Bilde 1 av Johan Valstads vei 7BBilde 2 av Johan Valstads vei 7B
Digital salgsoppgave
Johan Valstads vei 7B

2020 Skedsmokorset • Lillestrøm kommune

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er en betaversjon

Tjenesten er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil.

Ved å velge å benytte tjenesten bekrefter du å være kjent med at dette er en betaversjon som er under utprøving, og at opplysningene som fremkommer ikke er tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.

Still et spørsmål og jeg skal forsøke å finne svaret for deg.

Du kan bruke et naturlig språk, og stille spørsmål som:

 • "Hvor mange soverom er det?"
 • "Er det noe i tilstandsrapporten jeg bør merke meg?"
 • "Hvordan er utsikten?"

Takk for tilbakemeldingen!

Det gjøres oppmerksom på at tjenesten «Spør om boligen» er AI-drevet med OpenAI sin GPT-motor, og den kan derfor gi ufullstendige svar og gjøre feil. Opplysningene som fremkommer ved bruk av denne tjenesten er ikke tilstrekkelig til å inngi bud eller inngå avtale om kjøp. Som interessent/budgiver er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opplysningene om boligen som gis i salgsdokumentene slik som bla. tilstandsrapport, salgsoppgave og egenerklæring.
Prisantydning

kr 6 490 000

Omkostninger: kr 178 500Totalpris: kr 6 668 500
Moderne halvpart av tomannsbolig! |Pusset opp i 2015 |Stor biloppstillingsplass |Kort vei til marka, kjøpesenter og E6!
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
4 soverom
Internt bruksareal (BRA-i)
172 m²
Bruksareal (BRA)
172 m²
Balkong/Terrasse (TBA)
23 m²
Prisantydning
kr 6 490 000
Omkostninger
kr 178 500
Totalpris
kr 6 668 500
Byggeår
1954
Tomt
Eiet tomt 671 m²
Oppdragsnummer
75230170
card-default

Alicha Viste

Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Alicha
Visninger
Tirsdag 04. jun.
17:00 - 18:00
Meld deg på visning
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 6 490 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,-)kr 162 250,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 15 050,-
  
Totalpris kr 6 668 500
Eiendom
Johan Valstads vei 7B, 2020 Skedsmokorset

Matrikkel
Gnr. 37 Bnr. 365 i Lillestrøm kommune

Boligtype
Tomannsbolig

Eierform
Selveier

Arealer
Totalt BRA 172 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 172 kvm
1. etasje: 84 kvm (Trappegang, gang, bad, stue, tv-stue, kjøkken og 1 soverom)
2. etasje: 40 kvm (Gang, bad og 3 soverom)
Underetasje: 48 kvm (Entré og 3 boder)

I tillegg kommer TBA (terrasse-/balkongareal): 23 kvm
1. etasje: 15 kvm terrasse
Underetasje: 8 kvm (steinplatting)

Kun deler av arealet i underetasje er måleverdig som bruksareal. Arealet har et totalt gulvareal (GUA) på 76 m2, men grunnet lav takhøyde er kun 48 m2 av arealet måleverdig som bruksareal. De delene av arealene som har lav himlingshøyde (ALH) utgjør 28 m2.

Boligen inneholder 144 m2 P-ROM og 28 m2 S-ROM (3 boder i underetasje).

Areal
Primærrom: 144 kvm, Bruksareal: 172 kvm, BRA-i: 172 kvm , TBA: 23 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
4

Byggeår
1954

Tomt
Eiet tomt 671 kvm

Prisantydning
6 490 000

Tilstandsrapport
Takstmann: Thomas Andre Nordby Takstdato: 18.04.24 08:00
Følgende har fått tilstandsgrad 2:
Våtrom 1. etasje:
- Sanitærutstyr / innredning: Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages.
- Overflater vegger: Det er riss/sprekker i en veggflis ved dusjnisje mot toalett. Skade bør utbedres. Vinduets plassering i våtsone er uegnet. Fare for fukt i konstruksjon. Vindu bør skjermes.
- Overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte fliser, noe som indikerer redusert vedheft mellom flis og underlag. Utbedring bør vurderes.
- Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Tettesjikt/slukmansjett ikke klemt med klemring i sluk og er derfor spesielt utsatt for lekkasjer. Tettesjikt i sluk bør fornyes.

Våtrom 2. etasje
- Sanitærutstyr / innredning: Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages.
- Overflater vegger: Det er riss/sprekker i to veggfliser på vegg mot soverom. Kan skyldes utettheter i tettesjikt. Skade bør utbedres.

Kjøkken
- Vannrør: Vannrørene er ikke plugget mot varerør. Av denne grunn kan eventuelt lekkasjevann fra rør-i-rør system forårsake følgeskader.

Øvrige rom
- Ventilasjon (gjelder kun for P-rom): Overstrømning og luftmengdeutskifting vurderes med fordel å kunne vært bedre. Manglende ventilering bør utbedres
- Innerdører: Dørbladet til innerdør ved bad og gang i 1. etasje og ett soverom i 2. etasje har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm. Enkele innerdører bærer preg av slitasje.

Rom under terreng
- Ventilasjon (gjelder kun for P-rom): Overstrømning og luftmengdeutskifting vurderes med fordel å kunne vært bedre.Manglende ventilering bør utbedres.
- Overflater vegger: Noe kalk/saltutslag på vegger i råkjeller. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Loft - uinnredet / råloft
- Helhetsvurdering: Det er redusert tilkomst for inspeksjon av uinnredet loft. Det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som risikokonstruksjoner blant annet med tanke på fukt-/kondensproblematikk. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skader kan ikke utelukkes. TG2 er valgt for å belyse skaderisiko/behov for tiltak. Tilstrekkelig tilkomst bør etableres.

Innvendige trapper
- Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600.

Etasjeskiller - skjevhetsmåling
Det er målt noe skjevheter i entré, stue, tv-stue og soverom 1. Årsak til skjevhetene er ikke kjent.

Dører
- Ytterdør ved sideinngang i underetasje bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden redusert/usikker.

Yttertak
- Tekking (undertak, lekter og yttertekking): Det er registrert symptomer på elde og slitasje, selv om det ikke ble observert tegn på lekkasjer eller skader, anbefales oppfølging med jevnlig ettersyn slik at vedlikeholdsog eventuelle utbedringstiltak kan iverksettes ved behov. TG2 er satt for å belyse skaderisikoen som følge av alder og observert tilstand.
- Beslag, renner, nedløp og snøfanger: TG2 settes grunnet alder.

Balkonger, terrasser, veranda, etc.
- Utkragede eller understøttede konstruksjoner: Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra dagens byggteknisk forskrift. Tiltak
anbefales.

Drenering
- Helhetsvurdering: Dreneringens funksjon er å forhindre fuktinnsig og fuktskader i underetasjen. Dreneringen er nedgravd og skjult. Estimert teknisk levetid for drenssystem ligger mellom 20 - 60 år. Det ble observert symptomer på fuktinnsig i underetasjen som tilsier funskjsonssvikt. Se punkt "Konstruksjoner" under avsnitt om "Rom under terreng". Dreneringens alder og observert tilstand tilsier at utbedringer/utskiftninger bør påregnes. Ytterligere undersøkelser anbefales for å avdekke skadeårsak/-omfang.

Stikkledninger og tanker
- Vann- og avløpsledninger (inkl. stikkledninger): Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør
med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. TG2 settes for å belyse risiko.

Følgende har fått tilstandsgrad 3:
Yttervegger, fasader inkl. kledning: Panel er stedvis råteskadet på vegg mot sydvest. Råteskader må utbedres. Skader i bakenforliggende konstruksjon er ikke registrert, men kan ikke utelukkes. Ytterligere undersøkelser anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

Selger har kommenter følgende i egenerklæringsskjema:
Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
Ja, kun faglært.
Firmanavn: Nordlys vvs
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: 2015 alt er totalt nytt når det gjelder rørlegger arbeid og for hele huset.

Ble tettsjikt/membra/sluk oppgradert/fornyet?
Ja. Firmanavn: Nordlys vvs. Redegjør for hvem og hva som ble gjort av hvem og når: Alt er byttet fra gammel til nytt i 2015.

Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
Ja. Kommentar: Ja.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerke i underetasje/kjeller.
Ja. Kommentar: Kjeller er bygd på fjell og derfor drenering har vi ikke gjort. Når vi kjøpte huset, det var ikke gjort drenering da heller. Noe kalkutlsag på kjellervegg mot jord.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
Nei. Kommentar: Det har ikke vært noe problem med pipe og pipen er rengjort nylig fra Skedsmo brannvesen.

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun faglært. Firmanavn: Jimmy Romerike. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Har bygd ny terrasse for 2 år siden med faglært folk. Boligen som vi kjøpte fra fortalte oss om at pipebuen var byttet i 2011 fra Nortekk as.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun faglært. Firmanavn: Power expert Veronica fita. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Totalt nytt el anlegg. Ny sikringsskap og kontrollert av Hafslund. 2015.

Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift im lavspenningsanlegg?)
Ja.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Kommentar: El kontroll Hafslund 2015

Totalpris inkl. omkostninger
kr 6 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 162 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 163 450,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 653 450,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 6 668 500,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Eier
Arfan Matloob Uzma Fida Mirza

Beskrivelse
Velkommen til Johan Valstads vei 7B - en lys og delikat halvpart av en tomannsbolig over tre plan beliggende sentralt på Skedsmokorset. Boligen har en meget funksjonell planløsning over tre plan og kan by på bl.a hyggelig stue med peis, spisestue, moderne kjøkken, fire romslige soverom, TV-stue og to bad. Boligen har uteplass med hage og terrasse hvor man kan nyte solrike sommerdager.
  
 • Familievennlig planløsning
 • Store oppholdsrom m. peis
 • 4 soverom
 • 2 moderne baderom
 • Gode lagringsmuligheter med tre boder.
 • Totalt pusset opp i 2015
 • Stor biloppstilinngsplass på gårdsplass
 • Solrik terrasse
 • Nærhet til skoler og barnehager
 • Rolig og barnevennlig beliggenhet
 • Kort vei til Skedsmo senter
 • 15 min med bil til Oslo og 20 min til Gardermoen

Parkering
Singlet gårdsplass med biloppstillingsplasser.

Beliggenhet
Johan Valstads vei 7 B ligger fint til i et tilbaketrukket og barnevennlig boligområde i hjertet av Skedsmokorset i Lillestrøm kommune. Eiendommen er sentralt plassert midt i mellom Oslo og Gardermoen. Det er kort gangavstand til skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon.

Skedsmokorset er et av Lillestrøms mest attraktive boligområder. Området er rik på skog og natur, og her finner man flere lysløyper og milevis av langrennsløyper innover Romeriksåsen som preppes om vinteren. Er man glad i å sykle eller å gå på tur finnes det trivelige sykkel- og turveier i området på Tæruddalen og Farseggen. Tæruddalen har en oppgradert lysløype som er tilrettelagt for alle, inkludert barnevogner og rullestoler. Den fører til vakre innsjøer, hytter og flotte utsiktspunkter. I tillegg kan du glede deg over sopp- og bærplukking i sesongen, noe som gir en ekstra smak av naturens herligheter. Om sommeren kan man nyte fiskevann og badevann i Tæruddalen og Asak/Stampekjern.

Skedsmokorset har flere flotte idrettsanlegg, og kan blant annet by på kunstgressbane, fotballbaner, håndballhall, ishall og golfbane på Hauger, gode aktivitetsmuligheter for både de store og små. Fotballbanen og ishallen er rett ved eiendommen og i umiddelbar nærhet. Området har et livlig fotballmiljø og en blomstrende ishockeyklubb, og det er også fasiliteter som svømmehall, klatrevegg, treningssentre og Taekwondo-klubb i nærheten. Skedsmohallen er et populært sted for ulike idretts- og fritidsaktiviteter.

Skedsmo senter er boligens nærmeste nabo og finnes ca. 4-5 minutter gange unna boligen og kan by på 50 flotte butikker. Her finner man flere dagligvareforretninger, kafeer, vinmonopol og diverse servicetilbud. Ellers finner man de fleste bymessige fasiliteter i Lillestrøm ca. 10 min unna med bil. For ytterligere servicetilbud og en kjøretur på ca. 12 minutter unna finner du Strømmen storsenter. Strømmen Storsenter kan by på nesten 200 butikker og er et av Norges største shoppingsenter - her får du enkelt tak i hva enn det måtte være!

I området finnes det buss, tog og flybuss. Nærmeste holdeplass, Skedsmosenteret, ligger ca. 450 meter fra boligen og er et knutepunkt for videre ferdsel med buss. Både vanlig tog og flytoget kan man ta fra Lillestrøm. Med bil ligger ellers eiendommen sentralt til med kort vei til E6. En kjøretur med bil eller buss tar omtrent 20 minutter til Gardermoen, 10 minutter til Lillestrøm og ca. 15 minutter til Oslo.

Dette er et flott område som passer utmerket for familier!

Tomt
Eiet tomt, 671 kvm
Tomt opparbeidet med blant annet grøntområder, fjell i dagen, prydbusker og diverse beplantninger. Singlet gårdsplass med biloppstillingsplasser.

Adkomst
Asfaltert adkomstvei. Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger. Ved visning kan man parkere på den romslige gårdsplassen, evt. på Skedsmo senteret og gå ca. 3-4 minutter bort til boligen.

Skole/barnehage
Barnehager:
- Korshagen (11 minutter gange)
- Solhaug (2,4 km)
- Åsenhagen (1,6 km)

Barn- og ungdomsskole:
- Sten-Tærud (12 minutter med buss)
- Asak (33 minutter med buss)

Barneskoler:
- Vardeåsen (1-4 klasse) (18 minutter med buss)
- Åsenhagen skole (5-7 klasse) (12 minutter med buss)
- Branås (15 minutter med buss)

Ungdomsskoler:
- Tæruddalen (23 minutter med buss)

Videregående skole:
- Skedsmo videregående skole (29 minutter med buss)

Offentlig kommunikasjon
Buss:
- Skedsmosenteret (7 minutter gange)
Linje: 360, 400E

Linje 360 tar deg til Lillestrøm togstasjon hvor du får et rikt utvalg med kollektivforbindelser.

Inneholder
Moderne halvpart av en tomannsbolig. Tomannsbolig over tre plan som inneholder følgende:
Underetasje med entré og tre boder. Første etasje med trappegang, gang, bad, stue, tv-stue, kjøkken og ett soverom. Utgang fra kjøkken til terrasse på ca 15 m2. Andre etasje med gang, bad og tre soverom.
Det er også kryploft.

Byggemåte
Tomannsbolig oppført i 1954 og tilbygget i 1966. Boligen har støpt gulv mot grunn, grunnmur i betong, yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med stående og liggende trepanel og yttertak av saltaksform utvendig tekket med takplater. Boligen har ytterdør av tre med glassfelter fra 2015. Det er en eldre ytterdør av tre ved sideinngang i underetasje. Boligen har terrassedør og vinduer med karmer av pvc og to-lags glass fra 2015. Det er adkomst via steinplatting på ca 8 m2 ved inngangspartiet.

Primærrom
Primærrom: 144 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom: entré, gang, trappegang, to bad, stue, tv-stue, kjøkken og fire soverom.

Bruksareal
Bruksareal: 172 kvm

Boder
Tre romslige boder i underetasjen. En av bodene har separat inngang på utsiden.

Standard
For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

Entre
Velkommen inn! Førsteinntrykket av boligen er preget av en romslig og lys entré som ønsker deg velkommen inn. De lyse malte veggene og downlightsene i taket skaper en innbydende stemning. I tillegg har entréen elektrisk gulvvarme for ekstra komfort. Det er også et plassbygget garderobeskap som gir godt med plass til oppbevaring av klær og yttertøy.

Gjennom døren i entréen kommer du inn i en uinnredet del som inneholder tre romslige boder, perfekte for ekstra lagringsplass. Bodene har betongvegger, takflater av trepanel og naturlig ventilasjon.

Bad | 1. etasje
I første etasje av boligen ligger et pent flislagt renovert baderom fra 2015, som fungerer både som en praktisk gjestefasilitet og for å lette hverdagen til familier. Med et helflislagt bad og deilig gulvvarme skaper badet en behagelig atmosfære. Det inneholder en dusjnisje med glassdører og en avslappende regndusj, et vegghengt toalett, en moderne heldekkende servant med speil over, samt et vegghengt servantskap for ekstra lagringsplass. Lyssettingen skaper en innbydende atmosfære med himlingsflater av takess og subtile downlights. Videre er det et praktisk opplegg for vaskemaskin som gir ekstra bekvemmelighet.

Bad | 2. etasje
I andre etasje finner du det andre baderommet, som også gjennomgikk en omfattende oppussing i 2015. Badet er utført med samme stil som det i første etasje. Det er utstyrt med elektriske varmekabler i gulvet for å sikre behagelig temperatur. Lyssettingen er elegant med himlingsflater av takess og delikate downlights. Badet har videre et moderne vegghengt servantskap med en heldekkende servant og et speil med overlys plassert over servanten. Videre inneholder badet et dusjhjørne med innfellbare dusjdører og en regnfallsdusj.

Stue | TV-stue
Boligens sosiale sone er både romslig og innbydende. Gulvflatene er lagt med laminat, vegger består av lysmalte paneler og himlingen er montert med downlights. Stuens gode utforming kombinert med store vindusflater gir gode lysforhold og en luftig romfølelse. Den smarte utformingen av stuen gjør at man får forskjellige funksjonelle soner med god plass til sittegruppe sammen med den fantastiske peisen som gir ekstra varme på kjølige høst- og vinterkvelder, en egen TV-stue skapt for avslapning og kos samt. en veldefinert spisestue med god plass til større spisemøblement som gjør det ideelt for å arrangere hyggelige middagsselskaper med familie og venner.

Kjøkken
Boligen har en åpen kjøkkenløsning med innredning fra 2015 - perfekt for å varte opp gjester! Innredningen består av hvite høyglans fronter og laminert benkeplate. Overskapene gir rikelig med oppbevaringsplass. Med integrerte hvitevarer som komfyr med nedfelt induksjonstopp, mikrobølgeovn i overskap, kjøleskap, fryser og oppvaskmaskin er kjøkkenet utstyrt for alle kullinariske behov. De flislagte veggene mellom kjøkkenbenken og overskapene gir en elegant finish, mens de monterte stikkontakene under overskapene legger til ekstra funkjsonalitet. Med god skap- og benkeplass gir kjøkkenet en enestående atmosfære for matlaging og oppbevaring av kjøkkenutstyr.

Alle hvitevarer på kjøkkenet medfølger handelen.

Terrasse
På varme sommerdager blir det naturlig å åpne glassdøren. Fra kjøkkenet er det utgang til en herlig terrasse på ca. 15 kvm, hvorav 8 kvm er overbygget. Her har du god plass til utemøblement, grill, beplantning, m.m. Terrassen er utført med bærende konstruksjoner av tre med spaltegulv av tre, samt trapp med rekkverk av tre. Det er montert utelys på terrassen. Terrasen er perfekt for familiemoro og sosiale sammenkomster!

Soverom
Boligen tilbyr fire soverom, hvorav ett befinner seg i første etasje, mens de tre andre befinner seg i andre etasje. Alle rommene har laminatgulv og lyse panelvegger som skaper en innbydende atmosfære. De profilerte hvite innerdørene legger til det stilfulle preget.

Det romslige hovedsoverommet i andre etasje har god plass til en komfortabel dobbeltseng, nattbord og en praktisk kommode for klær og tilbehør.

De andre soverommene i andre etasje av boligen er like sjenerøse i størrelse, med plass til seng, nattbord og oppbevaringsløsninger.

Soverommene er ideelle som gjestesoverom, barnerom eller til og med et hjemmekontor, alt etter individuelle behov.

I tillegg finner du det ekstra soverommet i første etasje som tilføyer ekstra fleksibilitet til hjemmet.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest.

Det er mottatt byggetegninger fra kommunen datert 05.04.1966. Boligen ble pusset opp i 2015 og har fått diverse endringer. Dagens plantegninger samsvarer ikke med orginale plantegninger. Følgende er bemerkelsesverdig:
I første etasje er bod er blitt omgjort til ekstra bad, vaskerom er i dag innredet som soverom, kjøkken er blitt åpnet opp, arbeidsrom er i dag TV-stue og det er mer åpnet opp mellom stue og TV-stue.

Det er også mottatt orginale byggetegninger av et garasjehus. Dette er blitt fjernet av nåværende eier for å åpne opp plassen og ha muligheten for å stille opp flere biler. Kommunen er ikke meddelt om dette. Kjøper påtar seg all risiko og det økonomiske det vil medføre.

Sekundærrom (tidligere bod) har blitt gjort om til primærrom (bad i første etasje) uten at det er blitt omsøkt. Det er ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre. Kjøper påtar seg risikoen og det økonomiske det vil medføre.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.
Det fremgår av selgers egenerklæring/den bygningskyndiges tilstandsrapport at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring (er) for hele/deler av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Boligen er elektrisk oppvarmet kombinert med vedfyring.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2022:
Mat/restavfall 140 liter 4 761,00
Feie- og tilsynsgebyr 637,65
Fast gebyr vann bolig 724,95
Fast gebyr avløp bolig 1 047,30
A-konto vanngebyr 2 470,80
A-konto avløpsgebyr 3 820,80
Målt forbruk vann 2 419,33
Målt forbruk avløp 3 562,60
-Fradrag innbetalt vann -3 217,20
-Fradrag innbetalt avløp -4 737,48
Sum: 11 489,75

Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år:
Mat/restavfall 140 liter 4 761,00
Feie- og tilsynsgebyr 676,25
Fast gebyr vann bolig 761,00
Fast gebyr avløp bolig 1 100,00
A-konto vanngebyr 2 912,80
A-konto avløpsgebyr 4 202,00
Sum: 14 413,05
Fakturert hittil i år ( pr 11.10.2023 ) 11 274,03

Eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger/eiendommer i Lillestrøm kommune. Beløpet utgjør kr. 4923.- i året i følge Lillestrøm kommune. I perioden fra nyttår og frem til eiendomsskatt for inneværende år er uskrevet (normalt ca 1.mars) er det fjorårets tall som oppgis.

Faktura for eiendomsskatt sendes den som er registrert eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Ved eierskifte må kjøper og selger gjøre opp betalingen av eiendomsskatten seg i mellom.

Forsikring med polisenummer
Sparebank1 Polisenummer: 12384367

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2022: Som primærbolig Kr. 1 522 181,- Som sekundærbolig Kr. 5 479 851,-

Tekniske installasjoner
TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Diverse
Vi har mottatt diverse kart vedrørende eiendommen.
- Aktsomhetskart for flom: Kartet viser hvilke områder som kan være utsatt for flomfare. I disse områdene må den reelle flomfaren utredes nærmere, dersom det er aktuelt med nye byggetiltak. Utstrekningen på områdene er ikke nøyaktig. På kartet er ikke eindommen markert med aktomshetsområde for flom, det finner man i sone 37/35 og 37/22.
- Flomsonekart for 200-års flom: Kartet viser områder som i gjennomsnitt blir oversvømt hvert 200. år. Lavpunkter: Områder som ligger lavere enn flomvannstand, og ikke har direkte forbindelse med elva (bak flomverk, kulvert med mer). Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker eller ved tette kulverter. Eiendommen er ikke markert på kartet som flomutsatt.
- Grunnforurensing: Kartdata over forurensede områder kan ha unøyaktig utstrekning. Forurenset grunn fra Matrikkelen
viser hele eiendommen som er påvirket, selv om forurensningen bare gjelder deler av den. På kartet finner man områder som er lite/ikke forursenter og akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk. Samt finner man på kartet markerte områder med akseptabel forurensing med dagens areal- og resipientbruk + forurensning og fyllinger.
- Grunnkart
- Kart over vedlikehold og brøyting: Kartet viser hvilke veier som vedlikeholdes og brøytes av det offentlige (kommune,
fylke eller stat). Grunneier har ansvar for vedlikehold og brøyting av alle andre veier.
- Kvikkleire og marin grense: Kvikkleire kan finnes utenfor viste områder og punkter, hvis det er under marin grense. Avgrensningen for marin grense kan noen steder være usikker. Kartdata om risikoklasser kommer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), påvist kvikkleire fra Statens vegvesen (SSV), område under marin grense og påvist/antatt kvikkleire/sprøbruddsmateriale fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). På kartet er eiendommen markert som område under marin grense uten noen risikoklasser.
- Ledningskart: Kartet viser vannledning og spillvannsledning i nærliggende område.
- Mulighet for marin leire: Kartet viser muligheten for marin leire. Der det finnes marin leire, kan det også være kvikkleire. Dataene kommer fra NGU. For mer informasjon om kartet, se internettsiden til NGU. På kartet er eiendommen markert som stor.

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i kartdataene. Kartgrunnlag: Lillestrøm kommune, Geovekst og NVE.

Diverse kart kan fås ved henvendelse til megler.

Annet
Følgende tilbehør medfølger handelen:
- hvitevarer på kjøkken
- kommoder på hovedsoverommet

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Eiendommen har tilknytning til offentlig vann og avløp.

Vannmåler er installert i boligen.

Regulering
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan.

Vi har mottatt diverse kart vedrørende eiendommen.
- Reguleringsplanforslag
- Reguleringsplan på grunnen
- Kommuneplan

Dokumentene kan fås ved henvendelse til megler.

Det er for tiden ingen reguleringssaker under behandling som berører denne eiendommen.
- Hvilke planer som er under behandling vil endre seg over tid.
 Varsler om oppstart av planarbeid finner du her:
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/varsel-om-oppstart-av-planarbeid
- Hvilke planer som er til offentlig ettersyn finner du her:
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/offentlig-ettersyn-av-arealplaner/

Lillestrøm kommune har vedtatt 14.06.2023 kommuneplanens arealdel fra 2023-2035. For mer informasjon se link (Lillestrøm kommune): https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/kommuneplan/3.1-bestemmelser-og-retningslinjer
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan, og viser hovedtrekkene i eksisterende og planlagt bruk og utvikling, hensyn og vern av arealer i hele Lillestrøm kommune. Kommuneplanens arealdel bygger på mål og satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 17.06.2020. Disse bygger igjen på FNs bærekraftmål. Målene er videreført i langsiktig arealstrategi, vedtatt 08.09.2021, som også ligger til grunn for arealdelen.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 6 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 162 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 163 450,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 653 450,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 6 668 500,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 12.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Foto (Kr.5 500)
Visningshonorar (Kr.2 900)
Fornying av Finn-annonse (Kr.2 500)
Look (Kr.5 000)
Arealoppdatering fra Anticimex (Kr.4 625)
Provisjon (forutsatt salgssum: 6 900 000,-) (Kr.69 000)
Tilrettelegging (Kr.19 900)
Grunnpakke enebolig (Kr.8 500)
Kostnad for utsatt betaling (Factoring) (Kr.4 900)
Markedspakke 1 (Kr.21 900)
Oppgjør (Kr.6 000)
Totalt kr. (Kr.150 725)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
75-23-0170

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring
EIE har sammen med vår samarbeidspartner lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperpakken/boligkjøperforsikring må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøtet.

 Produktark for boligkjøperpakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Novum Eiendomsmegling AS
EIE Stovner
Org. nr: 990224463
Stovner senter 3
0913 Oslo
Tlf: 22 30 18 00

Ansvarlig megler
Daglig leder | Eiendomsmegler MNEF | Partner Petter Eia Haavi

Saksbehandlere
Alicha Viste
EIE Stovner
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 96 72 90 62 / E-post: alicha@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Johan Valstads vei 7B
For mer om objektet
Johan Valstads vei 7B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: