomiske forpliktelser overfor selger bortfaller. Vær oppmerksom på at forretningsfører har anledning til å belaste et ekstra gebyr til den som benytter forkjøpsrett- p.t. kr. 6.460,-.

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Dyrehold
Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Skriftlig søknad med begrunnelse for dyrehold må sendes til styret. Dersom tillatelse gis - må borettshaveren sørge for at dyreholdet skjer uten at det er forstyrrende for de øvrige beboerne.  Jfr. forøvrig vedtekter og husordensregler.

Diverse
Selger har selv ikke bebodd eiendommen, og sitter derfor med begrenset kjennskap til eiendommens tilstand. Interessenter oppfordres til å foreta grundige undersøkelser, gjerne sammen med takstmann eller annen fagkyndig.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er salg av eiendom for et dødsbo. Det må legges til grunn at arvingene har begrenset kjennskap til eiendommen, og at de derfor ikke er kjent med feil eller mangler utover det som fremkommer av salgsmaterialet. Interessenter oppfordres til å foreta grundige undersøkelser, gjerne sammen med takstmann eller annen fagkyndig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterliggere rengjort i forbindelse med overtakelsen.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Som eier av andel i borettslag vil man få tinglyst hjemmel til andelen i borettslaget som gir bruksrett til boligen man har kjøpt. Dette registreres i borettslagsregisteret. Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G), jf. borettslagsloven § 5-20. Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren.

 På grunnboksbladet til borettslagets eiendom er det tinglyst følgende heftelser som ikke skal slettes:

Fremfestekontrakt, tinglyst 13.02.1987, dagboksnr.923 - frembortfester: Larvik kommune. Grunneier: Rimeslåtten.
Løpetid: 80 år
Forkjøpsrett: Nei.
Med flere bestemmelser. Herunder traktoradkomst for grunneier.

Obligasjon til andelshaverne i borettslaget - stor kr.2.060.000,- - tinglyst 13.02.1987, dagboksnr.924

Jordskiftesak, tinglyst 12.09.2008, dagboksnr.739603. Sak 0700-2003-008.

Pantedokumenter til Larvikbanken  stort kr.300.000 og kr.900.000,- - tinglyst 02.07.2010 og 03.03.2015.
Til sikkerhet for låneopptak gjort av borettslaget.

Festeavtale
Areal: 4 473 kvm, Eierform: Festet fellestomt, Utløpsår feste: 2066, Festeavgift: 7948, Ligger i felleskostnadene

Tomtens grunneier er SIlje Rimeslåtten - som har festet bort tomten til Lardal Kommune (nå Larvik kommune) - som igjen har fremfestet tomten til Kjærlighetsstien Borettslag. Festetiden er 80 år fra 01.05.1986.
Årlig festeavgift kr. 7.948,- for borettslaget - andel av dette betales via fellesutgifter.
Regulering av festeavgiften finner sted hvert 5.år.
Bortfester opplyser at det er mulig å innløse festetomten etter nærmere avtale.

Utleie
Iht. brl. § 5-4 (2) har andelseieren mulighet til korttidsutleie i opptil 30 dager i løpet av året. Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Andelseier kan overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, jf. borettslagsloven § 5-5. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. borettslagslova § 5-6. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Vei/vann/kloakk
Det er tilkomst til Kjærlighetsstien 41 fra offentlig vei. Kjærlighetsstien 41 er privat.
Offentlig vann og avløp.

Regulering
Eiendommen ligger i et område avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 975 000,- (Prisantydning)
101 165,- (Andel av fellesgjeld)

2 076 165,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
202,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)

8 012,- (Omkostninger totalt)

2 084 177,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå dette før bud inngis.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Tilrettelegging (Kr.14 900)
Tingl. hjemmelserklæring (Kr.480)
Boligselgerforsikring trekkes i oppgjør (Kr.4 106,50)
Provisjon (Kr.39 000)
Markedspakke 2 (Kr.11 900)
Grunnpakke borettslag (Kr.19 900)
Oppgjør (Kr.6 900)
Totalt kr. (Kr.97 186,50)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
67-21-0305

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Følgende gjelder der handel kommer i stand før 1. januar 2022

Følgende gjelder der handel kommer i stand etter 1. januar 2022
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Vestfold Eiendomsmegling AS
EIE Tønsberg
Org. nr:955607171
Nedre Langgate 39
3103 Tønsberg
Tlf: 33 30 70 00

Ansvarlig megler
Mari-Anne Halvorsen

Saksbehandlere
Mari-Anne Halvorsen
EIE Tønsberg
Mob: 91 66 09 83 / E-post: mah@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Kjærlighetsstien 41
For mer om objektet
Kjærlighetsstien 41

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: