Bilde 1 av Søndre Ålsveg 665Bilde 2 av Søndre Ålsveg 665
Digital salgsoppgave
Søndre Ålsveg 665

2740 Roa • Lunner kommune

Prisantydning

kr 700 000

Omkostninger: kr 31 520Totalpris: kr 731 520
Skap deg et drømmehjem på stor tomt i landlige omgivelser. Tomt på godt over 2 mål med svært idyllisk utsikt. Nær marka.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 700 000
Omkostninger
kr 31 520
Totalpris
kr 731 520
Tomt
Eiet tomt 2106 m²
Oppdragsnummer
185210022
card-default

Ken Myrland Pettersen

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Ken
Prisantydningkr 700 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-)kr 17 500,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 731 520
Eiendom
Søndre Ålsveg 665, 2740 Roa

Matrikkel
Gnr. 49 bnr. 47 i Lunner kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 2106 m²

Prisantydning
700 000

Totalpris inkl. omkostninger
700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

31 520,- (Omkostninger totalt)

731 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Inger Lovise Lunde

Beskrivelse
Søndre Ålsveg 665 er en romslig tomt på 2106 kvm i landlige omgivelser. Her er det lagt til rette for en aktiv hverdag og deilig friluftsliv med kort vei til flere badevann, skiløyper og flotte turområder i marka. Tomten grenser til bølgende kulturlandskap og byr på nydelig utsikt til vann, åkre og grønne åser i det fjerne. Det er avkjøring fra fylkesvei og privat vei frem til tomt.

På tomten står det en eldre bolig som er kondemnert og må rives av kjøper. Tomten er ellers svært frodig og trenger stell, men fremstår som en uslipt diamant som byr på store plenarealer og rikelig med busker og trær for god skjerming hvis ønskelig. Med kulturlandskap på alle kanter ligger tomten også forholdsvis åpent til, noe som sikrer optimale solforhold.

Parkering
God plass til parkering på egen grunn.

Beliggenhet
Eiendommen ligger landlig til i et rolig og barnevennlig område i Nordre Oppdalen, på Roa i Lunner kommune. Nærområdet byr på vakkert landskap der flotte skogarealer og åkerlandskap møtes og byr på et eldorado for friluftsmennesker. Det er kort avstand til fine badevann, fiskevann, samt flotte tur- og friluftsområder som gir gode rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter.


Om vinteren går det skiløype like i nærheten, med tilknytning til løypenettet i Nordmarka og Oslo-Gjøvik løypa ved Kopperud. Boligen ligger også i kort avstand fra Nordre Oppdalen idrettslag sitt anlegg, med blant annet fotballbane, tennisbane, ballbinge, lekeplass og klubbhus. Idrettslaget er svært aktivt, og arrangerer blant annet løpskarusell og spinning. I tillegg kjører de opp skiløype om vinteren.


Det er ca. 5,6 km til Skjerva, som er et svært populært sted for bading, fisking, padling og sykkelturer videre i marka. For den badeglade er det ellers kun 3,3 km til Elgsjøen, og på nordsiden av innsjøen er det fin sykkelvei videre til Roa. Det er også kort vei til Mylla, et idyllisk vann som er et attraktivt utgangspunkt for flotte kanoturer gjennom Nordmarka.

Hvorfor bygge nytt?
- Du får tilpasset boligen etter eget behov.
- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Tomt
Eiet tomt, 2106 m²
Eiendommen består av en romslig tomt på hele 2106 kvm med privat avkjøring fra fylkesvei. Omgivelsene er landlige, rolige og barnevennlige - velegnet for et fremtidig drømmehjem. På eiendommen ligger det kondemnert bygg som må rives av kjøper.

Den romslige, solrike tomten har gode plenareal og rikelig med beplantning. Hagen trenger stell for komme til sin rett, men byr på godt med boltreplass for små, store og firbeinte. Ytterkanten av tomten er omkranset av busker og trær, som kan gi god skjerming hvis ønskelig.

Her kan man enkelt flytte seg etter solen og virkelig nyte varme dager til fulle. Ved felling av trær på egen tomt vil solforholdene som helhet bli svært gode. Hvis trærne felles vil man i tillegg få nydelig utsikt over nærliggende vann, jordbruksarealer og grønne åser i det fjerne.

Nærområde
Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Kiwi, Bunnpris og Europris på Roa. Ønsker du ytterligere servicetilbud dekker et hyggelig sentrum de fleste daglige behov. Gran handelsstand, Mosenteret i Nittedal og Jessheim storsenter ligger også godt innen rekkevidde med et rikt og variert utvalg av fasiliteter og servicetilbud.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Brokerudhagan, som ligger bare 130 meter fra innkjørsel til tomten. På tirsdager og torsdager går det servicebuss til Gran (rute 459).

Det er flere, regionale bussruter fra Roa sentrum. Til Roa togstasjon er det ca. 11 min med bil, og herfra er det hyppige avganger mot Gjøvik og Oslo. Ved å benytte bil tar det ca. 9 min til Roa, 10 min til Gran, 42 min til Oslo lufthavn og 60 min til Gjøvik, samt 1 t og 9 min til Oslo.

Lunner ungdomsskole ligger litt over 12 km fra boligen, og det er 6,6 km til Hadeland videregående skole som ligger på Gran. Det finnes et godt utvalg av både kommunale og private barnehager i kommunen.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter blir fastsatt ut fra areal på huset som bygges, eller etter forbruk. 

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten beregnes ut fra størrelsen på huset som bygges.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019:
Som primærbolig Kr. 52 098,-

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 

Vei/vann/kloakk
Offentlig vann, privat avløp.

Regulering
Eiendommen ligger i et uregulert område, og Kommunaplanens araldel 2013-2024 er gjeldene. Denne planen kan fåes i sin helhet fra megler.

Sakset fra Bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2013-2024

I henhold § 2.2.1 vil grad av utnytting angis i % - BYA og beregnes i henhold til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, samt veileder til denne. Max grensen er 30% BYA.

Parkeringskravet er i følge § 2.2.2 at hver biloppstillingsplass skal minimum være 18 kvm. For en boenhet på fire rom eller mer må det beregnes 2 biloppstillingsplasser per enhet.

Når det gjelder utforming gir § 2.2.3.4 retningslinjer for boligområder inntil det foreligger evt. reguleringsplan. Disse er som følger:

Boliger skal ha en klar lengderetning som følger høydekotene. Bygning med mønetak skal ha hovedmøneretning som følger byggets lengderetning. Tak på bygninger skal tekkes med matt materiale.

Maksimal mønehøyde på boliger skal ikke overstige 8,5 meter og gesimshøyde skal ikke overstige 7,0 meter. Mønehøyde på frittliggende garasjer eller frittliggende uthus skal ikke overstige 5,0 meter og gesimshøyde ikke overstige 3,5 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå (jfr. TEK). Boligbygg, uthus og garasje på en eiendom skal ha lik form på taket.

Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1,5 meter. Bygg skal ha underetasje i tilfeller hvor terrengendringer vil bli mer enn 1,5 meter. Maksimalt bebygd areal (BYA) på frittliggende uthus eller frittliggende garasje for boligbebyggelse er 70 kvm.

Spesielle forhold
I følge Kommuneplanens arealdel 2013-2024 § 1.2 er det er krav til vannbåren varme for nybygg og tilbygg med bruksareal (BRA) over 250 kvm.

Ved fradeling av boligtomter sier § 2.2.3.2 i kommuneplanen at før det kan gis tillatelse til bygningsmessige tiltak på tomten må det vises mulighet for senere å dele tomta uten at byggetettheten på tomtene hver for seg blir for stor og slik at parkerings- og atkomstløsninger fortsatt blir tilfredsstillende.

Lokalisering og omfang av spredt boligbebyggelse er definert til eksisterende bebygde boligeiendommer beliggende i LNF-område utenfor Markagrensa. Omfanget er begrenset til to boenheter pr. bebygd eiendom i tillegg til tilhørende bygninger som uthus, garasje etc. alt innenfor rammen av fastsatt grad av utnytting. For grad av utnytting og utforming gjelder bestemmelsene §§ 2.2.3.3 og 2.2.3.4.
 

Odel og konsesjon
På grunna av eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning og omkostninger.
700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 200,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 31 520,- (Omkostninger totalt) 731 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon (forutsatt salgssum: 700 000,-) (Kr.39 000)
Markedspakke 1 (Kr.21 900)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 800)
Oppgjør (Kr.6 000)
Totalt kr. (Kr.70 700)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
185-21-0022

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.

Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning.
For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.

Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig
dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et
"som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel
hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som
kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger
eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt
innvirkning på den avtalen som er inngått.
Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke
eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av
interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra
forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Der du bor AS
EIE Hadeland
Org. nr:914525284
Vanneboes veg 211
2743 Harestua
Tlf: , Fax:

Ansvarlig megler
Fagansvarlig eiendomsmegler MNEF Line Jorung

Saksbehandlere
Line Jorung
EIE Hadeland
Fagansvarlig eiendomsmegler MNEF
Mob: 90 05 05 67 / E-post: lijo@eie.no
 

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Søndre Ålsveg 665
For mer om objektet
Søndre Ålsveg 665

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: