Bilde 1 av Myrvoldveien 8Bilde 2 av Myrvoldveien 8
Digital salgsoppgave
Myrvoldveien 8

2000 Lillestrøm • Lillestrøm kommune

Prisantydning

kr 10 990 000

Omkostninger: kr 288 770Totalpris: kr 11 278 770
Eiendom på 2901 m2 - Gode leieinntekter - Utviklingspotensiale
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
5 soverom
Primærrom (P-ROM)
189 m²
Bruksareal (BRA)
191 m²
Kommunale avgifter
kr 2 661 / Mnd
Prisantydning
kr 10 990 000
Omkostninger
kr 288 770
Totalpris
kr 11 278 770
Byggeår
1921
Tomt
Eiet tomt 2901 m²
Oppdragsnummer
11220169
card-default

Terje Skrolsvik

Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner
Les om Terje
Prisantydningkr 10 990 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 990 000,-)kr 274 750,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 11 278 770
Eiendom
Myrvoldveien 8, 2000 Lillestrøm

Matrikkel
Gnr. 407 Bnr. 4 i Lillestrøm kommune

Boligtype
Enebolig

Eierform
Selveier

Areal
Primærrom: 189 kvm, Bruksareal: 191 kvm
Arealer er hentet fra Eiendomsverdi. Eiendomsverdi baserer sine tall på arealer oppgitt ved sist omsetning og kan ha avvik.

Antall soverom
5

Byggeår
1921

Tomt
Eiet tomt 2901 kvm

Prisantydning
10 990 000

Tilstandsrapport
Det er ikke innhentet offentlig godkjent tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt noen tilstandsvurdering da boligen selges som et rivningsobjekt. Bebyggelsens arealer og byggemåte er derfor ikke oppgitt. Godkjente byggeteninger er ikke kontrollert opp mot hvordan boligen ser ut i dag og dagens bruk kan derfor fravike med hva rommene faktisk er godkjent som. Normalt sett er omgjøring fra tilleggsdel til hoveddel søknadspliktig. Kjøper er eventuelt ansvarlig for avvik.

Totalpris inkl. omkostninger
kr 10 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 274 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 990 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 276 120,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 11 266 120,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 11 278 770,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 31 923 pr. år

Eier
Imran Farooq

Tomt
Eiet tomt, 2901 kvm

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Inneholder
Ifølge godkjente byggetegninger er rommene godkjent som:
1. etasje: Vindfang, entré/gang, stue, kjøkken, bad, soverom, arbeidsrom og kott.
2. etasje: Entré/gang. stue, kjøkken, bad, wc, og tre soverom.
Vi oppfordrer alle interessenter til å gjøre seg kjent med vedlagte byggetegninger.

Primærrom
Primærrom: 189 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 191 kvm

Ferdigattest
Lillestrøm kommune har utstedt ferdigattest for sammenføyning av bruksenheter datert 28.01.2022. Videre er det gitt en midlertidig brukstillatelse for tilbygg/ombygging av boligbygg datert 09.10.1981 med følgende pålegg: utføre arbeider som div. innredningsarbeider bad/kjøkken, rekkverk balkong og brannvegg/verksted.

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på opprinnelig enebolig. Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjort kontroll av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Boligen er oppvarmet elektrisk.

Energimerking
Boligen er ikke energimerket.
Alle eiendommer som selges eller leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.

Kommunale avgifter
Pronose bebløp i 2022 inkl.mva
Mat/restavfall 240 liter: 8 163
Feie- og tilsynsgebyr: 1 275
Fast gebyr vann bolig: 1 450
Fast gebyr avløp bolig: 2 095
Vanngebyr etter bruksareal: 7 438
Avløpsgebyr etter bruksareal: 11 502
Sum prognose: 31 923
Fakturert hittil i år: 26 376
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt i året: Kr. 699,00,-
Frem til eiendomsskatt for inneværende år er uskrevet (normalt ca 1.mars) er det fjorårets tall som oppgis.
Opplysningene over er hentet fra infobrev fra Lillestrøm kommune.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2021: Som primærbolig Kr. ,- Som sekundærbolig Kr. ,-

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

Selger har selv ikke bebodd eiendommen, og sitter derfor med begrenset kjennskap til eiendommens tilstand. Interessenter oppfordres til å foreta grundige undersøkelser, gjerne sammen med bygningssakkyndig eller annen fagkyndig.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.

1971/105046-1/8  Skjønn  
 21.10.1971 
 Bestemmelse om overføring av vann
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/172295-1/200  Bestemmelse om vannledn.  
08.03.2010 
Rettighetshaver:NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS  
Org.nr: 992110996
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om bebyggelse
 
2013/980508-1/200  Jordskifte  
13.11.2013 
Sak: 0200-2013-0012 Solheim
Akershus og Oslo jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig i reguleringsplan.
Det er for tiden ingen reguleringssaker under behandling som berører denne eiendommen.

Eiendommen ligger i et område pårørt av følgende:
Aktsomhetsområde for flom
Flomsonekart for 200-års flom
Stor mulighet for marin leire

Odel og konsesjon
På grunna av eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 10 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 274 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 990 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 276 120,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 11 266 120,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 11 278 770,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av opplysninger fra Lillestrøm kommune (Kr.4 000)
Visningshonorar (Kr.2 900)
Tilrettelegging (Kr.19 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 10 990 000,-) (Kr.109 900)
Kostnad for utsatt betaling (Factoring) (Kr.5 412)
Markedspakke (Kr.15 900)
Innhenting av grunnbok (Kr.202)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.606)
Oppgjør (Kr.6 900)
Totalt kr. (Kr.165 720)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
11-22-0169

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet.
Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må senest tegnes i forbindelse med kontraktsmøtet.

Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Skedsmo Eiendomsmegling AS
EIE Skedsmokorset
Org. nr:997701151
Furuholtet 1
2020 Skedsmokorset
Tlf: 48 10 04 00

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner Terje Skrolsvik

Saksbehandlere
Terje Skrolsvik
EIE Skedsmokorset
Eiendomsmegler | Salgsleder | Partner
Mob: 40 05 54 25 / E-post: tsk@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Myrvoldveien 8
For mer om objektet
Myrvoldveien 8

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: